heksagram-37-storI Ching helt enkelt
Hexagram 37

I Ching lærer os, at alle familier må have en overordnet person i deres centrum, hvis de skal have fremgang og blive vellykkede. For at forbedre vor familie, vort selskab, land eller verdenssamfundet, må vi derfor starte med at forbedre os selv.

xxx

Kærlighed

Hvis du har iagttaget sunde familier, vil du altid have set tre kvaliteter i dem: Kærlighed, trofasthed og korrekthed. Når alle tre kvaliteter dyrkes, springer en sund familie naturligt frem.

Forretning

Åben og respektfuld kommunikation er nøglen til at få et team til at arbejde med succes. Undgå misforståelser ved at sikre, at den enkelte fuldt ud forstår sin rolle.

Personligt

Sørg for at du klart og effektivt kommunikerer med dem, der er vigtige for dig. Kommunikationen skal være oprigtig hvis den skal gavne dit forhold.


Spørg I Ching

Oversigt


I CHING  og DE 64 HEXAGRAMMER HELT ENKELT

I Ching (Forvandlingernes bog) menes at rumme al østens visdom, koncentreret i 64 hexagrammer, som du kan konsultere og få vejledning omkring – ja faktisk hvad som helst.

Den etik og opfattelse af rette handlemåder i forskellige situationer, der tilskyndes igennem I Ching, er præget af værkets oprindelse i taoisme, filosofien fra Konfutse  og østlig tankegang. At være opmærksom på hvilken form for handling, I Ching tilskynder og anser som “den rette måde”, er vigtig, da I Ching er en handlingsvejleder, der søger at hjælpe mennesket med at handle ret i livets forskellige situationer.

I Ching er en etik eller en visdomsbog, hvor spådommene søger at understøtte handlinger, der opfattes som idéelle eller ønskværdige. Her får du den korte forklaring på hexagrammerne. Du får essensen af hvad heksagrammet råder dig til - opdelt på livsområderne: Generelt, Kærlighed,  Forretning, Personligt.

Ønsker du uddybende info om de anbefalinger som I Ching giver igennem hexagrammer, kan du også læse den komplette beskrivelse af hexagrammerne. Eller måske du har lydt til at læse lidt mere om baggrunden for de anbefalinger som I Ching giver. Benyt menubjælken til højre for at finde det du gerne vil vide mere om.

Det hexagram du trækker, rummer svarene på dit spørgsmål. Måske du ikke synes svaret er rigtigt, måske du ikke forstår svaret. Men dette er hvad i Ching råder dig til.Der er en grund til at du har trukket netop det hexagram. Naturligvis kan du trække et nyt hexagram indtil du finder det svar du gerne vil have, men så undgår du den visdom, succes, fremskridt, som I Ching gerne vil hjælpe dig med at opnå.

Spørg i Ching om kærlighed

Spørg i Ching om kærlighed

Spørg I Ching om forretning

Spørg I Ching om forretning