Fjernhealing

En særlig afart af healing er fjernhealing, der – som navnet antyder – indikerer, at man kan heale en person, som man ikke fysisk er i nærheden af. Udgangspunktet er her, at idet healing arbejder i bevidstheden, er man ikke begrænset af tid eller sted. Healeren kan arbejde med en stol, som fysisk set er tom, imens han forestiller sig, at modtageren sidder på stolen. Healeren vil se og føle de samme ting, som om modtageren rent fysisk var til stede.

For at skabe en optimal interaktion kan healeren meddele modtageren, hvornår healingen vil finde sted. Hvis det ikke sker, finder healingen stadigvæk sted på det æteriske plan (jf. evt. kapitlet om de syv eksistensplan), indtil modtageren åbner sig, så healingen kan manifestere sig. Det sker sædvanligvis, når modtageren er faldet i søvn. Der kan også arbejdes med en stedfortræder, hvor en anden person sætter sig på stolen i stedet for.

Healeren vil så øjensynligt se modtagerens energisystem. Idet vi mennesker er kendte i universet, kan healeren også ud fra megen lidt information om en person – f.eks. dennes navn – kontakte universet og igennem dette finde frem til vedkommendes bevidsthed.

Skønt fjernhealing ikke nødvendigvis behøver at indebære nogen form for fysisk kontakt mellem healeren og modtageren, benyttes ofte metoder og remedier, der alligevel skaber en vis forbindelse. Modtagerens stemme i telefonen kan skabe en forbindelse med dennes bevidsthed, så healingen kan finde sted. Hvis healeren har mødt personen, kan et fotografi udløse den samme kontakt.

Fjernhealing har naturlige fordele frem for almindelig healing i de tilfælde hvor healeren og healeren ikke har mulighed for fysisk at være i kontakt, f.eks. hvis man vil berolige en eksamenskandidat og få hans eller hendes eksamen til at gå godt. Eller hvis man ønsker at sende gode energier til en fjern person, en hændelse eller en situation.

healing-fjern-001

 

Sådan foregår en fjernhealing

Fjernhealing foregår på den måde at der imellem healeren og den person der skal heales aftales et tidspunkt for healingen. Et lille stykke tid, 2-4 minutter før fjernhealingen skal forgår skal personen lægger sig et behageligt sted, uden forstyrrelser, eller sætter sig godt tilrette i en god stol. Telefon, fjernsyn, radio og andet, der kan forstyrrer være slukket. Personen skal indstille sig på, at modtage healingen, åbne sit sind, være positiv og glæde sig. På det aftalte tidspunkt vil healeren(erne) “stille ind” på personen og energikilden og afbalancere og kanalisere energien, således at der opnås balance i de forskellige centre. Fjernhealingen tager typisk 20-30 minutter.

Hvis man benytter et af de mange tilbud, der er på nettet om fjernhealing, bliver man oftest bedt om kort at anføre hvad det er man ønsker healing for. I andre tilfælde vil der via telefon eller e-mail forinden være klarlagt hvad det nærmere er der ønskes healing for. Undertiden ser man også at der anmodes om uddybende oplysninger, såsom om der indtages medicin, om eventuel sygdom, om graviditet m.m. Det er vigtigt at vide inden healingen starter da medicin øjensynligt kan påvirke kroppens reaktion på healingen.

For at healeren skal kunne vide at det er den rigtige person der “stilles ind” på, anvendes et foto af personen, navnet på personen, personens fødselsdato etc. I andre tilfælde aftales der et billede som personen forestiller sig på det aftalte tidspunkt. Dette er eksempelvis et bjerglandskab, et vandfald, en flod der løber igennem en dal etc. Ved at personen tænker på netop det aftalte billede skulle det øjensynligt være nemmere at skabe en kanal mellem healeren og personen.

Ved nogle fjernhealinger får man efterfølgende en tilbagemelding via mail hvor der fortælles hvad healeren mærkede af ubalancer, blokeringer, smerter m.m., samt hvilke evt. clairvoyante budskaber der kom ned til healeren under healingen.

healing-fjern-002

Torsdag aften kl. 21.30 21.45 er et internationalt tidspunkt for fjernhealing. Man kan forsøge at deltage på dette tidspunkt, enten ved at sende fjernhealing til en bestemt person eller ved generelt at sende kærlighed ud i verden. Tanken er, at der findes så megen negativ og destruktiv energi, at der er behov for en modvægt i form af gode tanker. Ved at bruge det samme tidspunkt styrkes følelsen af fællesskab og samhørighed med gode kræfter over hele Jorden.

Hvis du ikke er blevet bedt om fjernhealing fra nogen bestemt kan du godt sende gode energier i retningen af denne person alligevel. I disse tilfælde må du dog kun sende kærlighed og hvidt lys. I øvrigt kan man kun bestille fjernhealing til sig selv. Eller i særlige tilfælde til sin nærmeste pårørende. Dette er dog undtagelsen, mere end reglen, idet fjernhealing altid bør være aftalt med vedkommende. Dette bør du respektere. Det skal være i orden at sige fra.

healing-fjern-003

 

Forbøn

Forbøn og fjernhealing ligger tæt op ad hinanden og har flere fællestræk, men der er dog forskel. Der findes mange grupper rundt omkring som går i forbøn for en sag eller en bestemt person. De mødes og koncentrerer sig i gruppen om at sende gode energier hen imod dette menneske – det er da en smuk gestus!

Egentlig er det et meget interessant emne at sætte sig lidt nærmere ind i. Man bliver nemlig ret hurtig i godt humør over at tænke på alle de gode energier, som en lang, lang række mennesker er med til sprede i verden, Universet.

Her er et lille udpluk:

  • Indre mission, Pinsebevægelsen laver seancer, hvor de går i forbøn for andre.
  • Ligeledes i Pinsekirken er bevægelsen; Skandinavisk Børnemission, der går i forbøn for børn i Ukraine, Fillipinerne osv.
  • Igennem www.netkirken.dk kan man komme i forbøn, også for sig selv.
  • Hirtshals Kirke – forbøn og lovsang.
  • Apostolsk kirke i Danmark – forbøn for nærtstående
  • Den kristne folkekirkes præst eller endnu bedre provst, kan også gå i forbøn for een, eller ens medmennesker, kære og nære. Man kan altid henvende sig til sit sogns kirke, og bede om en forbøn.
  • Nogen krystalhealere går også i en slags forbøn for lidende – f.eks. kan man indkode en bjergkrystal med ønsket for den lidende, skrive en lille seddel og lægge under krystallen – og derefter foregår “forbønnen” via meditation på krystallen og vedkommende, dagligt.

 

Stil spørgsmål om fjernhealing

Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål