I Ching Hexagram nr. 59

Huàn – Dispersing, dissolution, dispersal

iching-trigram_06

Øverst

Trigram: Sun The Gentle, Wind

iching-trigram_07

Nederst

Trigram: K’an The Abysmal, Water

Billedet
Vinden drev over vandet: Billedet af dispersion. Således kongerne af gamle ofret til Herren og bygget templer.

I efteråret og vinteren, vandet begynder at fryse til is. Når den varme brise af foråret kommer, er stivhed opløst, og de elementer, der er blevet spredt i isflager genforenes. Det er det samme med hovedet på de mennesker. Gennem hårdhed og egoisme vokser stiv i hjertet, og denne stivhed fører til adskillelse fra alle andre.

Egoisme og begærlighedens isolere mænd. Derfor menneskenes hjerter skal gribes af en hengiven følelse. De skal rystet af en religiøs ærefrygt i lyset af evigheden omrørt med en intuition af One Skaberen af alle levende væsener, og forenet gennem den stærke følelse af fællesskab opleves i ritualet af guddommelig tilbedelse.

The Image
The wind drives over the water: The image of DISPERSION. Thus the kings of old sacrificed to the Lord And built temples.

In the autumn and winter, water begins to freeze into ice. When the warm breezes of spring come, the rigidity is dissolved, and the elements that have been dispersed in ice floes are reunited. It is the same with the minds of the people. Through hardness and selfishness the heart grows rigid, and this rigidity leads to separation from all others.

Egotism and cupidity isolate men. Therefore the hearts of men must be seized by a devout emotion. They must be shaken by a religious awe in face of eternity-stirred with an intuition of the One Creator of all living beings, and united through the strong feeling of fellowship experienced in the ritual of divine worship.

I Ching helt enkelt

Hexagram nr. 59

Hexagrammet Huan kommer som en angivelse af, at stivhed og hårdhed er til stede, enten i dig selv eller andre, og at disse elementer må fjernes nu til gavn for alle. Når som helst vi forfalder til en negativ tilstand som f.eks. dømmen, vrede, frygt, ængstelse eller begær, bliver vores holdning struktureret og ubøjelig.

Så længe vi forbliver i denne tilstand kan vi ikke modtage den Højere Magts assistance. Derfor må vi nu, hvis vi ønsker en gunstig skæbnes tilbagevenden, tage skridt til at opløse hårdheden. Huans billede er en varm forårsvind, der langsomt, men støt opløser vinterisen. Dette skal lære os, at det er gennem udholdenhed og mildhed – snarere end gennem aggressivitet – at vi overvinder, hvad der er hårdt eller vanskeligt.

I Ching tilråder brugen af religiøse kræfter nu: Anvend musik, bøn, meditation, et fælles projekt eller en anden form for hellig koncentration eller ceremoni til at frigøre den indestængte energi i dig selv og andre.

Tillad hårde følelser at blive ført bort af en fløjtes syngen, en trommes efterklang eller lyden af vinden gennem træerne. Se for dit indre blik, hvor strømmen af positiv energi er blevet blokeret, og forestil dig så dette sted som en isflage, der bryder sig løs i en optøende flod. Indtil den manglende fleksibilitet fjernes, kan der ikke være enhed, hverken i din egen ånd, med andre eller med den Vise.

Husk at mindreværdige følelser er hårde, hvor den højerestående persons holdninger accept, objektivitet, beskedenhed, uskyld og sindsligevægt – har en blødhedens kvalitet over sig. Ved at vende tilbage til disse nu, sikrer du dig selv en gunstig skæbne.

Generelt

Styrk dine fremskridt ved at fjerne årsagerne til disharmoni.

Kærlighed

Hindringer for dit forhold kan fjernes ved at styrke kommunikationen.

Forretning

Vedvarende kommunikation er nøglen til fremskridt i din virksomhed.

Personligt

Du bør konsekvent søge mod enhed og integration for at lindre dine bekymringer.

 

Kommentar

From the book I Ching.

Wind blowing over water disperses it, dissolving it into foam and mist. This suggests that when a man’s vital energy is dammed up within him (indicated as a danger by the attribute of the lower trigram), gentleness serves to break up and dissolve the blockage.

Vind blæser over vand spreder det, opløse den i skum og tåge. Dette antyder, at når en mand vitale energi opdæmmet i ham (angivet som en fare ved den egenskab ved den nederste trigram), mildhed tjener til at bryde op og opløse blokeringen.

 

Nederste linje

Six at the beginning means: He brings help with the strength of a horse. Good fortune.

It is important that disunion should be overcome at the outset, before it has become complete-that the clouds should be dispersed before they have brought storm and rain. At such times when hidden divergences in temper make themselves felt and lead to mutual misunderstandings we must take quick and vigorous action to dissolve the misunderstandings and mutual distrust.

Misforståelser bør udbedres så tidligt som muligt. Skrid til handling for at genoprette tillid og god tro nu.

Linje 2

Nine in the second place means: At the dissolution. He hurries to that which supports him. Remorse disappears.

When an individual discovers within himself the beginnings of alienation from others, of misanthropy and ill humor, he must set about dissolving these obstructions. He must rouse himself inwardly, hasten to that which supports him. Such support is never found in hatred, but always in a moderate and just judgment of men, linked with good will. If he regains this unobstructed outlook on humanity, while at the same time all saturnine ill humor is dissolved, all occasion for remorse disappears.

Et moderat syn på andres overtrædelser er altid bedst. I tålmodighed og mildhed opdager vi kilden til deres hindringer – og vore egne.

Linje 3

Six in the third place means: He dissolves his self. No remorse.

Under certain circumstances, a man’s work may become so difficult that he can no longer think of himself. He must set aside all personal desires and disperse whatever the self gathers about it to serve as a barrier against others. Only on the basis of great renunciation can he obtain the strength for great achievements. By setting his goal in a great task outside himself, he can attain this standpoint.

tekst

Linje 4

Six in the fourth place means:He dissolves his bond with his group.Supreme good fortune. Dispersion leads in turn to accumulation. This is something that ordinary men do not think of.

When we are working at a task that affects the general welfare, we must leave all private friendships out of account. Only by rising above party interests can we achieve something decisive. He who has the courage thus to forego what is near wins what is afar. But in order to comprehend this standpoint, one must have a wide view of the interrelationships of life, such as only unusual men attain.

tekst

Linje 5

Nine in the fifth place means: His loud cries are as dissolving as sweat. Dissolution! A king abides without blame.

In times of general dispersion and separation, a great idea provides a focal point for the organization of recovery. Just as an illness reaches its crisis in a dissolving sweat, so a great stimulating idea is a true salvation in times of general deadlock. It gives the people a rallying point-a man in a ruling position who can dispel misunderstandings.

tekst

Øverste linje

Nine at the top means: He dissolves his blood. Departing, keeping at a distance, going out, Is without blame.

The idea of the dissolving of a man’s blood means the dispersion of that which might lead to bloodshed and wounds, i.e., avoidance of danger. But here the thought is not that a man avoids difficulties for himself alone, but rather that he rescues his kin-helps them to get away before danger comes, or to keep at a distance from an existing danger, or to find a way out of a danger that is already upon them. In this way he does what is right.

Fokuserer du på negative følelser, skaber du en farlig situation. Led dig selv og andre bort fra ulykke ved at fastholde beskedenhed, neutralitet og rolig accept.

 

iching-06-fyrtarn2

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2