heksagram-35-stor

I Ching Hexagram nr. 35

Jìn or Chin – Prospering, progress, aquas

iching-trigram_03

Øverst

Trigram: Li The Clinging, Flame

iching-trigram_09

Nederst

Trigram: K’un The Receptive, Earth

Billedet
Solen står op over jorden: Billedet af Progress. Således den overlegne manden selv, lysere hans lyse dyd. Lyset fra solen står op over jorden er af natur klar. Jo højere solen står op, jo mere det fremgår af de mørke tåger, spreder den uberørte renhed dens stråler i løbet af et stadigt voksende område. Den virkelige menneskets natur er ligeledes oprindeligt god, men det bliver overskygget af kontakt med jordiske ting, og har derfor brug for rensning, før det kan skinne i sin native klarhed.

The Image
The sun rises over the earth: The image of PROGRESS. Thus the superior man himself, Brightens his bright virtue. The light of the sun rises over the earth is by nature clear. The higher the sun rises, the more it emerges from the dark mists, spreading the pristine purity of its rays over an ever widening area. The real nature of man is likewise originally good, but it becomes clouded by contact with earthly things and therefore needs purification before it can shine forth in its native clarity.

I Ching helt enkelt

Hexagram nr. 35

Dette hexagram bekendtgør en tid med let, men betydningsfuldt fremskridt. Din indflydelse og forståelse vokser med stormskridt, så længe du opretholder din alliance med den Vise, da det er fra denne alliance, de nuværende fremskridt gøres. Den eneste grænse for vækst nu er din hengivenhed over for højere ting: Er den sand, hel og stabil, vil meget være i vente nu.

Hexagrammets billede viser solen stige op over jorden. Set med vore øjne: Des mere den bevæger sig væk fra mørket, des højere stiger solen. Det samme gælder for os selv: Den udstrækning, hvormed vi skrider frem, bestemmes af, hvor meget vi fjerner os fra mindreværdige påvirkninger.

Når succesen kommer, er det vigtigt ikke at falde i egoets fælder: At tage æren for fortjenesten, hvile på laurbærrene, tillade sig stærke ønsker eller lægge råd op for at opfylde ambitioner. Den højerestående person bruger i stedet tider med fremgang til at gøre sin dyd mere funklende, idet han erkender, at det var hans engagement i de rette principper, der var den egentlige årsag til hans succes.

Fortsæt med at lutre dine tanker, holdninger og handlinger nu. Den største magt på dette gunstige tidspunkt tilfalder dem, der tjener den Højere Magt hvert øjeblik.

Generelt

En let vundet sejr bør ikke tages for givet eller behandlet let.

Kærlighed

Du må ikke foragte nemme fremskridt med dit kærlighedsliv. Værne om det i stedet.

Forretning

Vær taknemmelig for din nuværende succes.

Personligt

Tag dig tid til at konsolidere din succes og dele den med dem omkring dig.

 

Kommentar

From the book I Ching.

The hexagram represents the sun rising over the earth. It is therefore the symbol of rapid, easy progress, which at the same time means ever widening expansion and clarity.

Hexagrammet repræsenterer solen stiger over jorden. Det er derfor et symbol på hurtige, nemme fremskridt, der samtidig betyder stadig større ekspansion og klarhed.

Nederste linje

Six at the beginning means: Progressing, but turned back. Perseverance brings good fortune. If one meets with no confidence, one should remain calm.No mistake.

At a time when all elements are pressing for progress, we are still uncertain whether in the course of advance we may not meet with a rebuff. Then the thing to do is simply continue in what is right; in the end this will bring good fortune. It may be that we meet with no confidence. In this case we ought not to try to win confidence regardless of the situation, but should remain calm and cheerful and refuse to be roused to anger. Thus we remain free of mistakes.

På trods af korrekt opførsel er du ikke sikker på fremskridt. Fortsæt helt enkelt med stille at gøre, hvad der er ret. På denne måde sikres succes.

Linje 2

Six in the second place means: Progressing, but in sorrow. Perseverance brings good fortune.

Then one obtains great happiness from one’s ancestress.

Progress is halted; an individual is kept from getting in touch with the man in authority with whom he has a connection. When this happens, he must remain persevering, although he is grieved; then with a maternal gentleness the man in question will bestow great happiness upon him. This happiness comes to him-and is well deserved-because in this case mutual attraction does not rest on selfish or partisan motives but on firm and correct principles.

Fremgang kan blive bragt til ophør, fordi en anden undlader at hjælpe. Vær udholdende i ydmyghed og korrekthed. Et forbund, grundet på rette principper, bærer med tiden frugt.

Linje 3

Six in the third place means: All are in accord. Remorse disappears.

A man strives onward, in association with others whose backing encourages him. This dispels any cause for regret over the fact that he does not have enough independence to triumph unaided over every hostile turn of fate.

tekst

Linje 4

Nine in the fourth place means: Progress like a hamster. Perseverance brings danger.

In times of progress it is easy for strong men in the wrong places to amass great possessions. But such conduct shuns the light. And since times of progress are inevitably brought to the light, perseverance in such action always leads to danger.

tekst

Linje 5

Six in the fifth place means: Remorse disappears. Take not gain and loss to heart. Undertakings bring good fortune. Everything serves to further.

The situation described here is that of one who, finding himself in an influential position in a time of progress, remains gentle and reserved. He might reproach himself for lack of energy in making the most of the propitiousness of the time and obtaining all possible advantage. However, this regret passes away. He must not take either loss or gain to heart; they are minor considerations. What matters much more is the fact that in this way he has assured himself of opportunities for successful and beneficent influence.

tekst

Øverste linje

Nine at the top means: Making progress with the horns is permissible Only for the purpose of punishing one’s own city. To be conscious of danger brings good fortune. No blame. Perseverance brings humiliation.

Making progress with lowered horns-i.e., acting on the offensive-is permissible, in times like those referred to here, only in dealing with the mistakes of one’s own people. Even then we must bear in mind that proceeding on the offensive may always be dangerous. In this way we avoid the mistakes that otherwise threaten, and succeed in what we set out to do. On the other hand, perseverance in such over energetic behavior, especially toward persons with whom there is no close connection, will lead to humiliation.

Hårdhed mod andre bringer ikke fremgang, men ulykke. Aggressivitet er kun tilladt i udryddelsen af éns egne, mindreværdige tendenser.

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2