heksagram-03-stor-1

I Ching Hexagram nr. 3

Zhūnor Chun – Sprouting, difficulty at the beginning, gathering support

iching-trigram_07

Øverst

Trigram: K’an The Abysmal, Water

iching-trigram_04

Nederst

Trigram: Chên The Arousing, Thunder

Billedet
Skyer og torden: Billedet af Vanskeligheder i begyndelsen. Således den overlegne mand bringer orden i forvirring.Skyer og torden er repræsenteret ved bestemte dekorative linjer; det betyder, at i det kaos af vanskeligheder i starten, for allerede implicit.

Så også den overlegne mand har til at arrangere og organisere ufuldbyrdede væld af sådanne tidspunkter af begyndelsen, ligesom man sorterer silketråde fra knyttede virvar og binder dem i fed. For at finde sin plads i uendelighed af væren, skal man være i stand til både at adskille og forene.

The Image
Clouds and thunder: The image of Difficulty at the Beginning. Thus the superior man Brings order out of confusion. Clouds and thunder are represented by definite decorative lines; this means that in the chaos of difficulty at the beginning, order is already implicit.

So too the superior man has to arrange and organize the inchoate profusion of such times of beginning, just as one sorts out silk threads from a knotted tangle and binds them into skeins. In order to find one’s place in the infinity of being, one must be able both to separate and to unite.

 

I Ching helt enkelt

Hexagram nr. 3

At modtage dette hexagram er tegn på, at der på den anden side af de vanskeligheder og den pressede situation, du står i, ligger en succes og venter. For at bringe den fuldt frem i lyset, må du udvise tålmod og fastholde ikke-handlen. Uanset hvor brændende man ønsker at løse en situation vil en utålmodig indgriben lige nu blot hindre en gunstig skæbnes fremdrift.

Acceptér og bær over med genen ved kaos uden at forsøge at skubbe den bort. At lade sagen klare op af sig selv og til sin egen tid er den eneste måde at sikre sig en efterfølgende opblomstring af lykke og fremgang. Fasthold rette principper. I dine handlinger må du søge og respektere den Vises rådgivning. Lad dem, hvis hjerter er sande, hjælpe dig, hvor som helst det er muligt; vær tolerant over for alle andre. På denne måde vil den velsignelse, der nu ligger skjult, komme frem i lyset.

Vanskeligheder i begyndelsen bliver til den højeste succes. Fremgang gennem vedholdende korrekthed. Initiativer bør ikke tages. Det giver fremgang at udpege hjælpere. Fremherskende kaos og forvirring. Når man starter på noget nyt, kan det være svært at beherske situationen. Der er alt for mange ting at tage sig af. Koncentrer dig om øjeblikkets problemer. Det er ikke muligt at få overblik. Undgå at sætte yderligere ting i gang. Du har allerede hænderne fulde. Uddelegering af opgaver kan være gavnligt.

Der kan være tale om en udvikling af selvet. I så fald er der måske en identitetskrise. Accptér din egen forandring men forsøg at være bevidst om dit mål, fx. ved at udse dig et forbillede. Alle disse kaotiske indtryk kan du ikke gøre noget ved. Det skal gennemleves. Resultatet kan blive vækst. Det kan være fordelagtigt at søge hjælp uden for det sædvanlige netværk.

Generelt:

Det første skridt mod ægte læring er at du anerkender din manglende erfaring.

Kærlighed:

Forudsat at du lærer af det problem, du er stødt på, vil du komme forbi den aktuelle forhindring.

Forretning:

Kig ærligt på din virksomhed og se, hvordan du kan lave bedre forretninger.

Personligt:

Hvis du har ramt et tilbageslag og derefter foretaget justeringer i din livsstil, vil tilbageslaget kun være midlertidig.

 

Kommentar
From the book I Ching.
The name of the hexagram, Chun, really connotes a blade of grass pushing against an obstacle as it sprouts out of the earth–hence the meaning, “difficulty at the beginning.” The hexagram indicates the way in which heaven and earth bring forth individual beings. It is their first meeting, which is beset with difficulties.

The lower trigram Chên is the Arousing; its motion is upward and its image is thunder. The upper trigram K’an stands for the Abysmal, the dangerous. Its motion is downward and its image is rain. The situation points to teeming, chaotic profusion; thunder and rain fill the air. But the chaos clears up. While the Abysmal sinks, the upward movement eventually passes beyond the danger. A thunderstorm brings release from tension, and all things breathe freely again.

Navnet på hexagrammet, Chun, betyder bogstaveligt et græsstrå skubbe mod en forhindring, da det spirer op af jorden – Vanskeligheder i starten. Hexagrammet angiver den måde, som himmel og jord frembringe individuelle væsener. Det er deres første møde, som er besat med vanskeligheder.

Det nederste trigram Chen er den ophidsende; det beslutningsforslag er opad og dets billede er torden. Det øverste trigram K’an står for elendige, det farlige. Dens bevægelse er nedad og dens image er regn. Situationen peger på myldrende, kaotisk overflod; torden og regn fylder luften. Men kaos rydder op. Mens afgrundsdyb dræn, til sidst den opadgående bevægelse passerer ud over faren. Et tordenvejr bringer frigørelse fra spændinger, og alle ting ånde frit igen.

Nederste linje

Nine at the beginning means: Hesitation and hindrance. It furthers one to remain persevering. It furthers one to appoint helpers.

If a person encounters a hindrance at the beginning of an enterprise, he must not try to force advance but must pause and take thought. However, nothing should put him off his course; he must persevere and constantly keep the goal in sight. It is important to seek out the right assistants, but he can find them only if he avoids arrogance and associated with his fellows in a spirit of humility. Only then will he attract those with whose help he can combat the difficulties.

En vanskelighed i begyndelsen. Mas ikke aggressivt på, men giv heller ikke op. Acceptér den Vises hjælp. Du har brug for hjælp til at overkomme en hindring. En ydmyg holdning kan tiltrække hjælpere. Forsøg ikke at klare det selv. Bevar fokus på målet.

Linje 2

Six in the second place means: Difficulties pile up. Horse and wagon part. He is not a robber; He wants to woo when the time comes. The maiden is chaste, She does not pledge herself. Ten years–then she pledges herself.

We find ourselves beset by difficulties and hindrances. Suddenly there is a turn of affairs, as if someone were coming up with a horse and wagon and unhitching them. This event comes so unexpectedly that we assume the newcomer to be a robber. Gradually it becomes clear that he has no evil intentions but seeks to be friendly and to offer help.

But this offer is not to be accepted, because it does not come from the right quarter. We must wait until the time is fulfilled; ten years is a fulfilled cycle of time. Then normal conditions return of themselves, and we can join forces with the friend intended for us.

Using the image of a betrothed girl who remains true to her lover in face of grave conflicts, the hexagram gives counsel for a special situation. When in times of difficulty a hindrance is encountered and unexpected relief is offered from a source unrelated to us, we must be careful and not take upon ourselves any obligations entailed by such help; otherwise our freedom of decision is impaired. If we bide our time, things will quiet down again, and we shall attain what we have hoped for.

En løsning viser sig af sig selv. Mens lindring ville være velkommen, kan der også skabes uønskede forpligtelser. Vent tålmodigt på en løsning, der er rigtig i enhver henseende. Du har svært ved at klare vanskelighederne selv, men at modtage hjælp kan føre til taknemmelighedsgæld. Vent til vanskelighederne er overstået.

Linje 3

Six in the third place means: Whoever hunts deer without the forester Only loses his way in the forest. The superior man understands the signs of the time And prefers to desist. To go on brings humiliation.

If a man tries to hunt in a strange forest and has no guide, he loses his way. When he finds himself in difficulties he must not try to steal out of them unthinkingly and without guidance. Fate cannot be duped; premature effort, without the necessary guidance, ends in failure and disgrace. Therefore the superior man, discerning the seeds of coming events, prefers to renounce a wish rather than to provoke failure and humiliation by trying to force its fulfillment.

Der er vanskeligheder med at nå målet forude. Der er alt for mange vanskeligheder. Det vil ikke lykkes uden vejledere. Det er bedst at ændre dit mål.

Linje 4

Six in the fourth place means: Horse and wagon part. Strive for union. To go brings good fortune. Everything acts to further.

We are in a situation in which it is our duty to act, but we lack sufficient power. However, an opportunity to make connections offers itself. It must be seized. Neither false pride nor false reserve should deter us. Bringing oneself to take the first step, even when it involves a certain degree of self-abnegation, is a sign of inner clarity. To accept help in a difficult situation is not a disgrace. If the right helper is found, all goes well.

Du har ikke styrke til at handle selv. Hvis du søger hjælp straks, kan det være til gavn.

Linje 5

Nine in the fifth place means: Difficulties in blessing. A little perseverance brings good fortune. Great perseverance brings misfortune.

An individual is in a position in which he cannot so express his good intentions that they will actually take shape and be understood. Other people interpose and distort everything he does. He should then be cautious and proceed step by step. He must not try to force the consummation of a great undertaking, because success is possible only when general confidence already prevails. It is only through faithful and conscientious work, unobtrusively carried on, that the situation gradually clears up and the hindrance disappears.

Du har en vis autoritet i denne situation. Men der er langt igen, og små skridt er bedre end en storstilet aktion.

Øverste linje

Six at the top means: Horse and wagon part. Bloody tears flow.

The difficulties at the beginning are too great for some persons. They get stuck and never find their way out; they fold their hands and give up the struggle. Such resignation is the saddest of all things. Therefore Confucius says of this line: “Bloody tears flow: one should not persist in this.”

Du har mistet overblikket. Du kan ikke se realistisk på dine begyndervanskeligheder. Start forfra. Negative følelser frister dig til at opgive dine bestræbelser. At gøre dét ville være den største ulykke. Fasthold sandheden, og hold ud.

iching-06-fyrtarn2

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2