heksagram-21-storI Ching helt enkelt
Hexagram 21

Forbundet er brudt sammen pga. én, der ikke er sand over for de rette principper. Det kan være en anden person eller et element i éns egen personlighed eller begge dele. Alvorlig ulykke blive resultatet, hvis der ikke gives et passende svar. Problemet vil ikke forsvinde. Det er derfor nødvendigt at finde en metode til at skære igennem.

xxx

Kærlighed

Lad ikke uretfærdig behandling gå ubesvaret. Stå op for dig selv. Uden retfærdighed er harmoni uopnåelig.

Forretning

Hold øje med kriminelle aktiviteter, der truer dine forretninger. Det er dog vigtigt at det gøres korrekt. Ellers vil der ikke være tilstrækkelig myndighed bag afgørelsen, og det er nødvendigt, at afgørelsen bliver klar og endegyldig.

Personligt

Komplekse problemer kan løses ved at modtage indsigt gennem meditation.


Spørg I Ching

Oversigt


I CHING  og DE 64 HEXAGRAMMER HELT ENKELT

I Ching (Forvandlingernes bog) menes at rumme al østens visdom, koncentreret i 64 hexagrammer, som du kan konsultere og få vejledning omkring – ja faktisk hvad som helst.

Den etik og opfattelse af rette handlemåder i forskellige situationer, der tilskyndes igennem I Ching, er præget af værkets oprindelse i taoisme, filosofien fra Konfutse  og østlig tankegang. At være opmærksom på hvilken form for handling, I Ching tilskynder og anser som “den rette måde”, er vigtig, da I Ching er en handlingsvejleder, der søger at hjælpe mennesket med at handle ret i livets forskellige situationer.

I Ching er en etik eller en visdomsbog, hvor spådommene søger at understøtte handlinger, der opfattes som idéelle eller ønskværdige. Her får du den korte forklaring på hexagrammerne. Du får essensen af hvad heksagrammet råder dig til - opdelt på livsområderne: Generelt, Kærlighed,  Forretning, Personligt.

Ønsker du uddybende info om de anbefalinger som I Ching giver igennem hexagrammer, kan du også læse den komplette beskrivelse af hexagrammerne. Eller måske du har lydt til at læse lidt mere om baggrunden for de anbefalinger som I Ching giver. Benyt menubjælken til højre for at finde det du gerne vil vide mere om.

Det hexagram du trækker, rummer svarene på dit spørgsmål. Måske du ikke synes svaret er rigtigt, måske du ikke forstår svaret. Men dette er hvad i Ching råder dig til.Der er en grund til at du har trukket netop det hexagram. Naturligvis kan du trække et nyt hexagram indtil du finder det svar du gerne vil have, men så undgår du den visdom, succes, fremskridt, som I Ching gerne vil hjælpe dig med at opnå.

Spørg i Ching om kærlighed

Spørg i Ching om kærlighed

Spørg I Ching om forretning

Spørg I Ching om forretning