Taekwondo – Koreansk kampsport

Taekwondo oversat fra koreansk betyder ” Tae ” at hoppe eller sparke, eller at slå med foden. ” Kwon ” betyder en næve, hovedsageligt til at slå eller ødelægge med. ” Do ” betyder kunsten eller systemet. Taekwondo betyder altså direkte oversat; kunsten at slå med foden og/eller næven. Taekwondo er en moderne sammenfatning af de mange kampsystemer, som fandtes i det gamle Korea. Tidligere brugte man kamphandlinger til krigsførelse, hvor der også indgik våben såsom sværd, stokke, knive og andre ting. Systemet er i øvrigt blevet kaldt forskellige navne og først i 1955 blev det vedtaget at kalde systemet for Taekwondo.
 
taekwondo-02
 

Taekwondos historie

Oprindelsen af taekwondo tilskrives af nogle kilder til den indiske buddhist munk Bodhidharma. Han kom til Kina i det 6.årh. hvor han grundlagde et kloster ved Shaolin-So. Der underviste han i specielle åndedrætsteknikker og meditation. Da munkene ikke fysisk var i stand til at praktisere hans strenge teknikker, lærte han dem nogle metoder til at styre deres krop og sjæl. Disse metoder lagde senere grunden for de kinesiske kampkunstarter som Kung Fu, Kempo og Tai Chi Chuan.

Andre kilder hævder at de første beviser på taekwondo lignende teknikker findes på et vægmalerie, i datidens Koguryo kongerige, svarerende til nutidens Nordkorea og Manchuriet, der kan dateres til omkring år 427, altså tidligere end Bodhidharma, hvorfor han ikke kan tilskrives grundlæggelsen af taekwondo. Disse kilder hævder altså at taekwondo stammer fra kongeriget Koruryo (37 f.kr-668 e.kr.), hvor en folkelig bevægelse ved navn Kyung Dang, trænede militær teknikker med støtte fra det officielle militær, Son Bae. Disse teknikker skulle efter disse kilder være oprindelsen på taekwondo.

Ca.år 576 bliver Hwa Rang skolen grundlagt i Silla, Korea, af den buddhistiske munk Won Kwang Bopsa på kong Jin Hung ønske. Hwa Rang, som betyder blomstrende ungdom, bestod af unge, veltrænede og højt motiverede adelige mænd. De blev bla. trænet i kamteknik, militær taktik, filosofi og etik. Det kampsystem de trænede efter, blev oftest benævnt Soo Bak. Der blev lagt vægt på høj moral både i omgang med andre mennesker og i kamp.

I det koreanske kongeriget Silla (57 f.kr. – 936 e.kr.) nåede Taekwondo et højt niveau. Det var kong Silla der forenede de tre kongeriger, først med Paekje i år 668 og med Koguryo i år 670 Den føromtalte militære organisation Hwa Rang spillede en stor rolle i foreningen af de tre kongeriger. Perioden kaldes Silla, da det var denne konge, der cirka år 668. afsluttede de tre kongerigers periode og dannede en koreansk stat med central regering.

I Koryo Dynastiet (935-1392), opnåede Taekwondo stor popularitet. Soo Bak Do, som Taekwondo blev kaldt dengang, blev dyrket som en sport med fastlagte regler. Senere gennem de forskellige Yi-Dynastier (1392-1920) gik det tilbage for Soo Bak Do eller Tae Kyon som det senere blev kaldt. Grundlæggeren af Yi-Dynastiet kong Taejo gjorde confucianism til statsreligion i stedet for buddhismen. Ifølge confucianism skulle “overlegne mænd” bruge sin tid på at studere kinesiske skrifter, digte eller spille musik. Fysiske anstrengelser var kun for almindelige mennesker.

Under japanernes besættelse (1910-1945) af Korea forbød japanerne al kulturel aktivitet herunder også Tae Kyon. I denne periode bragte japanerne nye stilarter såsom Karate og Kong Fu til Korea. Nye og gamle teknikker blev blandet sammen og stilarter som Tang Soo Do og Kong Soo Do opstod. Efter anden verdenskrig udviste en gruppe instruktører stor interesse for at genoplive den oprindelige Tae Kyon. Lederne af de store skoler mødtes d. 11. april 1955, med det formål at samle de forskellige stilarter til ét stort system. De enedes om at gøre det under navnet Tang Soo Do. Navnet blev senere ændret til Taekwondo, som bedre beskrev kunsten og mindede mere om det gamle navn Tae Kyon.

Taekwondos historie i Danmark

1968 Taekwondo introduceredes i Danmark ved at to hollandske instruktører, Theo P. Salm og Bernd Denni, underviste på campingpladser i deres ferie. En af eleverne var Gunnar Sørensen, som får Taekwondo introduceret som en disciplin under Dansk Judo Union. 1971 Gunnar Sørensen, åbnede Danmarks første klub med ca. 100 medlemmer i Sønderborg. 1972 Gunnar Sørensen fungerede som den første landstræner for Danmark. 1975. Dansk Taekwondo Forbund (DTF) bliver dannet med Gunnar Sørensen som formand. 1976 Choi Kyong Ankom til Danmark og blev dansk landstræner. 1980 DTF blev optaget under Dansk Idrætsforbund (DIF).
 
taekwondo-03
 

Regler i Taekwondo

Taekwondo som konkurrencesport består i, at udøverne møder hinanden i en kamp, der varer 3×3 minutter med to pauser på hver et minut eller 3×2 minutter med to pauser på hver et halvt minut. Kæmperne angriber hinanden med fødder eller knoflader og målet er modstanderens krop eller hoved. Kampen foregår i en kvadrat på 8×8 m overvåget af en kampleder, tre pointdommere, en hoveddommer, en tidtager samt en læge. Kæmperne bærer et beskyttelsespanser, der dækker det meste af kroppen, men ikke ansigtet. Hænder og fødder er ikke beskyttet.

Kampene foregår i vægtklasser, som det kendes fra boksning. Vinder af kampen er den kæmper, der efter kamptidens udløb har flest point, eller i tilfælde af pointlighed, den kæmper, der har vist den bedste teknik. Det er dog også muligt at vinde på knock-out.

Point kan scores på to måder: med knoslag eller med spark. Knoslag må kun ramme beskyttelsespanseret (altså ikke ansigtet) og skal, for at give point, være så kraftigt, at modstanderen vælter, pumpes for luft eller på anden måde rystes. Spark må ramme beskyttelsespanseret og ansigtet og skal, for at give point, være så kraftigt, at modstanderen vælter eller på anden måde rystes. I børnekampe er al kontakt i ansigtet strengt forbudt.

Taekwondo som selvforsvar består i, at eleverne lærer at anvende deres egen krop som forsvar mod ethvert tænkeligt voldsangreb. Denne træning udøves både i træningssalen og i terræn. Der undervises i spark, slag, frigørelsesgreb, låse og kast, men med en klar hovedvægt på spark og slag. Eleverne lærer under denne selvforsvarstræning mange farlige teknikker, og det er derfor nødvendigt at kombinere den fysiske træning med en meget grundig psykisk indlæring, således at samtlige elever til enhver tid kan udnytte deres kunnen på en positiv måde.

En udøver af taekwondo har som største mål at opnå “perfektion af den menneskelig karakter”, ikke at blive en perfekt Taekwondo-kæmper. Ens rang er bestemt af mange faktorer, men dét at have den sande Taekwondoånd er den vigtigste. Ens rang i Taekwondokæmpernes hierarki illustreres via bælter i forskellige farver. Enhver begynder, der starter på Taekwondo, placeres på laveste niveau, hvilket er ensbetydende med hvidt bælte. Herefter er der via kæmperens egne evner og indsats mulighed for at avancere i bæltehierarkiet.

Bæltesystemet starter for en begynder med træning i 11’te klasse (gup) med hvidt bælte. Herefter avancerer man i Gup-systemet til 1’te Gup, hvor man har rødt bælte. Efter rødt bælte opnås sort bælte og indplacering i Dan-systemet, der starter med 1. Dan og slutter med 9. Dan. Kort beskrevet symboliserer hvidt bælte en begynder, farvede bælter en amatør og sort bælte en ekspert. Har man sort bælte og befinder sig i de første tre Dan-grader betragtes man stadig som begynder i forhold til de højere Dan-grader.

Ved erhvervelse af 4. og 5. Dan træder man ind i ekspertgruppen, der kender alle tekniske finesser i Taekwondo. 6. – 9. Dan er forbeholdt mestrene, eliten, der forstår alle de mentale og fysiske elementer i Taekwondo og tillige bruger hele sit liv på at praktisere disse. Med andre ord så er de første 5 Dan-grader baseret på, hvad en person kan gøre, og de 4 højeste Dan-grader tildeles på baggrund af, hvad en person har betydet og gjort for Taekwondo.

Gup-graderne falder således i talværdi fra 9/11 til 1, og Dan-graderne stiger fra 1 til 9. Denne omvendte progression stammer fra troen på, at livet udvikles og udspringer fra himlen, leves på Jorden og returnerer derefter til himlen.

 

Vil du vide mere

Dette afsnit om Taekwondo indgår i NetSpirits sektion om kampsport og spiritualitet. Her kan du læse om Tai Chi, Karate, Aikido, Judo, Taekwondo og Jujutsu.. En anden måske interessant henvisning er til bogen “The Art of War”. Verdens ældste bog om ledelse, skrevet af den legendarisk kinesisk general Sun Tzu. Du finder bogen i NetSpirits E-bibliotek. Hvis du søger efter et undervisningssted eller en underviser henvises der til NetSpirit’s adresseindeks.

 

Stil spørgsmål om Spiritualitet

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Spiritualitet
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål