heksagram-45-stor

I Ching Hexagram nr. 45

Cuì or Tsui – Clustering, gathering together, massing, finished

iching-trigram_02

Øverst

Trigram: Tui The Joyous, Lake

iching-trigram_09

Nederst

Trigram: K’un The Receptive, Earth

Billedet
Over jorden, søen: Billedet af samle. Således den overlegne mand fornyer hans våben For at imødekomme det uforudsete.

Hvis vandet i søen samler indtil det hæver sig over jorden, er der risiko for et gennembrud. Der skal træffes foranstaltninger for at forhindre dette. Ligeledes hvor mænd samles i stort tal, strid truer med at opstå; hvor ejendele indsamles, røveri er sandsynlig. Således i den tid af samle må vi væbne straks at afværge det uventede. Menneskelige elendighed normalt kommer som en følge af uventede hændelser, mod hvilke vi ikke skimmelsvamp. Hvis vi er forberedt, kan de forhindres.

The Image
Over the earth, the lake: The image of GATHERING TOGETHER. Thus the superior man renews his weapons In order to meet the unforeseen.

If the water in the lake gathers until it rises above the earth, there is danger of a break-through. Precautions must be taken to prevent this. Similarly where men gather together in great numbers, strife is likely to arise; where possessions are collected, robbery is likely to occur. Thus in the time of GATHERING TOGETHER we must arm promptly to ward off the unexpected. Human woes usually come as a result of unexpected events against which we are not forearmed. If we are prepared, they can be prevented.

I Ching helt enkelt

Kort forklaring på Hexagram nr. 45

I Ching lærer os, at verden ikke kan bevæge sig mod harmoni og trivsel, medmindre mennesker enstemmigt handler for at fremme, hvad der er godt og sandt. Vor magt til som enkeltpersoner at gøre dette mangedobles, når vi samler os i familier, grupper og samfund med fælles mål. Det er vor kollektive styrke, der muliggør positiv forandring i verden.

Men den vældige kraft af menneskelige grupper må styres af en kvalificeret leder. Hexagrammet Ts’ui opmuntrer dig til at udvikle din karakter frem til lederniveau. Før en person kan slå sig sammen med andre for at opnå det gode, må han først i sig selv samle de rette principper. En leder, der ikke er afbalanceret og fattet indeni, vil altid være under mistanke fra sine tilhængere, og når han har mest brug for dem, vil de tøve. Derfor består den første opgave for en evt. mulig leder i, i sin egen karakter at opsamle alt, hvad der er godt og sandt og korrekt.

I en meget konkret forstand afhænger verdens fremgang af dit eget fremskridt som enkeltindivid nu. Derfor må du koncentrere dig om at undersøge og korrigere dine tanker, holdninger og handlinger. Du skal forbedre dig selv og blive den slags menneske, du selv ville følge helhjertet og uden tøven.

Lær at acceptere den naturlige fremgang, der indtræder, når du handler i harmoni med rette principper, og søg ikke fremgang på bekostning af disse principper. Træn dig selv op til at undgå ulykke ved at forudse den. Ved at lutre din karakter på denne måde og urokkeligt holde fast ved de højere ting, leder du dig selv og andre frem mod trivsel og en gunstig skæbne.

Generelt

Social harmoni er en forudsætning for gode tider.

Kærlighed

Hvis I begge arbejder hen imod et fælles mål så vil dit forhold trives.

Forretning

Store projekter skal håndteres forsigtigt og respektfuldt.

Personligt

Hvis du er involveret i et projekt med en stor gruppe, bør du fokusere på et fælles mål.

 

Kommentar

From the book I Ching.

This hexagram is related in form and meaning to Pi, HOLDING TOGETHER. In the latter, water is over the earth; here a lake is over the earth. But since the lake is a place where water collects, the idea of gathering together is even more strongly expressed here than in the other hexagram. The same idea also arises from the fact that in the present case it is two strong lines (the fourth and the fifth) that bring about the gather together, whereas in the former case one strong line (the fifth) stands in the midst of weak lines.

Dette hexagram hænger i form og betydning til Pi, der tilsammen. I sidstnævnte er vand over jorden; her en sø er over jorden. Men da søen er et sted, hvor vandet samler, tanken om at samle sammen, er endnu stærkere til udtryk her end i de andre hexagram. Den samme idé også skyldes, at der i det foreliggende tilfælde er det to stærke linjer (den fjerde og den femte), som medfører den samles, mens der i det første tilfælde en stærk linje (den femte) står midt i svag linjer.

Nederste linje

Six at the beginning means: If you are sincere, but not to the end, There will sometimes be confusion, sometimes gathering together. If you call out, Then after one grasp of the hand you can laugh again. Regret not. Going is without blame.

The situation is this: People desire to gather around a leader to whom they look up. But they are in a large group, by which they allow themselves to be influenced, so that they waver in their decision. Thus they lack a firm center around which to gather. But if expression is given to this need, and if they call for help, one grasp of the hand from the leader is enough to turn away all distress. Therefore they must not allow themselves to be led astray. It is undoubtedly right that they should attach themselves to this leader.

Den, der tøver med at gøre, hvad der er korrekt, taber fart. Tillad ikke dit ego at blive vækket nu. Forbliv centreret i ydmyghed, accept og uskyld, og du vil opnå succes nu.

Linje 2

Six in the second place means: Letting oneself be drawn, Brings good fortune and remains blameless. If one is sincere, It furthers one to bring even a small offering.

In the time of GATHERING TOGETHER, we should make no arbitrary choice of the way. There are secret forces at work, leading together those who belong together. We must yield to this attraction; then we make no mistakes. Where inner relationships exist, no great preparations and formalities are necessary. People understand one another forthwith, just as the Divinity graciously accepts a small offering if it comes from the heart.

Tillad dig selv og andre at være ledet af indre sandhed. De, der hører sammen, vil finde naturligt sammen. Vær oprigtig, og lad den Skabende gøre arbejdet.

Linje 3

Six in the third place means: Gathering together amid sighs. Nothing that would further. Going is without blame. Slight humiliation.

Often a man feels an urge to unite with others, but the individuals around him have already formed themselves into a group, so that he remains isolated. The whole situation proves untenable. Then he ought to choose the way of progress, resolutely allying himself with a man who stands nearer to the center of the group, and can help him to gain admission to the closed circle. This is not a mistake, even though at first his position as an outsider is somewhat humiliating.

tekst

Linje 4

Nine in the fourth place means: Great good fortune. No blame.

This describes a man who gathers people around him in the name of his ruler. Since he is not striving for any special advantages for himself but is working unselfishly to bring about general unity, his work is crowned with success, and everything becomes as it should be.

tekst

Linje 5

Nine in the fifth place means: If in gathering together one has position, This brings no blame. If there are some who are not yet sincerely in the work, Sublime and enduring perseverance is needed. Then remorse disappears.

When people spontaneously gather around a man, it is only a good. It gives him a certain influence that can be altogether useful.. But of course there is also the possibility that many may gather around him not because of a feeling of confidence but merely because of his influential position. This is certainly to be regretted. The only means of dealing with such people is to gain their confidence through steadfastness an intensified, unswerving devotion to duty. In this way secret mistrust will gradually be overcome, and there will be no occasion for regret.

tekst

Øverste linje

Six at the top means: Lamenting and sighing, floods of tears. No blame.

It may happen that an individual would like to ally himself with another, but his good intentions are misunderstood. Then he becomes sad and laments. But this is the right course. For it may cause the other person to come to his senses, so that the alliance that has been sought and so painfully missed is after all achieved.

Ægte fremskridt gøres kun, hvis vi er oprigtige i vor hengivenhed over for den Vise. Der vil blive grund til klage, hvis vi ikke er dette.

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2