heksagram-15-stor

I Ching Hexagram nr. 15

Qiān or Chi’en – Humbling, modesty

iching-trigram_09

Øverst

Trigram: K’un The Receptive, Earth

iching-trigram_02

Nederst

Trigram: Kên Keeping Still, Mountain

Billedet
Inde i jorden, et bjerg: Billedet af beskedenhed. Således den overlegen mand reducerer det, der er for meget, og forøger, der er for lidt. Han vejer ting og gør dem lige.

Den rigdom af jorden, som et bjerg skjuler er ikke synlig for øjet, fordi dybet opvejes af højden af bjerget. Således høj og lav kompetente hinanden, og resultatet er sletten. En effekt, det tog lang tid at opnå, men som i sidste ende synes let at realisere og selvindlysende – anvendes som billedet af beskedenhed. Den overlegne mand gør det samme, når han etablerer orden i verden; han udligner ekstremerne, der er kilden til social utilfredshed og derved skaber retfærdige og afbalancerede forhold.

The Image
Within the earth, a mountain: The image of Modesty. Thus the superior man reduces that which is too much, and augments that which is too little. He weighs things and makes them equal.

The wealth of the earth in which a mountain is hidden is not visible to the eye, because the depths are offset by the height of the mountain. Thus high and low competent each other and the result is the plain. Here an effect that it took a long time to achieve, but that in the end seems easy of accomplishment and self-evident, is used as the image of modesty. The superior man does the same thing when he establishes order in the world; he equalizes the extremes that are the source of social discontent and thereby creates just and equable conditions.

I Ching helt enkelt

Hexagram nr. 15

Dette hexagram antyder, at en uddybelse af éns beskedenhed lige nu er en sikker måde at bedre situationen på. Ingen magt er så stor som beskedenhedens, når det gælder om at fremtvinge den Vises hjælp – eller ingen til så stor hindring som ubeskedenhed. Folk, som er i højtstående stillinger, og som bevarer deres beskedenhed, er elsket af alle og har stadig fremgang; de under dem, der opdyrker beskedenhed, vil uundgåeligt stige i graderne på deres fortjenesters styrke uden samtidig at skabe fjender på deres vej.

Men hvad vil beskedenhed sige? Helt sikkert medfører beskedenhed en vægring mod at prale eller behandle andre hovmodigt, også i det små. Men herudover betyder urokkelig ydmyghed også, at vi bestræber os på at lægge mærke til, hvad der er ret og derpå konstant gøre det; vi modarbejder ikke os selv, og vi giver ikke efter for tvivl omkring visdommen i korrekt adfærd. Denne urokkelige forpligtelse over for det rigtige, kunne kaldes “beskedenheden foran den Vises åsyn”.

Således er der i beskedenheden et element af ikke-handlen dvs. ikke at give efter for arrogant, ego-centreret opførsel – men også et element af aktiv bestræbelse: At være på udkig efter muligheder for at korrigere os selv, at medvirke til retfærdighed, hvor der er uretfærdighed, at uddele mad, hvor der er sult, at bringe lindring, hvor der er smerte. Endelig og sagt meget enkelt vil beskedenhed sige, i alle situationer at bibeholde uskyld, oprigtighed og åbenhed.

At gøre dette er at udtømme dig selv og gøre plads til det Skabendes rodfæstelse. Beskedenhed skaber succes. Det højerestående menneske gennemfører ting. Verden er sådan indrettet, at den selv skaber balance. Noget tilsvarende gælder i forholdet mellem mennesker. Hvis den stærke bruger sin styrke, hvis den dygtige praler, hvis man ikke forstår at vise mådehold, så vil en modreaktion forhindre succes. Modsat vil den beskedne få verden til at arbejde for sig.

Generelt

Arrogance er den dødelige fjende af sand storhed.

Kærlighed

Hjælp med at trække din partner ud af sin skal.

Forretning

Du må ikke overse den stille udretter i din virksomhed. Uanset om dette er et medlem af personalet eller en konto.

Personligt

Du må ikke tage tingene for pålydende – lær at se under overfladen.

 

Kommentar

From the book I Ching.

This hexagram is made up of the trigrams Kên, Keeping Still, mountain, and K’un. The mountain is the youngest son of the Creative, the representative of heaven and earth. It dispenses the blessings of heaven, the clouds and rain that gather round its summit, and thereafter shines forth radiant with heavenly light. This shows what modesty is and how it functions in great and strong men. K’un, the earth, stands above.

Lowliness is a quality of the earth: this is the very reason why it appears in this hexagram as exalted, by being placed above the mountain. This shows how modesty functions in lowly, simple people: they are lifted up by it.

Dette hexagram består af trigrammerne Ken; stilstand, og K’un; bjerg. Bjerget er den yngste søn af kreativiteten og repræsentanten for himmel og jord. Det afmåler himlens velsignelser, de skyer og regn, der samles omkring sit topmøde og derefter skinner frem strålende med himmelsk lys. Dette viser, hvad beskedenhed er, og hvordan den fungerer i store og stærke mænd. K’un, jorden, står over.

Ydmyghed er en kvalitet af jorden: Det er selve grunden til den vises i dette hexagram som ophøjet, ved at blive placeret over bjerget. Dette viser, hvor beskedenhed funktioner i ydmyge, enkle mennesker: de bliver løftet op af den.

Nederste linje

Six at the beginning means: A superior man modest about his modesty May cross the great water. Good fortune.

A dangerous enterprise, such as the crossing of a great stream, is made much more difficult if many claims and considerations have to be taken into account. On the other hand, the task is easy if it is attended to quickly and simply. Therefore the unassuming attitude of mind that goes with modesty fits a man to accomplish even difficult undertakings: he imposes no demands or stipulations but settles matters easily and quickly. Where no claims are put forward, no resistances arise.

Gør ikke et stort nummer ud af det. Med en beskeden attitude, hvor ikke engang din beskedenhed fremhæves, og ved brug af de rette midler vil du kunne udrette store ting.

Linje 2

Six in the second place means: Modesty that comes to expression. Perseverance brings good fortune.

‘Out of the fullness of the heart the mouth speaketh.’ When a man’s attitude of mind is so modest that this expresses itself in his outward behavior, it is a source of good fortune to him. For the possibility of exerting a lasting influence arises of itself and no one can interfere.

Ved at udøve beskedenhed, så det er tydeligt udadtil, vil du få mulighed for at placere dig i en position, hvor du kan øve indflydelse.

Linje 3

Nine in the third place means: A superior man of modesty and merit carries things to conclusion. Good fortune.

This is the center of the hexagram, where its secret is disclosed. A distinguished name is readily earned by great achievements. If a man allows himself to be dazzled by fame, he will soon be criticized, and difficulties will arise. If, on the contrary, he remains modest despite his merit, he makes himself beloved and wins the support necessary for carrying his work through to the end.

Lad ikke din hidtidige succes stige dig til hovedet. Fortsat beskedenhed er nødvendig for at føre dit værk til ende.

Linje 4

Six in the fourth place means: Nothing that would not further modesty in movement.

Everything has its proper measure. Even modesty in behavior can be carried too far. Here, however, it is appropriate, because the place between a worthy helper below and a kindly ruler above carries great responsibility. The confidence of the man in superior place must not be abused nor the merits of the man in inferior placed concealed. There are officials who indeed do not strive for prominence; they hide behind the letter of ordinances, decline all responsibility, accept pay without giving its equivalent in work, and bear empty titles. This is the opposite of what is meant here by modesty. In such a position, modesty is shown by interest in one’s work.

Selv beskedenhed kan overdrives. Men i denne situation er det på sin plads at gå vidt i sine bestræbelser for at vedligeholde en oprigtig indefrakommende beskedenhed og ansvarsfølelse for forehavenet.

Linje 5

Six in the fifth place means: No boasting of wealth before one’s neighbor. It is favorable to attack with force. Nothing that would not further.

Modesty is not to be confused with weak good nature that lets things take their own course. When a man holds a responsible position, he must at times resort to energetic measures. In doing so he must not try to make an impression by boasting of his superiority but must make certain of the people around him. The measures taken should be purely objective and in no way personally offensive. Thus modesty manifests itself even in severity.

Beskedenhed må ikke forveksles med svaghed eller ligegyldighed. Et problem bør angribes direkte. Hvis man har en stærk position og må gribe ind, er det vigtigt, at man ikke fremhæver sig selv eller praler med sin position. Det er bedre at forholde sig sagligt og objektivt til problemet.

Øverste linje

Six at the top means: Modesty that comes to expression. It is favorable to set armies marching To chastise one’s own city and one’s country.

A person who is really sincere in his modesty must make it show in reality. He must proceed with great energy in this. When enmity arises nothing is easier than to lay the blame on another. A weak man takes offense perhaps, and draws back, feeling self-pity; he thinks that it is modesty that keeps him from defending himself. Genuine modesty sets one to creating order and inspires one to begin by disciplining one’s own ego and one’s immediate circle. Only through having the courage to marshal one’s armies against oneself, will something forceful really be achieved.

Tag ansvar og skyd ikke skylden for vanskeligheder på andre. At trække sig tilbage eller gå i forsvarsposition nu er ikke sand beskedenhed.

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2