heksagram-10-stor

I Ching Hexagram nr. 10

Lǚ or Lu – Treading, conduct, continuing.

iching-trigram_01

Øverst

Trigram: Ch’ien The Creative, Heaven

iching-trigram_02

Nederst

Trigram: Tui The Joyous, Lake

Billedet
Himlen ovenfor, nederst sø: Billedet at træde. Således den overlegne mand diskriminerer mellem høj og lav, og dermed styrker den tankegang af folket.

Himlen og søen viser en forskel på højde der arves i beskaffenheden af de to, derfor ingen misundelse opstår. Blandt menneskeheden er der nødvendigvis forskelle i højde; det er umuligt at skabe universel lighed. Men det er vigtigt, at forskelle i social rang ikke bør være vilkårlige og uretfærdige, for hvis det sker opstår misundelse og klassekamp er de uundgåelige konsekvenser. Hvis på den anden side de eksterne forskelle i rang svarer til forskelle i indre værdi, og hvis indre værdi danner kriteriet om ekstern rang, vil folk affinde sig og orden hersker i samfundet.

The Image
Heaven above, the lake below: The image of Treading. Thus the superior man discriminates between high and low and thereby fortifies the thinking of the people.

Heaven and the lake show a difference of elevation that inheres in the natures of the two, hence no envy arises. Among mankind also there are necessarily differences of elevation; it is impossible to bring about universal equality. But it is important that differences in social rank should not be arbitrary and unjust, for if this occurs, envy and class struggle are the inevitable consequences. If, on the other hand, external differences in rank correspond with differences in inner worth, and if inner worth forms the criterion of external rank, people acquiesce and order reigns in society.

I Ching helt enkelt

Kort forklaring på Hexagram nr. 10

Dette hexagram skitserer grundlaget for den rette handlemåde over for os selv, dem med hvem vi har konflikter og samfundet generelt. Det tjener til at minde os om, at ingen ægte fremskridt vil ske, før vi er solidt forankret i den Vises principper. Et billede, der ofte forbindes med dette hexagram, er det at træde en tiger på halen.

“Tigeren” kan være en eller anden stærk eller ondsindet kraft i din egen personlighed, eller det kan være en specielt flygtig person eller situation, som du må tage op. I Ching’s råd er i begge tilfælde det samme: Man undgår tigerens bid ved at træde varsomt. Det vil sige, at vi forbliver urokkeligt uskyldsrene og samvittighedsfulde i vore tanker og handlinger.

Det er uundgåeligt, at folk vil udvise forskellige grader af åndelig forståelse. Det er ikke op til os at fordømme eller rette andre, men ganske enkelt fortsætte med selv at udvikle os. Tro ikke, at du kan fremskynde din fremgang gennem aggressive handlinger nu. Magt, der søges og udøves med hovmod, har det med at forsvinde, når du mest har brug for den og forværrer således dine vanskeligheder.

Den eneste varige indflydelse er den, der naturligt opstår ved at følge en vej af stadig selvudvikling. I sidste instans er det vort indre værd, der bestemmer vort livs ydre vilkår. De, der beslutter sig for at være udholdende i ydmyghed, oprigtighed og mildhed kan træde overalt – selv på halen af en tiger – og mødes af fremgang.

Der er gode muligheder for fremgang og succes, men det forudsætter at adfærd er korrekt, anstændig og værdig. Især i sociale sammenhænge er din adfærd vigtig. I forretningsspørgsmål vil du kunne få gavn af andre mennesker, hvis du viser en respekt for disse personers indre værd. Dette er ikke en let tid. I dine personlige forbindelser er der uro. Håndter det med indføling og ro. På den måde undgår du også at lade dig stresse.

Generelt

En vellykket rejse kan sikres, hvis du omhyggelig tager et skridt ad gangen.

Kærlighed

Goodwill er nøglen til at løse eventuelle forholdet spørgsmål.

Forretning

Du opnår succes i forretninger ved at behandle andre med høflighed og respekt.

Personligt

Fokusere på at befri dig selv for enhver følelse af misundelse eller jalousi.

 

Kommentar:

From the book I Ching

The name of the hexagram means on the one hand the right way of conducting oneself. Heaven, the father, is above, and the lake, the youngest daughter, is below. This shows the difference between high and low, upon which composure correct social conduct, depends. On the other hand the word for the name of the hexagram, TREADING, means literally treading upon something. The small and cheerful (Tui) treads upon the large and strong (Ch’ien). The direction of movement of the two primary trigrams is upward. The fact that the strong treads on the weak is not mentioned in the Book of Changes, because it is taken for granted. For the weak to take a stand against the strong is not dangerous here, because it happened in good humor (Tui) and without presumption, so that the strong man is not irritated but takes it all in good part.

Navnet på hexagrammet betyder på den ene side den rigtige måde at føre sig selv. Himlen, faderen, er over, og søen, den yngste datter, er nedenfor. Dette viser forskellen mellem høj og lav, på hvilken fatning korrekt social adfærd afhænger. På den anden side ordet for navnet på den hexagram, trampede, betyder bogstaveligt træde på noget. Den lille og muntre (Tui) truer den store og stærke (Ch’ien). Retningen af bevægelse af de to primære trigrams er opad. Det forhold, at de stærke trussler på de svage ikke er nævnt i Forvandlingernes bog (I Ching) er fordi det tages for givet. For svag til at tage kampen op mod den stærke er ikke farlig her, fordi det sker i godt humør (Tui) og uden dristighed, således at den stærke mand ikke er irriteret, men tager det hele i strakt arm.

Nederste linje

Nine at the beginning means: Simple conduct, progress without blame.

The situation is one in which we are still not bound by any obligations of social intercourse. If our conduct is simple, we remain free of them We can quietly follow our predilections as long as we are content and make not demands on people. The meaning of the hexagram is not standstill but progress. A man finds himself in an altogether inferior position at the start. However, he has the inner strength that guarantees progress. If he can be content with simplicity, he can make progress without blame.

When a man is dissatisfied with modest circumstances, he is restless and ambitious and tries to advance, not for the sake of accomplishing anything worth while, but merely in order to escape from lowliness and poverty by dint of his conduct. Once his purpose is achieved, he is certain to become arrogant and luxury-loving. Therefore blame attaches to his progress. On the other hand, a man who is good at his work is content to behave simply. He wishes to make progress in order to accomplish something. When he attains his goal, he does something worth while, an all is well.

Ambition og rastløshed fører til ulykke. En tilbagevenden til enkelhed og ydmyghed gør fremskridt mulig nu. En gennemskuelig og almindelig adfærd tilrådes. Det vil hindre misforståelser.

Linje 2

Nine in the second place means: Treading a smooth, level course. The perseverance of a dark man brings good fortune.

The situation of a lonely sage is indicated here. He remains withdrawn from the bustle of life, seeks nothing, asks nothing of anyone, and travels through life unassailed, on a level road. Since he is content and does not challenge fate, he remains free of entanglements.

Den vise elev foretager sin rejse med accept og tilfredshed og holder sig fri af forviklinger og konflikter. På denne måde er der lykke. Kast dig ikke ud i noget svært. Undgå afhængighedsforhold til andre. Så vil det gå godt.

Linje 3

Six in the third place means: A one-eyed man is able to see, a lame man is able to tread. He treads on the tail of the tiger. The tiger bites the man. Misfortune. Thus does a warrior act on behalf of his great prince.

A one-eyed man can indeed see, but not enough for clear vision. A lame man can indeed treat, but not enough to make progress. If in spite of such defects a man considers himself strong and consequently exposes himself to danger, he is inviting disaster, for he is undertaking something beyond his strength. This reckless way of plunging ahead, regardless of the adequacy of one’s powers, can be justified only in the case of a warrior battling for his prince.

Dine kræfter er ikke tilstrækkelige til gennemføre dit forehavende. Erkend det eller gå katastrofen i møde.

Linje 4

Nine in the fourth place means: He treads on the tail of the tiger. Caution and circumspection lead ultimately to good fortune.

This text refers to a dangerous enterprise. The inner power to carry it through is there, but this inner power is combined with hesitating caution in one’s external attitude. This line contrasts with the preceding line, which is weak within but outwardly presses forward. Here one is sure of ultimate success, which consists in achieving one’s purpose, that is, in overcoming danger by going forward.

Farefulde foretagender kræver stor forsigtighed. Men det vil kunne bringe held.

Linje 5

Nine in the fifth place means: Resolute conduct. Perseverance with awareness of danger.

This refers to the ruler of the hexagram as a whole. One sees that one has to be resolute in conduct. But at the same time one must remain conscious of the danger connected with such resoluteness, especially if it is to be persevered in. Only awareness of the danger makes success possible.

Du kan gennemføre dit farlige forehavende. Du får styrke ved bevidstheden om faren. Det er nødvendigt at hengive sig helt til sagen. Ellers må du genoverveje sagen.

Øverste linje

Nine at the top means: Look to your conduct and weigh the favorable signs. When everything is fulfilled, supreme good fortune comes.

The work is ended. If we want to know whether good fortune will follow, we must look back upon our conduct and its consequences. If the effects are good, then good fortune is certain. No one knows himself. It is only by the consequences of his actions, by the fruit of his labors, that a man can judge what he is to expect.

Accept og indre balance flytter bjerge, som stræben ikke kan. Den gode skæbnes frugt udgår fra den gode optrædens sæd. Se på din adfærd og det udbytte den har givet. Brug din erfaring til at bestemme din fremtidige adfærd. Det vil bringe held.

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2