heksagram-26-stor

I Ching Hexagram nr. 26

Dà chù or Ta Ch’u – Great Accumulating, the taming power of the great

iching-trigram_08

Øverst

Trigram:
Kên Keeping Still, Mountain

iching-trigram_01

Nederst

Trigram:
Ch’ien The Creative, Heaven

 

Billedet
Himlen i bjerget: Således den overlegne mand, gør sig bekendt med mange citater fra oldtiden og mange gerninger fra fortiden for at styrke hans karakter derved. Himlen i bjerget peger på skjulte skatte. I ord og gerninger fra fortiden ligger der gemt en skat, som du kan bruge til at styrke og ophøje din egen personlighed. Måden at studere fortiden bør ikke begrænse sig til blot viden om historie, men ved anvendelse af denne viden, for at give aktualitet til fortiden.

The Image
Heaven within the mountain: The image of The Taming Power of the Great. Thus the superior man acquaints himself with many sayings of antiquity and many deeds of the past in order to strengthen his character thereby. Heaven within the mountain points to hidden treasures. In the words and deeds of the past there lies hidden a treasure that men may use to strengthen and elevate their own characters. The way to study the past is not to confine oneself to mere knowledge of history but, through application of this knowledge, to give actuality to the past.

 

I Ching helt enkelt

Hexagram nr. 26

En vanskelig og udfordrende tid må tages som en mulighed for i den ydre verden at udtrykke vore højeste indre principper. Dette hexagram råder os til at forblive rolige under pres og legemliggøre I Ching’s dyder. På denne måde kan selv de mest brydsomme prøvelser mødes med succes. Andre fristes tit til at prøve den indre styrke, vi har opnået gennem studier og selvdisciplin. Ved at skubbe og prikke til os håber de på at afsløre svagheden af vor forbindelse til sandheden. Hvis vi tillader dem at gøre dette, undergraves vi, og de går videre, uden at lære og tilfredse med at have iscenesat vort fald. Hvis vi på den anden side forholder os rolige og holder solidt fast i det rette – det stores kraft – vil vi til sidst kunne tæmme den negative energi og bibringe andre ønsket om at vokse åndeligt. Det er netop sådanne udfordringer til vor styrke og karakter, der med tiden gør os i stand til i praksis at udmønte styrken i I Ching.

En åndelig forståelse, der ikke praktiseres under ild, er værdiløs; kun ved at anvende vor viden i vanskelige situationer kommer vi i ægte besiddelse af den. Så brug disse prøver og prøvelser som en mulighed for at rense dine tanker og handlinger. Ved at fastholde det rette, når du er under pres, kan du opnå de åndelige mestres styrke og fred i sindet. Afviger du fra den Vises vej og vil straffe eller dømme andre nu, vil ulykke blive resultatet. Mød i stedet angreb med stilhed, accept og troskab mod rette principper. Behandl andre med venlighed, tålmodighed og tilgivelse. Hvis du er urokkelig i dette, vil en gunstig skæbne i sidste ende blive din.

Generelt:

Visdom og ressourcer akkumuleret på en disciplineret måde vil hjælpe dig i alle fremtidige bestræbelser.

Kærlighed:

Dit forhold vil ikke blive hjulpet ved at være useriøst eller impulsiv.

Forretning:

Vær disciplineret i din tilgang og søg visdom fra dem med mere erfaring.

Personligt:

Fokus på at opbygge din indre ressourcer og / eller styrke.

 

Kommentar:
From the book I Ching.
The Creative is tamed by Kên, Keeping Still. This produces great power, a situation in contrast to that of the ninth hexagram, Hsiao Ch’u, THE TAMING POWER OF THE SMALL, in which the Creative is tamed by the Gentle alone. There one weak line must tame five strong lines, but here four strong lines are restrained by two weak lines; in addition to a minister, there is a prince, and the restraining power therefore is afar stronger. The hexagram has a threefold meaning, expressing different aspects of the concept “Holding firm.” Heaven within the mountain gives the idea of holding firm in the sense of holding together; the trigram Kên which holds the trigram ch’ien still, gives the idea of holding firm in the sense of holding back; the third idea is that of holding firm in the sense of caring for and nourishing. This last is suggested by the fact that a strong line at the top, which is the ruler of the hexagram, is honored and tended as a sage. The third of these meanings also attaches specifically to this strong line at the top, which represents the sage.
Kreativiteten er tæmmet af Ken, holde stille. Dette giver stor magt, en situation i modsætning til den i det niende hexagram, Hsiao Ch’u, Den tæmmende magt af de små, hvor kreativiteten er tæmmet af den forsigtige alene. I dette hexagram skal en svag linje tæmme fem stærke linjer, men her fastholdes fire stærke linjer af to svage linjer; Foruden en minister, er der også en fyrste og den fastholdende kraft er derfor langt stærkere. Hexagrammet har en tredobbelt betydning, det udtrykker forskellige aspekter af begrebet “holde fast” Himlen i bjerget giver tanken om at holde fast i den forstand, at holde sammen; trigrammet ken som fastholder trigrammet ch’ien giver tanken om at holde fast i den forstand, at holde tilbage; den tredje idé er at holde fast i den forstand, at pleje og nærende. Det sidste antydes af det faktum, at en stærk line i toppen, som er hersker over hexagrammet, æres og behandles som en vismand. Den tredje af disse betydninger vedrører også specifikt denne stærke linie i toppen, som repræsenterer den vise.

Nederste linje

Nine at the beginning means: Danger is at hand. It furthers one to desist.

A man wishes to make vigorous advance, but circumstances present an obstacle. He sees himself held back firmly. If he should attempt to fore an advance, it would lead him into misfortune. Therefore it is better for him to compose himself and to wait until an outlet is offered for release of his stored-up energies.

Man ønsker at gå aggressivt frem mod dem, der optræder upassende. Resultatet bliver ulykke. Det vil være klogt at udstå vanskelighederne med beherskelse. På denne måde nås løsningen hurtigere.

Linje 2

Nine in the second place means: The axletrees are taken from the wagon.

Here advance is checked just as in the third line of The Taming Power of the Small (9). However, in the later the restraining force is slight; thus a conflict arises between the propulsive and the restraining movement, as a result of which the spokes fall out of the wagon wheels, while here the restraining force is absolutely superior; hence no struggle takes place. One submits and removes the axletrees from the wagon -in other words, contents himself with waiting. In this way energy accumulates for a vigorous advance later on.

Du kan ikke overvinde de kræfter, du er oppe imod, ved at kæmpe imod nu. Acceptér dette, og gør dig stille. Selvdisciplin bevarer din styrke til brug på et mere gavnligt tidspunkt.

Linje 3

Nine in the third place means. A good horse that follows others. Awareness of danger with perseverance furthers. Practice chariot driving and armed defense daily. It furthers one to have somewhere to go.

The way opens; the hindrance has been cleared away. A man is in contact with a strong will acting in the same direction as his own, and goes forward like one good horse following another. But danger still threatens, and he must remain aware of it, or he will be robbed of his firmness. Thus he must acquire skill on the one hand in what will take him forward, and on the other in what will protect him against unforeseen attacks. It is good in such a pass to have a goal toward which to strive.

Forhindring er ryddet af vejen; tiden er inde til at ride med friske heste. Arbejde med folk af samme sind og stærke viljer bringer lykke. I perioden umiddelbart efter fjernelsen af en større forhindring, så sørg for at holde øje, ikke kun for udfordringer forude, men også for trusler som nærmer sig bagfra. Hvis “forhindringen” var din egen holdning, kan du nødt til at fjerne problemer mere end én gang. Dette opnås bedst ved at forbinde med andre, hvis personlighed og beføjelser er stærkere end din egen.

Linje 4

Six in the fourth place means: The headboard of a young bull. Great good fortune.

This line and the one following it are the two that tame the forward-pushing lower lines. Before a bull’s horns grow out, a headboard is fastened to its forehead, so that later when the horns appear they cannot do harm. A good way to restrain wild force is to forestall it. By so doing one achieves an easy and great success.

Tidlige forholdsregler bør træffes for at begrænse at en vild kraft forårsager ulykke. Ligesom man indpakker ungtyrenes horn for at gøre dem harmløse, så det er smart at begrænse hensynsløse kræfter, før de gør stor skade. Forebyggelse er bedre end helbredelse. Når forstyrrende kræfter true, er det nødvendigt ekstraordinære forholdsregler. Du må ikke udelukke muligheden for, at den forstyrrende kraft kan være inde i dig.

Linje 5

Six in the fifth place means: The tusk of a gelded boar. Good fortune.

Here the restraining of the impetuous forward drive is achieved in an indirect way. A boar’s tusk is in itself dangerous, but if the boar’s nature is altered, the tusk is no longer a menace. Thus also where men are concerned, wild force should not be combated directly; instead, its roots should be eradicated.

Når man konfrontere en stærk kraft, er det ofte bedst at tage udfordringen ved indirekte aktion. Matadoren fastholder tyren, ikke ved at blokere dens sti, men ved behændigt at træde til side, og dræne dets kraft lidt efter lidt. Ved hans forståelse af dyret, får han magt over den. Ligeledes ved at forstå kilden til en udfordring, kan man gøre den magtesløs. Gode fremtidsudsigter.

Øverste linje

Nine at the top means: One attains the way of heaven. Success.

The time of obstruction is past. The energy long dammed up by inhibition forces its way out and achieves great success. This refers to a man who is honored by the ruler and whose principles now prevail and shape the world.

Forhindringer fjernes. Skabende energi, ledet af ydmyghed og korrekthed, støder på succes.

iching-06-fyrtarn2

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2