heksagram-43-storI Ching Hexagram nr. 43

Quài or Kuai – Displacement, resoluteness, parting, breakthrough

iching-trigram_02

Øverst

Trigram: Tui The Joyous, Lake

iching-trigram_01

Nederst

Trigram: Ch’ien The Creative, Heaven

Billedet
Søen er steget op til himlen: Billedet af gennembrud. Således den overlegne mand dispenserer rigdom nedad og afstår fra at hvile på sin dyd.

Når vandet i en sø er steget op til himlen, er der grund til at frygte en skybrud. Med det som en advarsel, den overlegne mand foregriber et voldelig sammenbrud. Hvis et menneske skulle ophober rigdomme for sig selv alene, uden at overveje andre, ville han sikkert opleve et kollaps. For alle høstningen efterfulgt af dispersion (afledn. af lat. dispergere ‘adsprede’ – altså betydningen af at frugten af høsten skal uddeles). Derfor vil det overlegen mennesket begynder at distribuere mens han akkumulere. På samme måde, som han udvikler sin personlighed, han tager sig i agt for ikke at blive hærdet i stædighed, men forblive modtagelig for indtryk af hjælp via en streng og vedvarende selvransagelse.

The Image
The lake has risen up to heaven: The image of Break-through. Thus the superior man dispenses riches downward and refrains from resting on his virtue.

When the water of a lake has risen up to heaven, there is reason to fear a cloudburst. Taking this as a warning, the superior man forestalls a violent collapse. If a man were to pile up riches for himself alone, without considering others, he would certainly experience a collapse. For all gathering is followed by dispersion. Therefore the superior man begins to distribute while he is accumulating. In the same way, in developing his character he takes care not to become hardened in obstinacy but to remain receptive to impressions by help of strict and continuous self-examination.

 

I Ching helt enkelt

Hexagram nr. 43

Hvad der er brug for nu, er beslutsomhed, dvs. en fast forpligtelse til at fortsætte kampen og den selvransagelse, der gør alt godt muligt. Dette er ikke tiden, hvor du skal falde tilbage i negative, mentale vaner og nyde den “ferie”, gennembruddet har givet dig. Hvil ikke på laurbærrene, men ryk fremad, idet du uddyber din indre styrke og din modstand mod det mindreværdiges indflydelse, både i dig selv og andre. Styrk dine omgivelser ved at sætte et eksempel på selvforbedring og -korrektion. Stor fremgang og en gunstig skæbne er nu tilgængelig for den, der bruger åbningen på rette vis.

Fremkomsten af hexagrammet Kuai tyder på, at en længe ventet forandring står for døren. En vanskelighed, der længe har undertrykt dig, er nu ved at opløse sig. Det er vigtigt at besvare dette på passende vis. Når befrielsen opnås, kan det være fristende at falde i egoets fælder: Stolthed over at have splittet problemet, selvretfærdighed over at have triumferet gennem korrekthed, vrede på én, vi mener har været problemets årsag, eller et stærkt ønske om i fremtiden at holde sig fri af alle vanskeligheder. Ingen af disse svar er passende i den foreliggende situation.

Generelt

Når de skrupelløse afsløre deres svagheder skal du være klar til at handle.

Kærlighed

Det er en tid, hvor et gennembrud i dit forhold vil forekomme. Sørg for at håndtere det med ære.

Forretning

Når en lejlighed byder sig, sørg for at bruge positive strategier for at nå det gennembrud, du har brug for.

Personligt

Ethvert gennembrud på det personlige plan skal håndteres etisk.

 

Kommentar:
From the book I Ching
This hexagram signifies on the one hand a break-through after a long accumulation of tension, as a swollen river breaks through its dikes, or in the manner of a cloudburst. On the other hand, applied to human conditions, it refers to the time when inferior people gradually begin to disappear. Their influence is on the wane; as a result of resolute action, a change in conditions occurs, a break-through. The hexagram is linked with the third month (April-May).
Dette hexagram betyder på den ene side et gennembrud efter en lang ophobning af spændinger, som en opsvulmet flod bryder gennem sine diger, eller som et skybrud. På den anden side, anvendt på menneskelige forhold, henviser det til det tidspunkt, hvor ringere folk efterhånden begynder at forsvinde. Deres indflydelse er i aftagende; som et resultat af en målrettet indsats, en ændring i forhold opstår, et gennembrud. Hexagrammet er forbundet med den tredje måned (april-maj).

Nederst linje

Nine at the beginning means: Mighty in the forward-striding toes. When one goes and is not equal to the task, One makes a mistake.

In times of resolute advance, the beginning is especially difficult. We feel inspired to press forward but resistance is still strong; therefore we ought to gauge our own strength and venture only so far as we can go with certainty of success. To plunge blindly ahead is wrong, because it is precisely at the beginning that an unexpected setback can have the most disastrous results.

Du er ikke i så god position, som du gerne vil tro. Fortsætter du samme kurs vil det kun bringe ydmygende tilbageslag, eller værre.

Linje 2

Nine in the second place means: A cry of alarm. Arms at evening and at night. Fear nothing.

Readiness is everything. Resolution is indissolubly bound up with caution. If an individual is careful and keeps his wits about him, he need not become excited or alarmed. If he is watchful at all times, even before danger is present, he is armed when danger approaches and need not be afraid. The superior man is on his guard against what is not yet in sight and on the alert for what is not yet within hearing; therefore he dwells in the midst of difficulties as thought hey did not exist. If a man develops his character, people submit to him of their own accord. If reason triumphs, the passions withdraw of themselves. To be circumspect and not to forget one’s armor is the right way to security.

Undgå mulige repressalier til din indsats ved at opretholde behørig forsigtighed når du fortsætter.

Linje 3

Nine in the third place means: To be powerful in the cheekbones Brings misfortune. The superior man is firmly resolved. He walks alone and is caught in the rain. He is bespattered, And people murmur against him. No blame.

Here we have a man in an ambiguous situation. While all others are engaged in a resolute fight against all that is inferior, he alone has a certain relationship with an inferior man. If he were to show strength outwardly and turn against this man before the time is ripe, he would only endanger the entire situation, because the inferior man would too quickly have recourse to countermeasures. The task of the superior man becomes extremely difficult here. He must be firmly resolved within himself and, while maintaining association with the inferior man, avoid any participation in his evilness. He will of course be misjudged. It will be thought that he belong to the party of the inferior man. He will be lonely because no one will understand him. His relations with the inferior man will sully him in the eyes of the multitude, and they will turn against him, grumbling. But he can endure this lack of appreciation and makes no mistake, because he remains true to himself.

Det er endnu for tidligt at angribe korruptionen direkte. Andre vil kritisere dig for din frygtsomhed, men det kan ikke blive hjulpet. Proceduren på det forkerte tidspunkt, vil kun bringe ulykke.

Linje 4

Nine in the fourth place means: There is no skin on his thighs, And walking comes hard. If a man were to let himself be led like a sheep, Remorse would disappear. But if these words are heard. They will not be believed.

Here a man is suffering from inner restlessness and cannot abide in his place. He would like to push forward under any circumstances, but encounters insuperable obstacles. Thus his situation entails an inner conflict. This is due to the obstinacy with which he seeks to enforce his will. If he would desist from this obstinacy, everything would go well. But this advice, like so much other good counsel, will be ignored. For obstinacy makes a man unable to hear, for all that he has ears.

Ubeslutsomhed hjælper korruption med at overleve. Dine handlinger har bragt straf over jer. Forend dig selv med andre for at bryde nedturen. Følg i spidsen af en anden.

Linje 5

Nine in the fifth place means: In dealing with weeds, Firm resolution is necessary. Walking in the middle. Remains free of blame.

Weeds always grow back again and are difficult to exterminate. So too the struggle against an inferior man in a high position demands firm resolution. One has certain relations with him, hence there is danger that one may give up the struggle as hopeless. But this must not be. One must go on resolutely and not allow himself to be deflected from him course. Only in this way does one remain free of blame.

Den fuldstændig fjernelse af korruption kan virke skræmmende, og endda umuligt. Men det kan gøres. Prisen kan dog omfatte afbrydelse af visse personlige relationer med andre.

Øverste linje

Six at the top means: No cry. In the end misfortune comes.

Victory seems to have been achieved. There remains merely a remnant of the evil resolutely to be eradicated as the time demands. Everything looks easy. Just there, however, lies the danger. If we are not on guard, evil will succeed in escaping by means of concealment, and when it has eluded us new misfortunes will develop from the remaining seeds, for evil does not die easily. So too in dealing with the evil in own’s own character, one must go to work with thoroughness. If out of carelessness anything were to be overlooked, new evil would arise from it.

Her kan du forvente uheld og lidt hjælp. Først efter at korruption er blevet opløst kan alting gendannes.

 

iching-06-fyrtarn2

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2