heksagram-18-stor

I Ching Hexagram nr. 18

Gŭ or Ku – Correcting, work on what has been spoiled

iching-trigram_08

Øverst

Trigram: Kên Keeping Still, Mountain

iching-trigram_06

Nederst

Trigram: Sun The Gentle, Wind

Beskrivelse af billedet:
Vinden blæser lav på bjerget: Billedet af forfald. Således den overlegne mand vækker folket. Og styrker deres ånd.

Når vinden blæse s langsom på bjerget, er det kastet tilbage og ødelægger vegetationen. Denne artikel indeholder en udfordring til forbedring. Det er det samme med at fjerne baser holdninger og mode; de korrupte menneskelige samfund. Hans metoder ligeledes skal afledes fra de to trigrammer, men på en sådan måde, at deres virkninger udfolde sig i velordnet sekvens.

Den overlegne skal først fjerne stagnation ved omrøring op den offentlige mening, som vinden vækker alt, og skal styrke og beroligende karakter af de mennesker, som bjerget giver ro og næring til alle, der vokser i dets nærhed.

The Image
The wind blows low on the mountain: The image of DECAY. Thus the superior man stirs up the people. And strengthens their spirit.

When the wind blow s slow on the mountain, it is thrown back and spoils the vegetation. This contains a challenge to improvement. It is the same with debasing attitudes and fashions; they corrupt human society. His methods likewise must be derived from the two trigrams, but in such a way that their effects unfold in orderly sequence.

The superior must first remove stagnation by stirring up public opinion, as the wind stirs up everything, and must strengthen and tranquilize the character of the people, as the mountain gives tranquillity and nourishment to all that grows in its vicinity.

I Ching helt enkelt

Hexagram nr. 18

Rådne, fordærve, forhekse, forgifte. Fremkomsten af dette hexagram er et tegn på, at der er en mangel til stede i éns egen, en andens eller samfundets holdning, der bør rettes op på. Din opgave er nu at bringe samvittighedsfuld tanke og handling ind på et område, hvor stilstand er sat ind. Måske har du været optaget af en stadig tvivl om visdommen i at handle iflg. de rette principper. Måske har du givet efter for grådighed eller hævngerrig tænkning eller en hårdhændet adfærd. Under alle omstændigheder er tiden nu kommet til at rykke forfaldet op med rode.

I Ching råder os til at arbejde energisk på denne opgave, men kun efter nøje overvejelse. Vi tilrådes at bruge tre fulde dage til at forstå den pågældende mangel; endnu en dag til oprigtigt at beslutte os for at fjerne den og derpå yderligere tre dage til omhyggeligt at sikre os, at den ikke opstår på ny. Denne stadige anvendelse af opmærksomhed over for sagen er den vind, der bortvejrer stilstanden og bringer nyt liv i stedet.

Det er sandsynligt, at problemet er af gammel dato, og lige så sandsynligt, at ingen løsning vil være umiddelbart indlysende. Vi advares om ikke at opgive sagen: Udholdenhed alene vil afsløre den store belønning, der ligger skjult i problemet. Uanset om fejlen ligger hos dig selv, en anden eller dit fællesskab, er kravet det samme. Hold omhyggeligt øjnene åbne, mens du forbliver stille, uskyldig og oprigtig.

Efter at du klart har identificeret problemet, må du uden vaklen handle med henblik på at fjerne det uden samtidig at give afkald på mildhed og indre balance i processen. Når forløbet er overstået, vil du mødes af en gunstig skæbne.

Arbejde på det som er i forfald giver den højeste succes. Det giver fremgang at krydse den store strøm. Tre dage før vendepunktet. Og tre dage efter. ldet skyldes forsømmelse. Det er på tide at gøre noget ved det. Ikke alene skal skaderne udbedres. Den oprindelige årsag til forsømmelserne bør afhjælpes. Derfor er det ikke nok bare at gå i gang. Det er også nødvendigt at tænke dybere over det skete.

Generelt

Fortidens problemer bør behandles, så fremtiden kan gribes an med tillid.

Kærlighed

Alle meningsforskelle med din partner bør løses på dette tidspunkt.

Forretning

Tag dig tid til at vurdere eventuelle skader forårsaget af tidligere problemer og behandle dem. Hvis du gør det nu, vil hjælpe med at undgå stagnation i nutid og fremtid.

Personligt

Dårlige vaner og / eller fobier kan holde dig tilbage. Nu er det tid til at konfrontere og overvinde dem.

 

Kommentar

From the book I Ching.

The Chinese character ku represents a bowl in whose contents worms are breeding. This means decay. IT is come about because the gentle indifference in the lower trigram has come together with the rigid inertia of the upper, and the result is stagnation. Since this implies guilt, the conditions embody a demand for removal of the cause. Hence the meaning of the hexagram is not simply “what has been spoiled” but “work on what has been spoiled”.

Den kinesiske tegn ku repræsenterer en skål i hvis indhold orme yngler. Dette betyder henfald. IT opstået, fordi den blide ligegyldighed i nederste trigram er kommet sammen med den stive inerti af den øverste, og resultatet er stagnation. Eftersom dette indebærer skyld betingelserne legemliggør en efterspørgsel efter fjernelse af årsagen. Deraf betydningen af hexagram er ikke blot “det, der er ødelagt”, men “arbejde med det, der er ødelagt.”

Nederste linje

Six in the beginning means: Setting right what has been spoiled by the father.
If there is a son, No blame rests upon the departed father. Danger. In the end good fortune.

Rigid adherence to tradition has resulted in decay. But the decay has not yet penetrated deeply and so can still be easily remedied. It is as if a son were compensated for the decay his father allowed to creep in. Then no blame attaches to the father. However, one must not overlook the danger or take the matter too lightly. Only if one is conscious of the danger connected with every reform will everything go well in the end.

Forfaldet skyldes fastholdelsen af en familietradition. Kun ved at frigøre den ødelagte måde at handle og tænke på kan du skaffe plads til højerestående påvirkninger. Giv frit slip. Årsagen til forfaldet ligger i vaner eller traditioner. Det er nødvendigt at bryde disse mønstre. Den slags forandringer kan være forbundet med fare. Men med tilstrækkelig omhu og opmærksomhed på truslerne vil det ende godt.

Linje 2

Nine in the second place means: Setting right what has been spoiled by the mother. One must not be too persevering.

This refers to mistakes that as a result of weakness have brought about decay-hence the symbol, “what has been spoiled by the mother. ” In setting things right in such a case, a certain gentle consideration is called for. In order not to wound, one should not attempt to proceed too drastically.

En grundlæggende frygt forhindrer dig i at se sandheden. Vær blid, men ihærdig over for dig selv i lokaliseringen og frigørelsen af den. Forfaldet er forårsaget af svaghed. At bruge meget drastiske midler til at rette op på det kan såre nogen. Dette kan undgås ved udvise fornøden finfølelse og omsorg.

Linje 3

Nine in the third place means: Setting right what has been spoiled by the father. There will be a little remorse. No great blame.

This describes a man who proceeds a little too energetically in righting the mistakes of the past. Now and then, as a result, minor discourse and annoyances will surely develop. But too much energy is better than too little. Therefore, although he may at times have slight cause for regret, he remains free of any serious blame.

Ivrighed efter at rette fortidens fejl kan medføre problemer. Men det er trods alt bedre end at forsømme opgaven. I sidste ende vil du komme ud af det uden skade.

Linje 4

Six in the fourth place means: Tolerating what has been spoiled by the father. In continuing one sees humiliation.

This shows the situation of someone too weak to take measures against decay that has its roots in the past and is just beginning to manifest itself. It is allowed to run its course. If this continues, humiliation will result.

Svaghed over for fortidens synder kan medføre at forfaldet fortsætter.

Linje 5

Six in the fifth place means: Setting right what has been spoiled by the father. One meets with praise.

An individual is confronted with corruption originating from neglect in former times. He lacks the power to ward it off alone, but with able helpers he can at least bring about a thorough reform, if he cannot create a new beginning, and this also is praiseworthy.

Hvis man ikke har kræfter til at rette op på de fejl, som er begået i fortiden, kan det være prisværdigt at benytte sig af hjælpere, så man i fællesskab kan få løst problemet.

Øverste linje

Nine at the top means: He does not serve kings and princes, Sets himself higher goals.

Not every man has an obligation to mingle in the affairs of the world. There are some who are developed to such a degree that they are justified in letting the world go its own way and refusing to enter public life with a view to reforming it. But this does not imply a right to remain idle or to sit back and merely criticize. Such withdrawal is justified only when we strive to realize in ourselves the higher aims of mankind. For although the sage remains distant from the turmoil of daily life, he creates incomparable human values for the future.

En tilbagetrækning fra denne verdens anliggender er på sin plads, hvis du ikke bruger tiden til at dømme, men til yderligere at fremme din egen udvikling. Ved at udvikle dig selv, forbedrer du verden. Din mulighed for indflydelse er på et højere niveau. Det er gavnligt at hellige sig mere overordnede udviklingsmuligheder frem for verdslige detaljer. Det giver dig ikke ret til at være nedladende.

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2