heksagram-57-stor

I Ching Hexagram nr. 57

Xùn OR SUN – Ground, the gentle penetrating, wind, calculations.

iching-trigram_06

Øverst

Trigram: Sun The Gentle, Wind

iching-trigram_06

Nederst

Trigram: Sun The Gentle, Wind

Billedet
Winds efter på hinanden: Billedet af den blidt GENNEMTRÆNGNING. Således den overlegne mand Spreads hans befalinger udlandet og udfører sine tilsagn.

Den gennemtrængende kvaliteten af vinden afhænger af dets ceaselessness. Det er det, der gør det så magtfuld; tid er dens instrument. På samme måde bør herskerens tanke trænge ind i sjælen af folket. Det kræver også en varig indflydelse som følge af oplysning og kommando. Først når kommandoen er blevet assimileret af de mennesker er handling i overensstemmelse med det er muligt. Aktion uden forberedelse af jorden kun skræmmer og frastøder.

The Image
Winds following one upon the other: The image of THE GENTLY PENETRATING. Thus the superior man Spreads his commands abroad And carries out his undertakings.

The penetrating quality of the wind depends upon its ceaselessness. This is what makes it so powerful; time is its instrument. In the same way the ruler’s thought should penetrate the soul of the people. This too requires a lasting influence brought about by enlightenment and command. Only when the command has been assimilated by the people is action in accordance with it possible. Action without preparation of the ground only frightens and repels.

I Ching helt enkelt

Kort forklaring på Hexagram nr. 57

Dette hexagrams billede viser en mild vind, der er ved at sprede stormskyerne. En vind, der ofte skifter retning, selv en meget kraftig, vil intet sprede – den hvirvler blot himlen op. Den vind, der virkelig forårsager forandringer, er den, der uophørligt blæser i samme retning.

Vi kan drage en vigtig lære af dette eksempel. Når vi stilles over for et vanskeligt problem, vi skal løse, eller et mål, der skal nås, fristes vi tit til at gribe til slående og energiske handlinger. Skønt det er muligt at opnå midlertidige resultater på denne måde, er de tilbøjelige til at styrte sammen, når vi ikke kan fastholde denne kraftige anstrengelse.

Mere varige resultater opnås gennem blid, men uophørlig gennemtrængen, som en sagte vind, der urokkeligt blæser i samme retning. Den Vises sandhed trænger igennem til os på denne måde, og dette hexagram fremstår nu for at minde dig om, at dette er måden, hvorpå du selv bør prøve på at trænge igennem til andre.

Rådet, I Ching giver dig, er trefoldigt.

Først må du opstille et klart mål; den vind, der bestandig skifter retning, har ikke nogen virkelig effekt.

For det andet må du anvende den blide indtrængens princip på dig selv; ved at eliminere dine egne mindreværdige kvaliteter gør du dig fortjent til at øve indflydelse på andre.

Og for det tredje må du undgå aggressive eller ambitiøse manøvrer nu; disse har rod i begær og frygt og vil kun tjene til at spærre af for den Vises hjælp. Den ønskværdige indflydelse er den, der flyder naturligt frem fra opretholdelsen af en ret indstilling. I dit samspil med andre må du bøje af ligesom piletræet. Ved fortsat at tilpasse dig, være afbalanceret, accepterende og uafhængig samt ved urokkeligt kun at bevæge dig i én retning, vinder du den klarhed og styrke, der muliggør en række store succeser.

Generelt

Selvom hurtige forandringer kan ske ved kraft, skabes varige forandringer bedst ved blid vedholdenhed.

Kærlighed

Tålmodighed, eftertænksomhed og grundig indsats er den bedste måde at udvikle tilliden i jeres forhold.

Forretning

Blid overtalelse er langt den bedste måde at fremme dine forretningsplaner.

Personligt

Blid vedholdenhed er nøglen til succesfuldt at nå dine planer.

 

Kommentar

From the book I Ching.

Sun is one of the eight doubled trigrams. It is the eldest daughter and symbolizes wind or wood; it has for its attribute gentleness, which nonetheless penetrates like the wind or like growing wood with its roots. The dark principle, in itself rigid and immovable, is dissolved by the penetrating light principle, to which it subordinates itself in gentleness. In nature, it is the wind that disperses the gathered clouds, leaving the sky clear and serene. In human life it is penetrating clarity of judgment that thwarts all dark hidden motives. In the life of the community it is the powerful influence of a great personality that uncovers and breaks up those intrigues which shun the light of day.

Sun er en af de otte fordoblet trigrams. Det er den ældste datter og symboliserer vind eller træ; det har for sin attribut mildhed, som ikke desto mindre trænger som vinden eller lignende voksende træ med rødder. Den mørke princip i sig selv stiv og fast, opløses ved gennemtrængende lys princip, som det underordner sig i mildhed. I naturen er det vinden, der spreder de indsamlede skyer, forlader himlen klar og rolig. I menneskeliv er det gennemtrængende klarhed dom, blokerer alle mørke skjulte motiver. I samfundslivet det er den kraftfulde indflydelse af en stor personlighed, der afdækker og bryder op disse intriger, som skye dagens lys.

Nederste linje

Six at the beginning means: In advancing and in retreating, The perseverance of a warrior furthers.

In born gentleness is often carried to the point of indecisiveness. One does not feel strong enough to advance resolutely. A thousand doubts crop up; one is, however, not minded to withdraw but drifts indecisively to and fro. In such a situation, a military decisiveness is the proper thing, so that one resolutely does what order demands. Resolute discipline is far better than irresolute license.

Du må være beslutsom som en kriger, stillet over for tvivl og mistillid. Når du kan skride frem i korrekthed, gør det da. Træk dig ufortøvet tilbage, når du ikke kan.

Linje 2

Nine in the second place means: Penetration under the bed. Priests and magicians are used in great number. Good fortune. No blame.

At times one has to deal with hidden enemies, intangible influences that slink into dark corners and from this hiding affect people by suggestion. In instances like this, it is necessary to trace these things back to the most secret recesses, in order to determine the nature of the influences to be dealt with. This is the task of the priests; removing the influences is the task of the magicians. The very anonymity of such plotting requires an especially vigorous and indefatigable effort, but this is well worth while. For when such elusive influences are brought into the light and branded, they lose their power over people.

En skjult fjende truer. Gennemsøg dit underbevidste for negative påvirkninger. Her kan hjælp fra en rådgiver være gavnlig.

Linje 3

Nine in the third place means:Repeated penetration. Humiliation.

Penetrating reflection must not be pushed too far, lest it cripple the power of decision. After a matter has been thoroughly pondered, it is essential to form a decision and to act. Repeated deliberation brings fresh doubts and scruples, and thereby humiliation, because one shows oneself unable to act.

tekst

Linje 4

Six in the fourth place means: Remorse vanishes. During the hunt Three kinds of game are caught.

When a responsible position and accumulated experience lead one to combine innate modesty with energetic action, great success is assured. The three kinds of animals referred to served for offerings to the gods, for feasting guests, and for everyday consumption. When the catch answered all three purposes, the hunt was considered especially successful.

tekst

Linje 5

Nine in the fifth place means: Perseverance brings good fortune. Remorse vanishes. Nothing that does not further. No beginning, but an end. Before the change, three days. After the change, three days. Good fortune.

 

tekst

 

Øverste linje

Nine at the top means: Penetration under the bed. He loses his property and his ax. Perseverance brings misfortune.

A man’s understanding is sufficiently penetrating. He follows up injurious influences into the most secret corners. But he no longer has the strength to combat them decisively. In this case any attempt to penetrate into the personal domain of darkness would only bring harm.

Undertiden kan den mindreværdige fjende ikke identificeres. Kæmp ikke, men vend stille tilbage til selvforbedringen. På denne måde kan et godt resultat stadig opnås.

 

iching-06-fyrtarn2

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2