heksagram-48-stor

I Ching Hexagram nr. 48

Jǐng – Welling, the well

iching-trigram_07

Øverst

Trigram: K’an The Abysmal, Water

iching-trigram_06

Nederst

Trigram: Sun The Gentle, Wind

Billedet:
Vand over træ: billedet af brønden. Den overlegne mand tilskynder derfor folk på deres arbejde, og formaner dem til at hjælpe hinanden.

Den trigram Sun, træ, er under, og trigram K’an, vand, er over det. Træ suger vand opad. Ligesom træ som en organisme efterligner virkningen af brønden, hvilket gavner alle dele af planten, den overlegne mand organiserer menneskelige samfund, således at, som i et anlæg organisme, dens dele samarbejder til gavn for helheden.

The Image
Water over wood: the image of THE WELL. Thus the superior man encourages the people at their work, And exhorts them to help one another.

The trigram Sun, wood, is below, and the trigram K’an, water, is above it. Wood sucks water upward. Just as wood as an organism imitates the action of the well, which benefits all parts of the plant, the superior man organizes human society, so that, as in a plant organism, its parts co-operate for the benefit of the whole.

I Ching helt enkelt

Hexagram nr. 48

Intet samfund kan overleve uden en pålidelig kilde til rent vand. På samme måde kan heller ikke mennesker overleve uden en troværdig kilde til åndelig næring. Rent faktisk har vi brug for to kilder: En ydre kilde til vejledning, som f.eks. I Ching, og en indre der må være vores egen gode karakter. Dette hexagram fremkommer som en opmuntring til dig om at koncentrere dig om at udvikle, oprense og gøre brug af dine to “kilder”.

Bemærk navnet på dette hexagram: “Ching/Brønden”. I Ching har gennem tusinder af års utallige civilisationer overlevet af den simple grund, at den er en uudtømmelig kilde til åndelig føde. Den forlener os med de fundamentale byggesten til et succesfyldt liv. Nærmer du dig den af et oprigtigt sind, uden mistillid eller fjantethed, vil den lede dig gennem hver en vanskelig stund med uangribelig visdom.

Men tilplumrer du brønden, ved at betvivle I Ching eller ved at sætte dit egos krav over dens råd, hindrer du din egen fremgang. Som den reneste af alle ydre kilder er I Ching også en uundværlig hjælp til udviklingen og oprensningen af din egen gode karakters indre kilde. Hvis du er oprigtig, vil den åbenbare dig de fundamentale spørgsmål i dit liv og lidt efter lidt bibringe dig de værdier, der er nødvendige for succesfuldt at overvinde disse.

Hexagrammet Ching fremkommer for at opmuntre dig til ikke at tilplumre din gode karakters kilde på nogen måde nu. I dit forhold til andre bør du se længere frem end deres evt. ydre fejl eller “tilmudrethed” og derpå anerkende det brøndens klare vand, der et eller andet sted findes inden i dem. Alle er vi i besiddelse af dette, og ved at tale til det styrker du det. Følger du disse råd, vil du opnå sand og varig succes her i livet.

Generelt

Selvom tiderne skifter har ånden konstant behov.

Kærlighed

At pleje din sjæl hjælpe med at opretholde dit forhold

Forretning

Du bør have fokus på de grundlæggende og vedvarende behov for menneskeheden.

Personligt

Sørg for at dine basale behov er sørget godt for, og du plejer din ånd.

 

Kommentar

From the book I Ching.

Wood is below, water above. The wood goes down into the earth to bring up water. The image derives from the pole-and-bucket well of ancient China. The wood represents not the buckets, which in ancient times were made of clay, but rather the wooden poles by which the water is hauled up from the well.

The image also refers to the world of plants, which lift water out of the earth by means of their fibers. The well from which water is drawn conveys the further idea of an inexhaustible dispensing of nourishment.

Træ er under vand ovenfor. Træet går ned i jorden for at få vand. Billedet stammer fra pole-og-spand godt af det gamle Kina. Træet er ikke de spande, som i oldtiden var lavet af ler, men snarere det træpæle, hvorved vandet trækkes op fra brønden.

Billedet henviser også til en verden af planter, som løfter vandet ud af jorden ved hjælp af deres fibre. Brønden, hvorfra vandet suges formidler den videre ideen om en uudtømmelig dispensering af næring.

 

Nederste linje

Six at the beginning means: One does not drink the mud of the well. No animals come to an old well.

If a man wanders around in swampy lowlands, his life is submerged in mud. Such a man loses all significance for mankind. He who throws himself away is no longer sought out by others. In the end no one troubles about him any more.

tekst

Linje 2

Nine in the second place means: At the well hole one shoots fishes. The jug is broken and leaks.

The water itself is clear, but it is not being used. Thus the well is a place where only fish will stay, and whoever comes to it, comes only to catch fish. But the jug is broken, so that the fish cannot be kept in it. This describes the situation of a person who possesses good qualities but neglects them. No one bothers about him. As a result he deteriorates in mind. He associates with inferior men and can no longer accomplish anything worth while.

tekst

Linje 3

Nine in the third place means: The well is cleaned, but no one drinks from it. This is my heart’s sorrow, For one might draw from it. If the king were clear-minded, Good fortune might be enjoyed in common.

An able man is available. He is like a purified well whose water is drinkable. But no use is made of him. This is the sorrow of those who know him. One wishes that the prince might learn about it; this would be good fortune for all concerned.

tekst

Linje 4

Six in the fourth place means: The well is being lined. No blame.

True, if a well is being lined with sone, it cannot be used while the work is going on. But the work is not in vain; the result is that the water stays clear. In life also there are times when a man must put himself in order. During such a time he can do nothing for others, but his work is nonetheless valuable, because by enhancing his powers and abilities through inner development, he can accomplish all the more later on.

tekst

Linje 5

Nine in the fifth place means: In the well there is a clear, cold spring From which one can drink.

A well that is fed by a spring of living water is a good well. A man who has virtues like a well of this sort is born to be a leader and savior of men, for he has the water of life. Nevertheless, the character for “good fortune” is left out here. The all-important thing about a well is that its water be drawn. The best water is only a potentiality for refreshment as long as it is not brought up. So too with leaders of mankind: it is all-important that one should drink from the spring of their words and translate them into life.

tekst

Øverste linje

Six at the top means: One draws from the well Without hindrance. It is dependable. Supreme good fortune.

The well is there fore all. No one is forbidden to take water from it. No matter how many come, all find what they need, for the well is dependable. It has a spring and never runs dry. Therefore it is a great blessing to the whole land. The same is true of the really great man, whose inner wealth is inexhaustible; the more that people draw from him, the greater his wealth becomes.

tekst

 

iching-06-fyrtarn2

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2