heksagram-05-stor

I Ching Hexagram nr. 5

Xū or Hsu – Attending, waiting, moistened, arriving

iching-trigram_07

Øverst

Trigram:
K’an The Abysmal, Water

iching-trigram_01

Nederst

Trigram:
Ch’ien The Creative, Heaven

Billedet
Skyer stige op til himlen: Billedet af ventende. Således den overlegne mand spiser og drikker, er glad og ved godt mod.Når skyerne stiger på himlen, er det et tegn på, at det vil regne. Der er intet at gøre, andet end at vente til efter regnen falder. Det er det samme i livet, når skæbne er på arbejde. Vi bør ikke bekymre dig og søge at forme fremtiden ved at blande sig i ting, før tiden er moden. Vi bør befæste kroppen med mad og drikke og sindet med glæde og godt humør. Skæbnen kommer, når det vil, og derfor er vi klar.

The Image
Clouds rise up to heaven: The image of Waiting. Thus the superior man eats and drinks, Is joyous and of good cheer. When clouds rise in the sky, it is a sign that it will rain. There is nothing to do but to wait until after the rain falls. It is the same in life when destiny is at work. We should not worry and seek to shape the future by interfering in things before the time is ripe. We should quietly fortify the body with food and drink and the mind with gladness and good cheer. Fate comes when it will, and thus we are ready.

I Ching helt enkelt

Hexagram nr. 5

Her har vi en situation, der ikke vil kunne rettes op på ved magt eller ydre påvirkning. Det Skabende vil give løsningen til den, der venter med den rigtige indstilling. Det er tiden for tålmodighed og nøje opmærksomhed over for indre sandhed. Giv ikke efter for tvivl og sindsoprør nu. Det er ikke meningen, at du skal vente i en tilstand af desperat længsel, men af tålmodig indre styrke. Uden vished om sandhedens kraft er succes umulig. Forsøg på at fremtvinge en ændring, i stedet for at lade den modnes naturligt, vil kun bringe ulykke.

Du vil gøre klogt i på ny at styrke og genbekræfte din tillid til det Skabende. Når du giver efter for frygt og tvivl, oversvømmer du den scene, hvor den Højere Magt søger at arbejde. Dit hovedansvar i livet er at holde denne scene – din egen bevidsthed – fri for negative påvirkninger. Ved at acceptere tingene, som de er, og ikke anlægge frugtesløse sammenligninger med situationen for andre eller et eller andet indbildt ideal, tager man det Skabendes magt til sig. Forbliver man derpå afbalanceret, beskeden og selvstændig, vil man mødes af en gunstig skæbne.

Hvis du er oprigtig, vil du få strålende succes. Vedholdende korrekthed giver god lykke. Det giver fremgang at krydse den store strøm. Der sker omorganisering óg forandringer i omgivelserne. Du venter på resultatet af omvæltningerne, som kan få stor betydning for dig. Overilet handling i ventetiden tilrådes ikke. Du har ikke kontrol over de begivenheder som spiller ind. Bevar roen og iagttag situationen. Se kendsgerningerne i øjnene. Også mht. dine egne svagheder og fortrin. Du vil vide hvad du skal gøre, når tiden er inde. Din holdning udadtil bør være positiv og fortrøstningsfuld. Andre som deler din situation bør have samme indstilling.

Generelt:

Tvivl ikke på, at ventetiden er nødvendig.

Kærlighed:

Hvis du er i et eksisterende forhold vil der komme en lykkelig tid, eller hvis single, vil du snart komme i et forhold.

Forretning:

Start din virksomhed, eller fortsæt, hvis du allerede begyndt, med visheden om at du vil lykkedes.

Personligt:

Hold dit liv i perspektiv og nogle af dine bekymringer vil forsvinde.

 

Kommentar:
From the book I Ching.
All beings have need of nourishment from above. But the gift of food comes in its own time, and for this one must wait. This hexagram shows the clouds in the heavens, giving rain to refresh all that grows and to provide mankind with food and drink. The rain will come in its own time. We cannot make it come; we have to wait for it. The idea of waiting is further suggested by the attributes of the two trigrams–strength within, danger in from. Strength in the face of danger does not plunge ahead but bides its time, whereas weakness in the face of danger grows agitated and has not the patience to wait.
Alt levende har brug for næring fra oven. Men fødevarer kommer i deres egen tid, og til dette må man vente. Dette hexagram viser skyerne på himlen, der giver regn at opdatere alle, der vokser og give menneskeheden med mad og drikke. Regnen kommer i sin egen tid. Vi kan ikke gøre det komme; Vi er nødt til at vente på det. Idéen om venter yderligere foreslået af attributterne for de to trigrammer – styrke inden for, fare i fra. Styrke i lyset af faren ikke styrte fremad men bides sin tid, mens svaghed over for faren vokser ophidsede og har ikke tålmodighed til at vente.

Nederste linje

Nine at the beginning means: Waiting in the meadow. IT furthers one to abide in what endures. No blame.

The danger is not yet close. One is still waiting on the open plain. Conditions are still simple, yet there is a feeling of something impending. One must continue to lead a regular life as long as possible. Only in this way does one guard against a premature waste of strength, keep free of blame and error that would become a source of weakness later on.

Hvis der er et problem, er det ikke tid at tage sig af det nu. Selv om det forekommer påtrængede, bør du fortsat leve så normalt som muligt.

Linje 2

Nine in the second place means: Waiting on the sand. There is some gossip. The end brings good fortune.

The danger gradually comes closer. Sand is near the bank of the river, and the water means danger. Disagreements crop up. General unrest can easily develop in such times, and we lay the blame on one another. He who stays calm will succeed in making things go well in the end. Slander will be silenced if we do not gratify it with injured retorts.

Dine planer er problematiske. Der kan forekomme sladder. Du vil få medgang til sidst.

Linje 3

Nine in the third place means: Waiting in the mud Brings about the arrival of the enemy.

Mud is no place for waiting, since it is already being washed by the water of the stream. Instead of having gathered strength to cross the stream at one try, one has made a premature start that has got him no farther than the muddy bank. Such an unfavorable position invites enemies from without, who naturally take advantage of it. Caution and a sense of the seriousness of the situation are all that can keep one from injury.

Du er sårbar. Du kan blive udsat for angreb. Stor forsigtighed er påkrævet.

Linje 4

Six in the fourth place means: Waiting in blood. Get out of the pit.

The situation is extremely dangerous. IT is of utmost gravity now–a matter of life and death. Bloodshed seems imminent. There is no going forward or backward; we are cut off as if in a pit. Now we must simply stand fast and let fate take its course. This composure, which keeps us from aggravating the trouble by anything we might do, is the only way of getting out of the dangerous pit.

Du er i kaotiske begivenheders centrum. Træk dig ud af det uden for meget opmærksomhed.

Linje 5

Nine in the fifth place means: Waiting at meat and drink. Perseverance brings good fortune.

Even in the midst of danger there come intervals of peace when things go relatively well. If we possess enough inner strength, we shall take advantage of these intervals to fortify ourselves for renewed struggle. We must know how to enjoy the moment without being deflected from the goal, for perseverance is needed to remain victorious. This is true in public life as well; it is not possible to achieve everything all at once. The height of wisdom is to allow people enough recreation to quicken pleasure in their work until the task is completed. Herein lies the secret of the whole hexagram. It differs from Obstruction (39), in the fact that in this instance, while waiting, we are sure of our cause and therefore do not lose the serenity born of inner cheerfulness.

Benyt den ro der er over tingene nu til at slappe af og restituere. Der venter opgaver, der kræver din vedholdenhed for at bringe dig held.

Øverste linje

Six at the top means: One falls into the pit. Three uninvited guests arrive. Honor them, and in the end there will be good fortune.

The waiting is over; the danger can no longer be averted. One falls into the pit and must yield to the inevitable. Everything seems to have been in vain. But precisely in this extremity things take an unforeseen turn. Without a move on one’s own part, there is outside intervention. At first one cannot be sure of its meaning: is it rescue or is it destruction? A person in this situation must keep his mind alert and not withdraw into himself with a sulky gesture of refusal, but must greet the new turn with respect. Thus he ultimately escapes the danger, and all goes well. Even happy turns of fortune often come in a form that at first seems strange to us.

Du er i en uoverskuelig situation. Uventet hjælp kan komme, hvis du er klar. I så fald vil det ende godt.

 

iching-06-fyrtarn2

 

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2