I Ching – Trigram nr 5 – Trigrammer og deres betydning

Eksistere ikke – forklar hvorfor