heksagram-14-storI Ching Hexagram nr. 14

Dà yǒu or Ta Yu – Great Possessing, possession in great measure

iching-trigram_03

Øverst

Trigram: Li The Clinging, Flame

iching-trigram_01

Nederst

Trigram: Ch’ien The Creative, Heaven

 

Billedet
Brand i himlen. Således bør den overlegne mand bremse det onde og fremmer det gode, og derved adlyder himlens vilje. Solen i himlen kaste lys over alt på jorden. Dette er billedet på besiddelse i stor stil. Men en besiddelse af denne art skal administreres korrekt. Solen bringer både ondt og godt i dagens lys. Man skal bekæmpe og begrænse det onde, og man skal begunstige og fremme det gode. Kun på denne måde vil det vise menneske opfylder den velvillige Guds vilje, som ønsker kun det gode og ikke det onde.

The Image
Fire in heaven above: the image of Possession in Great Measure. Thus the superior man curbs evil and furthers good, And thereby obeys the benevolent will of heaven. The sun in heaven above, shedding light over everything one earth, is the image of possession on a grand scale. But a possession of this sort must be administered properly. The sun brings both evil and good into the light of day. Man must combat and curb the evil, and must favor and promote the good. Only in this way does he fulfill the benevolent will of God, who desires only good and not evil.

I Ching helt enkelt

Hexagram nr. 14

Dette er en tid med stor magt og klarhed for dig. Ved samvittighedsfuldt at følge de rette princippers vej er du kommet i partnerskab med den Højere Magt og kan glæde dig over det Skabendes indflydelse overalt i dit liv. Hvis du forbliver beskeden og afbalanceret nu, vil du få velstand og lykke. I Ching giver her udtryk for, at du har øget din personlige kraft ved at rense dine tanker, handlinger og holdninger. Når du har gjort dette længe nok til, at det sandes og godes tjeneste bliver dit eneste mål i livet, opnår du komplet harmoni med universet.

Som et resultat heraf begynder du at få langtrækkende indflydelse, og du vil lyse for andre, som solen skinner på alt under himlene. Fordi din magt er så stor, er det specielt vigtigt at fastholde en korrekt indstilling og opførsel nu. Når du har opnået en så høj position, vil det være vist at forblive beskeden og generøs over for andre. Husk, at det er den Højere Magt, der giver dig din styrke. Begå ikke den fejl at blive stolt, hånlig mod andre eller overbevist om din evne til at kontrollere begivenhedernes gang. Ved at lade den Vise have kommandoen, fjerne dig fra alle mindreværdige påvirkninger og understøtte det gode overalt, hvor det er muligt, kan du fastholde en yndefuld balance og være i harmoni med universet. Din fred i sindet bliver permanent, og således opnår du succes og velstand. Store besiddelser. Højeste succes

Generelt

De, der forstår det ansvar, der kommer med rigdom er dem som er bedst egnet til at vedligeholde det.

Kærlighed

Nyd den nuværende harmonisk periode, men ikke tillader dig selv at blive for selvtilfreds.

Forretning

Muligheder for forretningsmæssig succes vil være der, hvis du ser efter dem. Pas dog på ikke at blive for grådig.

Personligt

Tag dig tid til at nyde mental klarhed, men sørg for at holde øje med enhver følelse af stolthed eller arrogance og fjerne dem, hvis det er nødvendigt.

 

Kommentar
From the book I Ching

The fire in heaven above shines far, and all things stand out in the light and become manifest. The weak fifth line occupies the place of honor and all the strong lines are in accord with it.All things come to the man who is modest and kind in a high position.

Branden i himlen skinner langt, og alle ting skiller sig ud i lyset og bliver åbenbaret. Den svage femte linje indtager hæderspladsen, og alle de stærke linjer er i overensstemmelse med det. Alle ting kommer til den mand, der er beskeden og venlig i en høj stilling.

 

Nederste linje

Nine at the beginning means: No relationship with what is harmful; There is no blame in this. If one remains conscious of difficulty, one remains without blame.

Great possession that is still in its beginnings and that has not yet been challenged brings no blame, since there has been no opportunity to make mistakes. Yet there are many difficulties to be overcome. It is only by remaining conscious of theses difficulties that one can keep inwardly free of possible arrogance and wastefulness, and thus in principle overcome all cause for blame.

Din sjælefred vil blive udfordret i de kommende dage. Ved at opretholde ydmyghed, objektivitet og årvågenhed over for det ondes nærmen sig, sikrer du, at din største besiddelse varer ved. Opnåelsen af store besiddelser og autoritet er kun i sin begyndelse. Der er fortsat mange vanskeligheder, som endnu ikke har vist sig. Bevidsthed om dette er nødvendig for at undgå fejltagelser.

Linje 2

Nine in the second place means: A big wagon for loading. One may undertake something. No blame.

Great possession consists not only in the quantity of goods at one’s disposal, but first and foremost, in their mobility and utility, for then they can be used in undertakings, and we remain free of embarrassment and mistakes. The big wagon, which will carry a heavy load and in which one can journey farm means that there are at hand able helpers who give their support t and are equal to their task. One can load great responsibility upon such persons, and this is necessary in important undertakings.

De mest værdifulde egenskaber er sindsligevægt, beskedenhed og indre selvstændighed. Med disse kan du rejse overalt og opnå en gunstig skæbne. Ved at fokusere på de store besiddelsers brugbarhed, kan du sætte de rette resourcer ind og dermed lykkes med store forehavender.

Linje 3

Nine in the third place means: A prince offers it to the Son of Heaven. A petty man cannot do this.

A magnanimous, liberal-minded man should not regard what he possesses as his exclusive personal property , but should place it at the disposal of the ruler or of the people at large. In so doing, he takes the right attitude toward his possession, which as private property can never endure. A petty man is incapable of this. He is harmed by great possessions, because instead of sacrificing them, he would keep them for himself.

Et højtstående menneske forstår at han skal lade sine besiddelser komme til nytte i et højere formål. Et laverestående menneske er ude af stand til dette, hvorfor de store besiddelser kan komme ham til skade.

Linje 4

Nine in the fourth place means: He makes a difference Between himself and his neighbor. No blame.

This characterizes the position of a man placed among rich and powerful neighbors. It is a dangerous position. He must look neither to the right nor to the left, and must shun envy and the temptation to vie with others. In this way he remains free of mistakes.

Undgå at lade dig rive med af at du blander dig med de store. Ved tilbageholdenhed og beskedenhed kan du undgå at vække mishag, og du kan undgå fejltagelser.

Linje 5

Six in the fifth place means: He whose truth is accessible, yet dignified, Has good fortune.

The situation is very favorable. People are being won not by coercion but by unaffected sincerity, so that they are attached to us in sincerity and truth. However, benevolence alone is not sufficient at the time of Possession in Great Measure. For insolence might begin to spread. Insolence must be kept in bounds by dignity; then good fortune is assured.

Du vinder andre over på dit parti, ikke med magt, men med gensidig oprigtighed og ærlighed. Ligefremheden må dog ikke tage overhånd, den skal holdes inden for værdighedens grænser.

Øverste linje

Nine at the top means: He is blessed by heaven. Good fortune. Nothing that does not further.

In the fullness of possession and at the height of power, one remains modest and gives honor to the sage who stands outside the affairs of the world. By this means one puts oneself under the beneficent influence descending form heaven, and all goes well. Confucius says of this line: To bless means to help. Heaven helps the man who is devoted; men help the man who is true. He who walks in truth and is devoted in his thinking, and furthermore reveres the worthy, is blessed by heaven. He has good fortune, and there is nothing that would not further.

Ved samvittighedsfuldt at ære den Vise forbliver du beskeden og god. Universet vil udgyde sine yderste velsignelser over dem, der er hengivne over for denne vej. Du bliver hjulpet af en højere visdom til at gøre det rette. Ved at modtage hjælpen og ved fortsat hengivenhed til denne visdom kan du undgå fejltagelser.

 

iching-06-fyrtarn2

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2