heksagram-52-stor

I Ching Hexagram nr. 52

Gèn or Ken – Bound, keeping still, mountain, stilling

iching-trigram_08

Øverst

Trigram: Kên Keeping Still, Mountain

iching-trigram_08

Nederst

Trigram: Kên Keeping Still, Mountain

Billedet
Bjerge står tæt sammen: Billedet holde stille. Således den overlegne mand gør ikke tillade sine tanker for at gå ud over hans situation. Hjertet tænker konstant. Dette kan ikke ændres, men bevægelserne i hjertet, det vil sige, en mands tanker-bør begrænse sig til den øjeblikkelige situation. Alle tænkning, der går ud over dette kun gør hjertet ømme.

The Image
Mountains standing close together: The image of KEEPING STILL. Thus the superior man Does not permit his thoughts To go beyond his situation. The heart thinks constantly. This cannot be changed, but the movements of the heart-that is, a man’s thoughts-should restrict themselves to the immediate situation. All thinking that goes beyond this only makes the heart sore.

 

I Ching helt enkelt

Hexagram nr. 52

Modtagelsen af dette hexagram er et tegn på, at du har brug for at berolige dine følelser, så du kan tænke klart. At besvare egoets råben op med handling nu er at indbyde til ulykke. I Ching tilråder ikke-handlen og følelsernes beroligelse gennem meditation. Det ligger i selve naturen af det at have en krop, at vi også har stærke følelser og impulser.

Men tillader vi vores tænken at kontrolleres af disse, kan vi ikke handle med den Vises mildhed, neutralitet og yndefulde visdom. I stedet forhaster vi os i vore bevægelser, hvor vi burde forholde os stille, eller vi stivner, hvor vi burde forblive flydende. Derfor er det nødvendigt at berolige legemet og dets mindreværdige elementer, så vore tanker kan være klare og afbalancerede.

Tre ting tilrådes. Sæt dig for det første stille ned i en stilling, hvor du hviler i dig selv, ryggen ret, øjnene tillukkede. Bemærk for det andet dine kropslige følelsers strømmen. Hverken døm eller gør modstand imod dem; den simple øvelse med at se dem komme, dvæle og gå uden at handle i så henseende tillader dig gradvist at skille dem ud fra dine tankeprocesser.

For det tredje må du overlade dine indre konflikter til Guddommen for en løsning. Den Højere Magts hjælp er kun tilgængelig for dem, der beder om den på en disciplineret måde, og som lader deres stilhed og opmærksomhed være et offer. Gennem meditation reducerer vi de mindreværdige elementers indflydelse og gør det muligt for den vise at assistere os. Forhold dig roligt som et bjerg lige nu, og en gunstig skæbne bliver din belønning.

Generelt

Alle effektive foranstaltninger skal være født ud af stilheden.

Kærlighed

For at se tingene klart du skal give slip på eventuelle fordomme.

Forretning

Ryd dit sind, før du foretager nogen vigtige forretningsbeslutninger.

Personligt

Lær at meditere for at hjælpe med at opnå et stabilt sind

 

Kommentar

From the book I Ching.

The image of this hexagram is the mountain, the youngest son of heaven and earth. The male principle is at the top because it strives upward by nature; the female principle is below, since the direction of its movement has come to its normal end. In its application to man, the hexagram turns upon the problem of achieving a quiet heart. It is very difficult to bring quiet to the heart. While Buddhism strives for rest through an ebbing away of all movement in nirvana, the Book of Changes holds that rest is merely a state of polarity that always posits movement as its complement. Possibly the words of the text embody directions for the practice of yoga.

Billedet af denne hexagram er bjerget, den yngste søn af himlen og jorden. Den mandlige princip er øverst, fordi den bestræber sig opad af natur; den kvindelige princip er under, da retningen af sin bevægelse er kommet til sin normale ende. I sin ansøgning til mand, den hexagram vender på problemet med at opnå en rolig hjerte. Det er meget vanskeligt at bringe ro til hjertet. Mens buddhisme stræber efter hvile gennem en ebbe ud af al bevægelse i nirvana, Book of Changes hævder, at resten er blot en tilstand af polaritet, der altid postulerer bevægelse som dens komplement. Muligvis ord i teksten repræsenterer retninger for praksis af yoga.

 

Nederste linje

Six at the beginning means: Keeping his toes still. No blame. Continued perseverance furthers.

Keeping the toes still means halting before one has even begun to move. The beginning is the time of few mistakes. At that time one is still in harmony with primal innocence. Not yet influenced by obscuring interests and desires, one sees things intuitively as they really are. A man who halts at the beginning, so long as he has not yet abandoned the truth, finds the right way. But persisting firmness is needed to keep one from drifting irresolutely.

tekst

Linje 2

Six in e second place means: Keeping his calves still. He cannot rescue him whom he follows. His heart is not glad.

The leg cannot move independently; it depends on the movement of the body. If a leg is suddenly stopped while the whole body is in vigorous motion, the continuing body movement will make one fall. The same is true of a man who serves a master stronger than himself. He is swept along, and even though he may himself halt on the path of wrongdoing, he can no longer check the other in his powerful movement. Where the master presses forward, the servant, no matter how good his intentions, cannot save him.

tekst

Linje 3

Nine in the third place means: Keeping his hips still. Making his sacrum stiff. Dangerous. The heart suffocates.

This refers to enforced quiet. The restless heart is to be subdued by forcible means. But fire when it is smothered changes into acrid smoke that suffocates as it spreads. Therefore, in exercises in meditation and concentration, one ought not to try to force results. Rather, calmness must develop naturally out of a state of inner composure. If one tries to induce calmness by means of artificial rigidity, meditation will lead to very unwholesome results.

tekst

Linje 4

Six in the fourth place means: Keeping his trunk still. No blame.

As has been pointed out above in the comment on the Judgment, keeping the back at rest means forgetting the ego. This is the highest stage of rest. Here this stage has not yet been reached: the individual in this instance, though able to keep the ego, with its thoughts and impulses, in a state of rest, is not yet quite liberated from its dominance. Nonetheless, keeping the heart at rest is an important function, leading in the end to the complete elimination of egotistic drives. Even though at this point one does not yet remain free from all the dangers of doubt and unrest, this frame of mind is not a mistake, as it leads ultimately to that other, higher level.

tekst

Linje 5

Six in the fifth place means: Keeping his jaws still. The words have order. Remorse disappears.

A man in a dangerous situation, especially when he is not adequate to it, is inclined to be very free with talk and presumptuous jokes. But injudicious speech easily leads to situations that subsequently give much cause for regret. However, if a man is reserved in speech, his words take ever more definite form, and every occasion for regret vanishes.

tekst

Øverste linje

Nine at the top means: Noblehearted keeping still. Good fortune.

This marks the consummation of the effort to attain tranquillity. One is at rest, not merely in a small, circumscribed way in regard to matters of detail, but one has also a general resignation in regard to life as a whole, and this confers peace and good fortune in relation to every individual matter.

tekst

 

iching-06-fyrtarn2

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2