heksagram-07-stor

7. Shih – Hæren

Shī or Shih – Leading, the army, the troops

iching-trigram_09

Øverst

Trigram: K’un The Receptive, Earth

iching-trigram_07

Nederst

Trigram: K’un The Receptive, Earth

Billedet:
I midten af jorden er vand: Billedet af hæren. Den overlegne mand stiger således hans masserne ved gavmildhed mod folket.

Grundvand er usynligt til stede i jorden. På samme måde den militære magt et folk er usynligt til stede i masserne. Når faren truer, bliver hver bonde til stede i masserne. Når faren truer, bliver hver bonde en soldat; da krigen slutter, han går tilbage til sin plov.

Den, der er generøs mod folk vinder deres kærlighed, og et folk, der lever under en mild regel bliver stærk og kraftfuld. Kun folk økonomisk stærk kan være vigtig i militær magt.

En sådan magt må derfor dyrkes ved at forbedre den økonomiske tilstand af folket og ved human regering. Kun når der er denne usynlige bånd mellem regering og befolkning, så folk er beskyttet af deres regering som grundvand ligger i læ af jorden, er det muligt at føre en sejrrig krig.

The Image
In the middle of the earth is water: The image of THE ARMY. Thus the superior man increases his masses By generosity toward the people.

Ground water is invisibly present within the earth. In the same way the military power of a people is invisibly present in the masses. When danger threatens, every peasant becomes present in the masses. When danger threatens, every peasant becomes a soldier; when the war ends, he goes back to his plow.

He who is generous toward the people wins their love, and a people living under a mild rule becomes strong and powerful. Only a people economically strong can be important in military power.

Such power must therefore be cultivated by improving the economic condition of the people and by humane government. Only when there is this invisible bond between government and people, so that the people are sheltered by their government as ground water is sheltered by the earth, is it possible to wage a victorious war.

I Ching helt enkelt

Hexagram nr. 7

Tropper, en hær, anfører, general, organisere, gøre funktionel. Hexagrammet Shih er en guide til korrekt opførsel, når vi er stillet over for modgang. Det er uundgåeligt, at vi undertiden møder prøvelser og udfordringer i livet. Hvordan vi bereder os selv, af hvem vi ledes, og hvordan vi selv opfører os under disse “krige”, afgør, om vi bliver sejrrige eller ej.

I Ching råder os til at følge en første-klasses hærs eksempel. En virkelig magtfuld hær består altid af et antal hengivne soldater, der disciplinerer sig selv under en overordnet generals ledelse. Har han opnået sin position gennem magt, vil generalen ikke længe beklæde denne stilling, og han vil miste støtten fra sin hær, når han mest behøver den. Hvis han på den anden side er blevet leder gennem fremragende opførsel og en upartisk behandling af sine medsoldater, vil hans magt være velbefæstet og vare ved.

På samme måde er det med os. Kun ved at opføre os humant og med vedholdende balance kan vi yde ægte indflydelse i vanskelige tider. Det er altid fristende at blive ført i kamp af vore egoer, men vi er garanteret et ydmygende nederlag, hvis vi således slipper vore underordnede løs.

En højerestående person opnår sejr på samme måde som en bedre udstyret hær: Ved at lægge sine mindreværdige følelser ind under sine højereståendes lederskab og ved at gå frem varsomt, i beskedenhed og med det stadige mål at opnå fred og objektivitet.

Du rådes til at berede dig på en prøvelse nu. Dine chancer for succes bestemmes af, hvordan din adfærd er på det indre og på det ydre plan. Forbliver du årvågen, retfærdig og uafhængig, vil alt gå vel. Er du mild og human, vil du have dine omgivelsers troskab. Gå varsomt frem, når tiden er inde, og når den ikke er det, må du ikke lade dit ego stå i vejen for tilbagetrækning og frigørelse.

Husk, at den endelige sejr i et hvilket som helst slag fremkommer, når vi genvinder vor indre selvstændighed, vor neutralitet og sindsligevægt. Disse kan kun vindes ved at anbringe vort mindreværdige under vort overordnedes kommando. Gør dette nu, og du vil få succes. Der er brug for vedholdende korrekthed og en erfaren leder. God lykke og ingen fejl.

Enighed gør stærk. Tiden er til at basere sig på støtte fra masserne. Det gælder dig selv såvel som dem som har brug for din støtte. Organisering og fælles erfaring er nyttig. Selvtillid bygger på at du har fællesskabet i ryggen. Fællesskabet bygger på en stærk leder. Hvis du kommunikerer godt, kan du få gavn af fællesskabets kraft, forudsat at dine mål er i overensstemmelse med fællesskabet. At forene fællesskabets og sine egne mål kan betyde at man må omdefinere sine mål og udvide sine idealer.

Generelt

Tillid er nøglen til sandt lederskab.

Kærlighed

Konflikt kan undgås ved hjælp af din integritet.

Forretning

Ved at forblive ærlig og fair vil du vinde respekt hos dem, der arbejder for dig.

Personligt

Disciplin og ærlighed bør inkorporeres i din tilgang til livet.

 

Kommentar

From the book I Ching.

This hexagram is made up of the trigrams K’an, water, and K’un, earth, and thus it symbolizes the ground water stored up in the earth. In the same way military strength is stored up in the mass of the people–invisible in times of peace but always ready for use as a source of power. The attributes of the two trig rams are danger inside and obedience must prevail outside.

Of the individual lines, the one that controls the hexagram is the strong nine in the second place, to which the other lines, all yielding, are subordinate. This line indicates a commander, because it stands in the middle of one of the two trigrams. But since it is in the lower rather than the upper trigram, it represents not the ruler but the efficient general, who maintains obedience in the army by his authority.

Dette hexagram består af trigrams K’an, vand, og K’un, jord, og dermed symboliserer grundvandet lagret i jorden. På samme måde militære styrke er gemt op i massen af folket – usynlige i fredstid, men altid klar til brug som en kilde til magt. Attributterne for to trigonometriske væddere er fare inde og lydighed skal sejre udenfor.

Af de enkelte linjer, den ene, der styrer hexagram er den stærke ni for det andet, som de andre linjer, alle giver, er underordnet. Denne linje angiver en chef, fordi det står i midten af en af de to trigrams. Men da det er i den nedre snarere end den øverste trigram, det ikke repræsenterer lineal men effektiv generelt der vedligeholder lydighed i hæren af hans myndighed.

Nederste linje

Six at the beginning means: An army must set forth in proper order. If the order is not good, misfortune threatens.

At the beginning of a military enterprise, order is imperative. A just and valid cause must exist, and the obedience and coordination of the troops must be well organized, otherwise the result is inevitably failure.

Disciplin og den rette orden er afgørende for dit forehavendes held. Hvis du ikke har styr på det, truer kaos og uheld.

Linje 2

Nine in the second place means: In the midst of the army. Good fortune. No blame. The king bestows a triple decoration.

The leader should be in the midst of his army, in touch with it, sharing good and bad with the masses he leads. This alone makes him equal to the heavy demands made upon him. He needs also the recognition of the ruler. The decorations he receives are justified, because there is no question of personal preferment here: the whole army, whose center he is, is honored in his person.

Du har placeret dig godt. Du har gode forbindelser. Du får anerkendelse fra dine overordnede.

Linje 3

Six in the third place means: Perchance the army carries corpses in the wagon. Misfortune.

Here we have a choice of two explanations. One points to defeat because someone other than the chosen leader interferes with the command; the other is similar in its general meaning, but the expression, “carries corpses in the wagon,” is interpreted differently. At burials and at sacrifices to the dead it was customary in China for the deceased to whom the sacrifice was made to be represented by a boy of the family, who sat in the dead man’s place and was honored as his representative. On the basis of this custom the text is interpreted as meaning that a “corpse boy” is sitting in the wagon, or, in other words, that authority is not being exercised by the proper leaders but has been usurped by others. Perhaps the whole difficulty clears up if it is inferred that there has been an error in copying. The character fan, meaning “all,” may have been misread as shih, which means “corpse.” Allowing for this error, the meaning would be that if the multitude assumes leadership of the army (rides in the wagon), misfortune will ensue.

Der er en uoverensstemmelse mellem ledelsen og masserne. Uheld.

Linje 4

Six in the fourth place means: The army retreats. No blame.

In the face of a superior enemy, with whom it would be hopeless to engage in battle, an orderly retreat is the only correct procedure, because it will save the army from defeat and disintegration. It is by no means a sign of courage or strength to insist upon engaging in a hopeless struggle regardless of circumstances.

Tilbagetog tilrådes. Forhindringerne er uomgængelige.

Linje 5

Six in the fifth place means: There is game in the field. It furthers one to catch it. Without blame. Let the eldest lead the army. The younger transports corpses; Then perseverance brings misfortune.

Game is in the field–it has left its usual haunts in the forest and is devastating the fields. This points to an enemy invasion. Energetic combat and punishment are here thoroughly justified, but they must not degenerate into a wild melee in which everyone fends for himself. Despite the greatest degree of perseverance and bravery, this would lead to misfortune. The army must be directed by an experienced leader. It is a matter of waging war, not of permitting the mob to slaughter all who fall into their hands; if they do, defeat will be the result, and despite all perseverance there is danger of misfortune.

Det er en fordel at forstå spillet. En erfaren person med tilstrækkelig finfølelse kan lede til held. Yngre personer er belastede.

Øverste linje

Six at the top means: The great prince issues commands, Founds states, vests families with fiefs. Inferior people should not be employed.

The war has ended successfully, victory is won, and the king divided estates and fiefs among his faithful vassals. But it is important that inferior people should not come into power. If they have helped, let them be paid off with money, but they should not be awarded lands or the privileges of rulers, lest power be abused.

Du opnår en magtfuld position, hvor du kan grundlægge riger. Ringere personer bør ikke inddrages.

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2