heksagram-63-storI Ching helt enkelt
Hexagram 63

Dette hexagram viser os, at bevægelsen fra kaos til orden er fuldført. Dette tidspunkt er ekstremt gunstigt, og det er sandsynligt at du vil opnå en stor mængde succes, så længe du tager notits af Chi Chi’s advarsel: Forbliv på vagt over for urette tanker, holdninger og handlinger, både i dig selv og hos andre.

xxx

Kærlighed

Dit forhold vil bevæge sig ind i en dybere fase. Hver triumf bringer nye udfordringer.

Forretning

Fejr dine præstationer, men sørg for at konsolidere din succes. Du tilrådes at forblive på vagt over for mindreværdige påvirkninger. Den eneste måde at forebygge ulykke på er at forudse den, og dette opnås gennem årvågenhed.

Personligt

Fejr din succes og læg planer for at komme ind i en ny fase af dit liv. Chi Chi’s billede viser os en kedel vand, kogende over ilden. Der er stor kraft involveret heri, men denne fortabes, hvis man lader vandet koge over eller fordampe i kraft af skødesløshed og ligegladhed.


Spørg I Ching

Oversigt


I CHING  og DE 64 HEXAGRAMMER HELT ENKELT

I Ching (Forvandlingernes bog) menes at rumme al østens visdom, koncentreret i 64 hexagrammer, som du kan konsultere og få vejledning omkring – ja faktisk hvad som helst.

Den etik og opfattelse af rette handlemåder i forskellige situationer, der tilskyndes igennem I Ching, er præget af værkets oprindelse i taoisme, filosofien fra Konfutse  og østlig tankegang. At være opmærksom på hvilken form for handling, I Ching tilskynder og anser som “den rette måde”, er vigtig, da I Ching er en handlingsvejleder, der søger at hjælpe mennesket med at handle ret i livets forskellige situationer.

I Ching er en etik eller en visdomsbog, hvor spådommene søger at understøtte handlinger, der opfattes som idéelle eller ønskværdige. Her får du den korte forklaring på hexagrammerne. Du får essensen af hvad heksagrammet råder dig til - opdelt på livsområderne: Generelt, Kærlighed,  Forretning, Personligt.

Ønsker du uddybende info om de anbefalinger som I Ching giver igennem hexagrammer, kan du også læse den komplette beskrivelse af hexagrammerne. Eller måske du har lydt til at læse lidt mere om baggrunden for de anbefalinger som I Ching giver. Benyt menubjælken til højre for at finde det du gerne vil vide mere om.

Det hexagram du trækker, rummer svarene på dit spørgsmål. Måske du ikke synes svaret er rigtigt, måske du ikke forstår svaret. Men dette er hvad i Ching råder dig til.Der er en grund til at du har trukket netop det hexagram. Naturligvis kan du trække et nyt hexagram indtil du finder det svar du gerne vil have, men så undgår du den visdom, succes, fremskridt, som I Ching gerne vil hjælpe dig med at opnå.

Spørg i Ching om kærlighed

Spørg i Ching om kærlighed

Spørg I Ching om forretning

Spørg I Ching om forretning