iching

heksagram-06-stor

I Ching Hexagram nr. 6

Sòng or Sung – Arguing, conflict, lawsuit

iching-trigram_01
Øverst
Trigram: Ch’ien The Creative, Heaven

iching-trigram_07
Nederst
Trigram: K’an The Abysmal, Water

Beskrivelse af billedet
Himmel og vand går deres modsatte måder: Billedet af KONFLIKT. Således i alle hans transaktioner den overlegne mand mener forsigtigt begyndelsen.

Billedet viser, at årsagerne til konflikt er latent i modsatrettede tendenser i de to trigonometriske væddere. Når disse modsatrettede tendenser synes, konflikt er uundgåelig. For at undgå det, derfor alt skal tages omhyggeligt hensyn i starten. Hvis rettigheder og pligter der præcist er defineret, eller hvis det ved en gruppe, de åndelige tendenser for de personer harmoniserer, årsagen til konflikten fjernes på forhånd.

The Image
Heaven and water go their opposite ways: The image of CONFLICT. Thus in all his transactions the superior man Carefully considers the beginning.

The image indicates that the causes of conflict are latent in the opposing tendencies of the two trig rams. Once these opposing tendencies appear, conflict is inevitable. To avoid it, therefore, everything must be taken carefully into consideration in the very beginning. If rights and duties are exactly defined, or if, in a group, the spiritual trends of the individuals harmonize, the cause of conflict is removed in advance.

I Ching helt enkelt

Hexagram nr. 6

Strid, kræve retfærdighed, indgive din klage, indlede proces, løse en konflikt. Når som helst vi tillader os selv at miste balancen og komme bort fra den stille integritets styrke, er vi i konflikt. Det er underordnet, om konfrontationen er mellem modstridende værdier i éns eget sind eller med en anden person: Det er den indre mangel på klarhed og ligevægt, der efterlader os med en følelse af desperation og sårbarhed.

Det eneste, man kan gøre, er at frigøre sig for problemet og vende tilbage til den stille overvejelse af, hvad der er ret.

Konflikt fremprovokerer stærke følelser af tvivl, frygt, ængstelse og utålmodighed efter at løse situationen. Handler du under påvirkning af disse mindreværdige følelser, vil du komplicere ulykken alvorligt.

Ved at følge den Vises forskrift og vende tilbage til en holdning af neutralitet, accept og frigørelse bliver du i stand til at møde de stridende kræfter på halvvejen: Ikke vige tilbage i vrede og fordømmelse, ikke presse på for en unaturlig ændring af tingene, men roligt vente i centrum, til den Højere Magt fremkommer med den rette løsning.

I Ching lærer os, at al konflikt, i sidste instans, er indre konflikt. Når du ser den begynde, er du forpligtet til ikke at forfølge den, da dette blot vil øge din egen ulykke. Kan du ikke af dig selv genvinde din sindsligevægt, søg da hjælp hos en retfærdig og upartisk person for at få vanskeligheden løst. Den eneste måde at leve konfliktløst på er urokkeligt at fastholde rette principper i alle henseender. Gennem balance, tålmodighed og hengivenhed over for indre sandhed hæver vi os over enhver udfordring.

Du er oprigtig men forhindres. En opmærksom venten på halvvejen giver god lykke. At fortsætte til enden giver ulykke. Det giver fremgang at se det store menneske. Det giver ikke fremgang at krydse den store strøm. Din valgte vej forekommer rigtig, men den er fyldt med modstand. Modstanden kan ikke overvindes. Du bør end ikke forsøge. Du bør tage sagen og dens forudsætniger op til fornyet overvejelse.

I spørgsmål om politik og magt, bør du overlade sagens afgørelse til en uvildig instans. Forretningsinitiativer bør vente til et tidspunkt, der er mere gunstigt. Undgå alt der kan skabe konflikter, også i personlige sammenhænge. Din følelse af at være på ret vej holder ikke i praksis. Det bringer held at være tilbageholdende.

Generelt

Fjendtlighed vil stige med den plads, vi skaber mellem os.

Kærlighed

Medfølelse bør anvendes til at helbrede nogen kløfter i dit forhold. Lyt meget opmærksomt til noget din partner har at sige.

Forretning

Sørg for at minimere kommunikationsvanskeligheder i din virksomhed eller med partnere.

Personligt

Bliv mere fleksibel i dit synspunkt. Se din frygt i øjnene.

 

Kommentar

From the book I Ching.

The upper trigram, whose image is heaven, has an upward movement; the lower trigram, water, in accordance with its nature tends downward. Thus the two halves move away from each other, giving rise to the idea of conflict. The attribute of the Creative is strength, that of the Abysmal is danger, guile. Where cunning has force before it, there is conflict. A third indication of conflict, in terms of character, is presented by the combination of deep cunning within and fixed determination outwardly. A person of this character will certainly be quarrelsome.

Det øverste trigram, hvis billede er himlen, har en opadgående bevægelse; den nederste trigram, vand, i overensstemmelse med sin natur har en tendens nedad. Således de to halvdele bevæger sig væk fra hinanden, hvilket giver anledning til idéen om konflikten. Den egenskab ved Creative er styrke, at den Abysmal er fare, svig. Hvor snedig har kraft, før det, der er konflikt. En tredje tegn på konflikt i form af karakter, præsenteres af kombinationen af dyb list inden for og fast beslutsomhed udad. En person af denne karakter vil helt sikkert blive stridbar.
Nederste linje

Six at the beginning means: If one does not perpetuate the affair, There is a little gossip. In the end, good fortune comes.

While a conflict is in the incipient stage, the best thing To do is to drop the issue. Especially when the adversary is stronger, it is not advisable to risk pushing the conflict to a decision. It may come to a slight dispute, but in the end all goes well.

Det bedste tidspunkt at løse en konflikt på er i starten. Frigør dit ego, og din skæbne vil blive gunstig. Undgå konflikt. Undgå at lægge pres. Det vil ende godt.

Linje 2

Nine in the second place means:One cannot engage in conflict; One returns home, gives way. The people of his town, Three hundred households, Remain free of guilt.

In a struggle with an enemy of superior strength, retreat is no disgrace. Timely withdrawal prevents bad consequences. If, out of a false sense of honor, a man allowed himself to be tempted into an unequal conflict, he would be drawing down disaster upon himself. In such a case a wise and conciliatory attitude benefits the whole community, which will then not be drawn into the conflict.

Egoets udsvævelser kan føre os til slagtebænken. Den højerestående person opretholder sin ydmyghed og ro og tillader den Vise at rede sagerne ud. Giv efter for din modstander for at undgå konflikt og dermed følgende problemer for dig selv og andre i dine omgivelser.

Linje 3

Six in the third place means: To nourish oneself on ancient virtue induces perseverance. Danger. In the end, good fortune comes. If by chance you are in the service of a king, Seek not works.

This is a warning of the danger that goes with an expansive disposition. Only that which has been honestly acquired through merit remains a permanent possession. It can happen that such a possession may be contested, but since it is really one’s own, one cannot be robbed of it. Whatever a man possesses through the strength of his own nature cannot be lost. If one enters the service of a superior, one can avoid conflict only by not seeking works for the sake of prestige. It is enough if the work is done: let the honor go to the other.

Hold dig til traditionerne, så du kan få ro over dig og undgå konflikt. Prestige og materielle værdier gavner dig ikke nu. Undgå at placere dig i en fremtrædende stilling.

Linje 4

Nine in the fourth place means: One cannot engage in conflict. One turns back and submits to fate, Changes one’s attitude, And finds peace in perseverance. Good fortune.

This refers to a person whose inner attitude at first lacks peace. He does not feel content with his situation and would like to improve it through conflict. In contrast tot the situation of the nine in the second place, he is dealing with a weaker opponent and might therefore succeed. But he cannot carry on the fight, because, since right is not on his side, he cannot justify the conflict to his conscience. Therefore he turns back and accepts his fate. He changes his mind and finds lasting peace in being at one with eternal law. This brings good fortune.

Undgå konflikt. Accept af din skæbne bringer fred og held.

Linje 5

Nine in the fifth place means:To contend before him Brings supreme good fortune.

This refers to an arbiter in a conflict who is powerful and just, and strong enough to lend weight to the right side. A dispute can be turned over to him with confidence. If one is in the right, one attains great good fortune.

Bring din konflikt for en magtfuld autoritet. Hvis din sag er retfærdig, vil du få held.

Øverste linje

Nine at the top means: Even if by chance a leather belt is bestowed on one, By the end of a morning It will have been snatched away three times.

Here we have someone who has carried a conflict to the bitter end and has triumphed. He is granted a decoration, but his happiness does not last. He is attacked again and again, and the result is conflict without end.

Du kan opnå en midlertidig gevinst ved at vende og dreje sagen til dens bitre ende, men prisen, du betaler for dette, vil på langt sigt være høj. Det er visere at lade sagen gå i sig selv. Du vil kunne vinde en voldsom konflikt. Den vil dog ikke kunne afsluttes endeligt, så du vil have skabt en situation af fortsat konflikt.

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2