Kalligrafi – Quiz om kalligrafi

Hvor meget ved du egentlig om kalligrafi?
Har du nu lært noget? – Quiz

Har du nu lært noget! Det håber vi sandelig. Her er en lille quiz, som du kan tage for sjov. De spørgsmål som optræder er nogle vi har fundet ud fra den tekst som er gennemgået. Så hvis du virkelig har nærlæst det hele burde du nemt kunne svare rigtig på alle spørgsmål. Men husk nu at vi blot har lavet testen for sjov og det her er jo slet ikke udenads læren. Så tag quizzen for sjov hvis du har lyst hertil.
1. Hvad betyder kalligrafi?

 • Ordet kalligrafi betyder skønskrift.
 • Ordet kalligrafi betyder arbisk skrift.
 • Ordet kalligrafi betyder kinesisk skrift.

2. Hvad betyder kalligram?

 • Et værk udført med skrift benævnes et kalligram.
 • Et kalligram er et billede, som udelukkende består af ord eller linjer med ord, sammensat på en måde så motivet er fremkommet.
 • Et kalligram er et vægtmål.

3. Kalligrafi har sin oprindelse i:

 • Kina
 • Japan
 • Den arbiske verden.

4. Hvad er et ideogram?

 • Et ideogram er et visuelt symbol for en ide eller en ting.
 • Et ideogram er et kalligrafiværk som udtrykker en ide.
 • Et ideogram er et vægtmål.

5. Hvornår blev bogtrykkekunsten opfundet?

 • År 1347
 • År 1447
 • År 1547

6. Det kinesiske sprog tales af omkring:

 • 1,1 milliard
 • 1,7 milliard
 • 2,1 milliard

7. Det kinesiske skriftsprog er et billedesprog?

 • Ja
 • Ja i høj grad
 • Nej, kun i mindre grad.

8. Hvor mange alfabeter har man i Japan?

 • 1
 • 2
 • 3

9. Hvem var Wang Xi Zhi?

 • Wang Xi Zhi var Kinas første kejser, også kendt som den gule kejser.
 • Wang Xi Zhi regnes som den første helt store kalligrafimester i Kina.

10. Kalligrafi er traditionelt i Kina tæt knyttet til den politiske magt?

 • Ja
 • Nej

11. Borset fra at han tit var fuld, hvad er Huaisu (Den fulde munk) også kendt for?

 • Sin vilde kalligrafistil
 • At han ødelagde alle kalligrafiværker han kom i nærheden af
 • At han arbejdede med eet kalligrafiværk hele sit liv. 

12. Kalligrafi ophørte mere eller mindre ved revolutionen i Kina i 1911?

 • Ja
 • Nej

13. Når de kinesiske tilskuere i et værk ikke kan genkende nogle skrifttegn, kan værket så stadig siges at være kalligrafi?

 • Ja
 • Nej

14. Det er meget vigtigt at du køber en rigtig god og dyr pensel til at lave kalligrafi.

 • Ja
 • Nej

15. Det er nødvendigt for et godt resultat at du benytter specielt kalligrafipapir?

 • Ja
 • Nej

16. Det er meget vigtigt at du husker at holde kalligrafipennen i en vinkel på 45 grader og holder den nederst på fingrespidserne

 • Ja
 • Nej

17. Du kan kun blive god til kalligrafi hvis du mestre et eller to alfabeter til perfektion?

 • Ja
 • Nej

18. For at kunne udføre kalligrafi er det helt nødvendigt at du behersker alfabetet Roman-Script?

 • Ja
 • Nej

19.  Du kan udvikle dit eget alfabet og benytte det til din kalligrafi?

 • Ja
 • Nej

20. Kalligrafi blev oprindelig udviklet for at man kunne skrive hurtigere?

 • Ja
 • Nej


 

DE RIGTIGE SVAR ER:
1. Hvad betyder kalligrafi?

 • Ordet kalligrafi kommer fra det græske kallos (skønhed) og graphe (skrift) og betyder altså skønskrift.

2. Hvad betyder kalligram?

 • Et kalligram er et billede eller design, som udelukkende består af ord eller linjer med ord, sammensat på en måde så motivet er fremkommet. I reglen har ordene direkte relation til billedet. I sin grundform er et kalligram et motiv fyldt ud med skreven tekst.

3. Kalligrafi har sin oprindelse i:

 • Kina

4. Hvad er et ideogram?

 • Et ideogram er et visuelt symbol for en ide eller en ting. Vores verden er fyldt med symboler, og det er umuligt at læse instruktioner i brandbekæmpelse, trafikskilte, vaskeinstruktioner, søkort, varemærkning, danseinstruktioner etc. uden at støde på ideogrammer.

5. Hvornår blev bogtrykkekunsten opfundet?

 • Det var først så sent som i 1447 da guldsmeden Johan Gutenberg opfandt trykmaskinen at startskuddet lød til informationssamfundet og begyndelsen til demokratiets indførelse. Flere og flere lærte at læse og skrive, fordi der nu var en mulighed for at få noget at læse. Betydningen af Johan Gutenbergs opfindelse var intet mindre end kolossal. Som det blev udtrykt af Martin Luther (1483-1546): “Bogtrykkerkunstens store velgerninger kan ikke udtrykkes med ord. Gennem den bliver den hellige skrift åbnet og udbredt i alle tunger og sprog. Gennem den bliver alle gode kunster og videnskaber fastholdt, udvidet og videregivet af vores efterkommere.”

6. Det kinesiske sprog tales af omkring

 • Det kinesiske sprog udgør den ene gren af den såkaldte sino-tibetanske sprogfamilie. Den er verdens næststørste sprogfamilie målt i antal brugere, idet omkring 1,3 milliard taler et sprog fra denne familie. Heraf tales kinesisk af langt de fleste (1,1 milliard).

7. Det kinesiske skriftsprog er et billedesprog

 • Nej, kun i mindre grad. Det fremføres undertiden at kinesisk er et rent billedsprog, men det er faktisk kun en lille del af de kinesiske skrifttegn, der består af rene billeder. Disse kan opdeles i konkrete billeder, der direkte viser betydningen af tegnet – og abstrakte billeder, der kun indirekte viser betydningen af tegnet. De grundlæggende billedtegn anvendes til at opbygge mere komplicerede tekst, eller mening, som det er svært at afbilde direkte eller indirekte.

8. Hvor mange alfabeter har man i Japan?

 • Japanerne bruger hele tre skriftsystemer – hiragana, katakana og kanji. De to første indeholder hver 47 tegn og er ret nemme at lære, men kanji, de kinesiske skrifttegn, er en helt anden historie. Kanji stammer oprindeligt fra Kina, og der er flere tusinde af dem. Selv japanerne har svært ved kanji, så i 1981 udgav det japanske undervisningsministerium den såkaldte Joyo-liste over de 1,945 mest anvendte kanji. Det er således primært “kun” disse kanji, der anvendes i japanske medier i dag – før var der over 3000 kanji i daglig brug.

9. Hvem var Wang Xi Zhi

 • Wang Xi Zhi (307-365) anses som den første helt store kalligrafikunstner. Han er bedst kendt for skriverier med kursiv eller løbende skrift. Skønt han allerede i sin samtid var berømt og hans kalligrafi blev værdsat har kun få originale værker overlevet tidens tand. Og dem som har overlevet er hovedsagelig noter og breve.

10. Kalligrafi er traditionelt i Kina tæt knyttet til den politiske magt?

 • Ja. Kalligrafi er en kunstform, der har været tæt tilknyttet den politiske magt igennem Kinas historie.

11. Borset fra at han tit var fuld, hvad er Huaisu (Den fulde munk) også kendt for?

 • Zhang Xu var lærer og rollemodel for to kalligrafer for den næste generation, som vandt megen opmærksomhed og anerkendelse for deres uortodokse og højst individuelle stil. Den ene af disse var munken Huaisu. Huaisu fulgte i Zhang Xu´s fodspor med sin vilde kalligrafistil.

12. Kalligrafi som kunstart ophørte mere eller mindre ved revolutionen i Kina i 1911?

 • Nej, kalligrafien fortsatte sin udvikling også efter etableringen af Folkerepublikken Kina.

13. Når de kinesiske tilskuere i et værk ikke kan genkende nogle skrifttegn, kan værket så stadig siges at være kalligrafi?

 • Et interessant spørgsmål, som der vanskeligt kan svares hverken entydigt ja eller nej på.

14. Det er meget vigtigt at du køber en god pensel til at lave kalligrafi.

 • Nej Ganske vist taber de billige pensler hår, og mister hurtigt deres spændstighed, men at købe et sæt blandede pensler er rørende billigt, så det anbefaler vi. Så har du lidt at lege med. Men valget er naturligvis helt op til dig.

15. Det er nødvendigt for et godt resultat at du benytter specielt kalligrafipapir?

 • Nej. Du har sikkert noget ganske almindeligt hvidt papir et eller andet sted i huset, eller en papirblok – start med dette. Du har behov for noget at skrive på, øve dig på, og dertil er dyrt papir en unødvendighed. Du kan naturligvis have lyst til at lave kalligrafi på lærred og så skal du naturligvis have fat i et sådanne. det eneste vi siger er blot at til en start så brug det du i forvejen har i huset. Når du så kommer længere hen i din udforskning af kalligrafi er det en ganske vidunderlig og inspirerende følelese at have kvalitetspapir i hænderne. Og det skal du bestemt unde dig selv på dette tidspunkt.

16. Det er meget vigtigt at du husker at holde kalligrafipennen i en vinkel på 45 grader og holder den nederst på fingrespidserne

 • Nej. Husk det skal være sjovt. Tag eksempelvis måden du skal holde din kalligrafipen på – der findes ikke nogen rigtig eller forkert måde at holde den på. Hold den lige som du holder på en almindelig pen. Så lang tid du har det komfortabelt, er det jo det helt rigtige for dig. Så tillad legen og det spontane at være med undervejs.

17. Du kan kun blive god til kalligrafi hvis du mestre et eller to alfabeter til perfektion

 • Ja, det er ganske nødvendigt at du behersker mindst et alfabet perfekt, hvis du gerne vil være god til kalligrafi.

18. For at kunne udføre kalligrafi er det helt nødvendigt at du behersker alfabetet Roman-Script

 • Nej. Der findes nærmest utallige skriftarter. På en ganske almindelig computer findes typisk en 50-70 stykker, men dette er blot toppen af isbjerget. Der findes kort sagt, rigtig mange skrifttyper. Hver især er de konstrueret til forskellige formål. Hvilket du foretrækker er en helt individuel skønssag. Der er ikke noget alfabet, der er mere rigtig end noget andet.

19.  Du kan udvikle dit eget alfabet og benytte det til din kalligrafi

 • Ja.

20. Kalligrafi blev oprindelig udviklet for at man kunne skrive hurtigere

 • Nej. Men kalligrafien er igennem tiderne blevet kraftig påvirket af de to modsatrettede krav. På den ene side kravet om at skriften skal  kunne skrives hurtig, og på den anden side krav om æstetisk skønhed. Et helt tredje krav som dog har haft mindre indflydelse på kalligrafi er kravet om nem læsbarhed.