Ærkeengle

Ærkenglene er nok de bedst kendte engle. Ifølge senjødedommens englelære er der syv ærkeengle: Gabriel, Rafael, Michael, Uriel, Raguel, Sariel og Jeremiel. Det var de engle, som stod for Guds åsyn i Johannes´ åbenbaring. I den kristne tradition har man derimod kun fire ærkeengle: Gabriel, Rafael, Mikael og Uriel. Og i Islam er der kun to, nemlig Gabriel og Mikael. Endvidere omtales ofte en ærkeengel ved navn Metatron og dennes kvindelige aspekt; Sandalfon, medtages undertiden også som en ærkeengel.

I det følgende beskrives disse ni ærkeengle og hvis det efterfølgende ikke fremstår helt klart for dig hvad de enkelte ærkeengel har som ansvarsområde og hvordan de skiller sig ud fra hinanden, så er det fordi, det simpelthen ikke er helt klart. Der er tale om èn skøn forvirring.

Igennem tiden er forskellige ærkeengle blevet accepteret og forkastet op til flere gange af kirken og deres rolle, er måske blevet ændret en smule, når de er blevet taget til nåde igen og genindført blandt englene. Eksempelvis blev ærkeenglen Raguel fordømt af kirken i år 745 e.v.t. af Pave Zacharias, der fordømte Raguel som en dæmon, der udgav sig for en helgen. Hvordan i alverden det lykkedes Zacharias at finde beviser på dette er ubegribeligt. Men det lykkedes ham at udelukke Raguel fra listen i den fornemme Acta Sanctorum. Senere blev Raguel dog taget til nåde af kirken og igen indført som engel.

Rembrandt (1606-1669) – The Archangel Leaving the Family of TobiasOlie på træ – 66 x 52 cm. – Musee du Louvre, Paris

 

Tillige så tilhører de forskellige ærkeengle ganske vist et englekor i sig selv, men deres natur, deres oprindelse, stammer fra de andre englekor og de har således de karakteristika, der gælder for disse englekor. Eksempelvis siges ærkeenglen Rafael at være englen for videnskaben og kundskaben. Og skulle som sådan tilhører keruberne, hvis vibrationer skaber viden og visdom. Men officielt hører han til kræfterne, selvom han ofte afbildes med seks vinger – et karakteristika for seraferne! Forvirret? Tja det er der vel også god grund til. Der ligger en fantastisk og forunderlig rigdom af forestillingsbilleder forbundet med engleidentiteter. Hele englehierarkiet og alle de forskellige beskrivelser af englene, deres egenskaber, udseende, handlinger rummer mange modsigelser og forskelligheder.

Et andet eksempel på forvirringen er at musikkens engel ofte siges at være Uriel. I den muhamedanske tro er det englen Israfel, der har denne rolle og rabbinerne giver titlen “den himmelske musiks herre” til Metatron eller Shemiel. Endvidere beskrives de enkelte engle forskelligt med hensyn til deres køn og navne. Således omtales nogle steder ærkeenglen Gabriel, som den eneste feminine engel, mens det andre steder også gælder for Uriel, Sariel og Sandalfon. Sidstnævnte beskrives også nogle gange som Metatrons tvillingebror. Alt i alt er det op til dig selv hvad du tror på. Der findes ingen endegyldig sandhed.

 

Ærkeenglen Metatron

Ærkeenglen Metatron (Methuselah) optager pladsen tættest ved Guddommens trone, er den højeste af ærkeenglene og bliver kaldt englenes konge. Metatron var først i sin tilværelse; Enoch – en profet fra Første Mosebog. Enoch førte så from en tilværelse at Gud lod ham føre til himmelen i fysisk skikkelse og ind i den første engleorden. Han kaldte ham for Metatron, hvilket betyder “nærmest tronen”.

Dette ville betyde at han “kun” var omkring 8600 år gammel og skønt dette er imponerende set fra et menneskeligt synspunkt, er det ikke imponerende ud fra englenes skala, hvis oprindelse normalt regnes med at være samtidig med universets skabelse for omkring femten milliarder år siden. Metatrons opgave er bl.a. er at være lærer og støtte for fortidligt døde børns sjæle. I sin jordiske udgave var Enoch en flittig skribent og dette hverv tog han med sig over i engleskikkelse som Metatron. Metatron betegnes derfor undertiden som den himmelske skribent, der optegner alt hvad der sker i de himmelske (æteriske) arkiver.

Overvandt de to egyptiske troldmænd, som Mikael og Gabriel ikke kunne besejre. Ifølge mange rabbinere den største engel af alle. Han siges at have holdt Abrahams hånd tilbage, da denne skulle til at ofre sin søn Isak. Kaldt for Fyrsten for det guddommelige ansigt, Pagtens Engel og Englenes Konge. Verdens opretholdelse er blevet ham pålagt, og han bliver ofte identificeret med Mikael.

Er det direkte forbindelsesled mellem Gud og menneskeheden, og den sidst tilkomne i den himmelske skare. Identificeres også undertiden med Satan. Førte som en ildstøtte israels folk ud af ørkenen, med et ansigt mere strålende end Solen. Beskrives i 2. mosebog som vredsindet, nidkær, ondskabsfuld og patologisk morderisk. Mellem 2 og 4 meter høj, (den højeste i hierarkiet). Også kaldt for Demiurgen, d.v.s. Verdensskaberen.

I øvrigt skal ærkeenglen Metatron, ikke forveksles med Methuselah, som man ofte ser. Methuselah var Enochs søn, fader til Lamech, og bedstefar til Noah, ja ham med arken! Methuselah’s navn nævnes flere gange i Biblen: Genesis 5:21,22, 25,26,27; 1 Chronicles 1:3; Luke 3:37. I Genesis kan læses følgende:

 1. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah.
 2. And after he became the father of Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had other sons and daughters.
 3. Altogether, Enoch lived 365 years.
 4. Enoch walked with God; then he was no more, because God took him away.
 5. When Methuselah had lived 187 years, he became the father of Lamech.
 6. And after he became the father of Lamech, Methuselah lived 782 years and had other sons and daughters.
 7. Altogether, Methuselah lived 969 years, and then he died.
 8. When Lamech had lived 182 years, he had a son.
 9. He named him Noah and said, “He will comfort us in the labor and painful toil of our hands caused by the ground the Lord has cursed.”
 10. After Noah was born, Lamech lived 595 years and had other sons and daughters.
 11. Altogether, Lamech lived 777 years, and then he died.
 12. After Noah was 500 years old, he became the father of Shem, Ham and Japheth.

Martin, John – The Eve of the Deluge – 1840 – Royal Collection, WindsorDen siddende mand med et hvidt skæg er Methuselah, der er omgivet af Noahs familie.Methuselah beder Noah om at åbne det skrift, som er skrevet af hans fader, Enochså de kan sammenligne tegnene i himlen (solen, månen og kometen) med dem som er i skriftet.

 

Ærkeenglen Sandalfon

Ærkeenglen Sandalfon (Sandalphon, Sandolfon) er Metatrons feminine aspekt og skytsånd. Hun repræsentere Guds kvindelige aspekt i mennesket og siges at bestemme kønnet på det ufødte barn. Man kan derfor kontakte hendes energi direkte eller gennem sin Ledsageengel, hvis man ønsker et barn af et bestemt køn. Sandalfon kan oversættes til Lyden af nærmende fodtrin. Undertiden nævnes hun også som Ledsageenglen, den engel der har det overordnede ansvar for alle Ledsageengle eller Skytsengle. Moses kaldte hende “den høje Engel”, fordi hendes energi er så stor, at det vil tage fem hundrede års fodrejse at nå hende, fra den ene ende til den anden.

 

Ærkeenglen Mikael

Ærkeenglen Mikael optræder både i Toraen, Biblen og Koranen og kendes altså af både jøder, kristne og muslimer. Mikael siges at være den engel, som blandt andet viste sig for Moses i den brændende tornebusk og det skulle være Mikael, som holdt Abrahams hånd tilbage, da han skulle til at ofre sin søn Isak. Mikael har flere opgaver, hvoraf den vigtigste er at han er leder af den himmelske hærskare I Johannes åbenbaring er det ærkeenglen Mikael, som på Dommens Dag skal lede den himmelske hær mod Satan og hans engle i den sidste og afgørende kamp mellem godt og ondt. En kamp, som Gud og det gode vinder.

Mikael har endvidere til opgave at frelse de trones sjæle fra Satans magt – navnlig i dødsøjeblikket og at være beskytter for Guds folk. Derfor var Sct. Mikael blandt andet skytshelgen for mange kristne ridderordner i middelalderen. Endelig er det Mikaels opgave at bringe menneskenes sjæle frem for Guds domstol. Mikael afbilledes ofte med enten det sværd, som han bruger i kampen mod det onde, eller med den vægtskål, han bruger til at veje de dødes sjæle for at se, om der er flest gode eller onde gerninger og derved beslutte, om man skal i himlen eller helvede ! Måske af denne grund betegnes Mikael nogle gange som retfærdighedens engel.

Ugedag : Onsdag
Stråle : 1.stråle
Chakra : Strube
Dyrekreds : Tvillingerne
Himmellegeme : Merkur
Farve : Blå
Ædelsten : Lapis lazuli, Safir, Diamant
Kvaliteter i englens vibration, som styrkes i os : Guddommelig vilje, Kraft og styrke, Tro, Beskyttelse, Perfektion, Menneskelig vilje
Hvad englen kan hjælpe os med at overvinde : Hjælpeløshed, Tvivl, Mangel på beslutsomhed, Ulydighed
Refugium   : Banff, nær Lake Louise, Canada
Karakteristika i øvrigt : Mikael siges at være hersker over Øst, hvilket skyldes hans placering til øst for Guds trone.

 

David, Gerard – Alterstykke af St. Michael – Olie på træ66 x 53 cm. – Kunsthistorisches Museum, Vienna.

 

 

Ærkeenglen Gabriel

Ærkeenglen Gabriel er en feminin engel og den ærkeengle der rangerer lige under Mikael. Hendes arbejde er i samarbejde med Mikael at hæve jorden og solsystemet til den femte dimension. Gabriel er nok den bedst kendte af ærkeenglene, idet det var hende, som bebudede Maria, at hun skal føde Jesus, Guds søn. I følge den kristne tradition var det også ærkeenglen Gabriel, der viste sig for Josef i en drøm og sagde: “Josef, Davids søn, vær ikke bage for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder”

I følge samme tradition var det også Gabriel, der viste sig for hyrderne ude på marken julenat og fortalte dem, at Kristus var blevet født Endelig fortælles det, at det også var Gabriel, Gud sendte for at trøste og styrke Jesus den sidste aften, han levede – og bad for sit liv i Getsemane Have. Indenfor den katolske kirke fejres ærkeenglen Gabriel den 24. marts – præcis ni måneder inden juleaften. Måske på grund af alle disse åbenbaringer omtales Gabriel også som åbenbaringens engel.

Ugedag  : Mandag
Månede : Januar
Stråle : 4. stråle
Chakra : Rod
Dyrekreds : Vandmanden
Himmellegeme : Månen
Farve : Hvid
Ædelsten : Perle, Kvartskrystal, Diamant, Zirkon
Kvaliteter i englens vibration, som styrkes i os : Renhed, Disciplin, Glæde, Perfektion, Håb , Orden
Hvad englen kan hjælpe os med at overvinde : Urenhed, Umoral, Mangelfuldhed, Modløshed, Lovløshed, Kaos
Refugium : Mellem Sacramento og Mount Shasta,, Californien, USA
Karakteristika i øvrigt : Gabriel siges at være hersker over Nord, hvilket skyldes hendes placering til nord for Guds trone. Gabriel kan oversættes til “Gud er min styrke”.

Albani, Francesco – The Annunciation – Olie på kobber62 x 47 cm. The Hermitage, St. Petersburg.

 

 

Ærkeenglen Rafael

Ærkeenglen Rafael (Raphael) er den engel som står for helbredelse, healing og omtales af denne grund undertiden som den guddommelige læge, eller den universelle healer. Hans navn betyder ”helbreder” på hebræisk. Som engel for helbredelse, er Rafael ofte forbundet med slangebilledet. Læger jorden og helbreder mennesker for sygdomme. Tager smerten ved Abrahams omskærelse. Kurerer Jakobs hofte efter dennes kamp med en anden engel.

Han er også skytsenglenes anfører. Han omtales ofte som en venlig skikkelse og han skulle være den sjoveste og mest kammeratlige af englene. Måske skyldes hans lyse sind at han er engel for solen. Raphael er også kreativitetens beskytter. Rafael beskrives som en medfølende, venlig og humoristisk engel, der hjælper og trøster mennesker med fysisk eller psykisk smerte. Det er ham, der har en finger med i spillet, når der forekommer såkaldte ”mirakler”. Han kendes også som den, der frelser mennesker fra en overhængende ulykke, især holder han øje med pilgrimme og alle andre, der rejser i fremmede lande.

Rafael hersker over aber, egern og fugle. Han er forbundet med birke- og aspetræer samt alle planter med gule blomster. Rafael ses ofte fremstillet som en ung mand med sandaler, en pilgrim med vandringsstav og feltflaske og en fisk i hånden. Eller han gengives som et gyldent lys med en topas i panden og seks vinger: to i panden, to ved skuldrene og to ved anklerne. Hans symbol er et sværd, hans farver er gul og sort, lyseblå og lysegrøn.

Er øverste regerende fyrste i den anden himmel, og anfører for kræfternes orden. Vogter af Livets Træ i Edens Have, og en af de syv engle omkring Guds trone. Viser Tobias hvad han skal gøre med en stor fisk han har fanget. Selvom han hører til kræfterne, siges han at have serafernes seks vinger, men hører også til keruberne, herskerne og myndighederne. Præsenterede Noah for en lægebog, måske den mystiske Sefer Raziel, som gav ham den viden han behøvede for at bygge Arken. Engle for videnskab og kundskab. Guide i Sjeol, den hebraiske afgrund/ underverden. Viser sig som jorddæmon i en uhyggelig dyreskikkelse.

Ugedag : Søndag
Stråle : 2. stråle
Chakra : Krone
Dyrekreds   : Stenbuk
Himmellegeme : Solen
Farve : Gul
Ædelsten : Topas, Citrin, Gul diamant, Gul safir
Kvaliteter i englens vibration, som styrkes i os : Visdom, Oplysning, Dømmekraft, Begavelse
Hvad englen kan hjælpe os med at overvinde : Snæversynethed, uvidenhed, mangel på hukommelse,  mangel på koncentration, mental sløvhed
Refugium   : Syd for den kinesiske mur, nær Lanchow, Kina
Karakteristika i øvrigt : Rafael siges at være hersker over Vest, hvilket skyldes hans placering til vest for Guds trone. Rafael menes at være Seraf. Rafael der iøvrigt kan oversættes til “Guds skønhed” er Også kendt under navnene; Labbiel, Jophiel og Rapha.

 

Botticelli, Sandro – Holy Trinity(detail) 1491-93Courtauld Institute Galleries, London I billedet ses ærkeenglen Raphael, der følges med en unge Tobias. Raphael holder en lille boks og Tobias bærer på en fisk. Tobias er af Raphael blevet rådet til at bruge fiskens galdeblære, til at helbrede sin blinde fader. Og det er netop fiskens galdeblære, som er i den boks som Raphael bærer.

 

Ærkeenglen Raguel

Raguel betyder ”Guds ven.” Er også kendt som Rasuil, Rufael og Akrasiel. Tager ”hævn over verden og lysene”, d.v.s den, der holder øje med at englene opfører sig pænt. Blev sammen med Uriel fordømt af kirken 745 e.kr. og blev udelukket fra ”Acta Sanctorum”, fordi pave Zacharias fordømte ham som en dæmon der udgav sig for en helgen. Førte Enok op i Himlen, og er engel for jorden. Vogter af den anden himmel. Fra johannes-apokryfen: ”Og så skal han sende englen Raguel, idet han siger: Gå ned og blæs i trompeten for kuldens og sneens og isens engle og lad dem der står på venstre side, rammes af alle mulige former for urede.”

Ugedag : Onsdag
Stråle : 5.stråle
Chakra : Tredje øje
Zodiak / Dyrekreds : Tyren, Skorpionen,
Farve : grøn
Ædelsten : Jade, Smaragd
Kvaliteter i englens vibration, som styrkes i os : Helbredelse, Sandhed, Videnskab, Overflod, Præcipitering, Skabelse
Hvad englen kan hjælpe os med at overvinde : Sygdom, Død, Degenerering, Fattigdom, Overtro, Fejltagelse
Refugium   : Fatima, Portugal
Karakteristika i øvrigt : Raguel “Gud har helbredt” kendes også under navnene; Rasuil, Rufael og Akrasiel.

 

Ærkeenglen Uriel

Ærkeenglen Uriel skulle være en skrap engel, hvis opgave blandt andet er at føre syndernes sjæle ned til helvede. Ikke at forveksle med en af ærkeenglen Mikaels opgaver som er at føre sjæle fra denne verden til den åndelige. Uriel siges at stå ved Paradisets port med et flammesvær. Idet hans opgave ikke er den sjoveste bliver han ofte fremstillet som nådesløs, når han fører de fortabte sjæle til helvede. Uriel omtales også som den engel, der står for torden, lyn og rædsel. Idet Uriel har det skarpeste syn af alle engle siges han at have profetiske evner. Det var eksempelvis Uriel, der blev sendt som budbringer for at advare Noah om de kommende oversvømmelser.

”Uriel, Guds engel, vil føre syndernes sjæle frem i henhold til deres forsyndelser…De vil brænde dem de steder hvor de opholder sig i evigt flammende flammer. Og efter at de alle er tilintetgjort sammen med deres tilholdssteder, vil de blive straffet til evig tid…De, der har bespottet de retfærdiges gerninger vil blive hængt op i tungerne. Spredt ud neden under dem er der en uudslukkelig ild, så de ikke kan undslippe den.”

Uriel betyder ”Guds ild.” Identificeres i senere skrifter med Famuel ”Guds ansigt.” En af de 4 engle for Guds åsyn. Han præsiderer over Tartaros/ Helvede og er både seraf og kerub. Omvendelsens engel. Nådesløs. Uriel er den kerub der står ved Paradisets port med et flammesværd. Står for torden og rædsel, og siges at have givet menneskene Kabbala`en. Er fanatisk retskaffen; – hans symbol er en åben hånd med en flamme. Den mørke engel der brydes med Jakob og smelter sammen med ham.

Viser sig som en flammende slange for Moses, og angriber ham for ikke at følge omskærelsesritualet i forbindelse med sin søn. Vil på Dommens Dag bryde tremmerne der sidder fast i ubøjeligt og ubrudt sten, i Hades` bronzeporte og uden videre styrte dem nedad. Har nøglerne til Helvedets porte. Penuel er stedet hvor Uriel kæmper med Jakob, og slår dennes hofteskål af led.

Ugedag : Torsdag
Stråle : 6.stråle
Chakra : Solar plexus
Dyrekreds : Fisken, Jomfruen
Farve : Purpur og guld
Ædelsten : Alexandrit, Rubin, Lyserød Topas
Kvaliteter i englens vibration, som styrkes i os : broderskab, præstegerning
Hvad englen kan hjælpe os med at overvinde : Følelsesmæssig uro, Egoisme, Bandedannelse, Krig, OndskabS
Refugium   : Tatra Mountains,syd for Krakov,, Polen
Karakteristika i øvrigt : Uriel  “Guds ild” siges at være hersker over Syd, hvilket skyldes hendes placering til vest for Guds trone. Hun skulle være enten kerub eller seraf, specielt seraf, da hun er omtalt som en af de serafiske prinsesser.

 

Allston, Washington – Uriel Standing in the Sun.Olie på lærred – 248 x 198 cm – Mugar Memorial Library, Boston.

 

Ærkeenglen Sariel

Ærkeenglen Sariel har den tvivlsomme ære at blive regnet for dødens engel. Er også kendt som Suriel, Zerachiel, Saraquel og Sarahiel. Det er Sariel, der er sat til at varetage loven om karma. Sariel omtales undertiden som en feminin engel, undertiden som en maskulin engel. Sariel omtales undertiden også som en helbreder og en beskytter, så alt i alt fremstår billedet en smule uklart.

Sariel betyder ”Gud er min fyrste.” Saraquel, en af de hellige engle, den som er over menneskebørnenes ånder, som synder mod ånderne. Selvom man almindeligvis tror at det var Zagzagel der lærte Moses alt hvad han vidste, er der mange autoriteter der mener, at det i virkeligheden var Sariel. Kendt for at være mere end omhyggelig med hygiejne, og hævdes at være helbreder. Seraf og fyrste for Guds åsyn, men også opført som falden engel. Hans navn ses på det skjold som de kæmpende Lysets børn fører i ”Krigen mellem lysets og mørkets børn.”

Ugedag / Månede : Lørdag
Stråle : 7. stråle
Chakra : Sjælen sæde
Zodiak / Dyrekreds : Vandmanden, Løven
Farve : Violet
Ædelsten : Ametyst, Aquamarin
Kvaliteter i deres vibration, som styrkes i os : Frihed, Tilgivelse, Barmhjertighed, Retfærdighed, Alkymi, Diplomati, Tolerance
Hvad englen kan hjælpe os med at overvinde : Tøjlesløshed, Trældom, Stagnation, Uforsonlighed,, Uretfærdighed,Smålighed
Refugium   : Cuba
Karakteristika i øvrigt : Også kaldt Suriel, Suriyel, Zerachiel, Saraquel.

 

Ærkeenglen Jeremiel

Ærkeenglen Jeremiel er med til at varetage loven om karma. Han er herre over de sjæle, der venter på opstandelsen. Tillige siges Jeremiel at være de sande visioners engel – undertiden også benævnt de sande åbenbaringer. Ærkeenglen Raguel, er en slags sekretær for alle englene, for det er til ham, de skal aflægge regnskab til, når de har udført en tildelt opgave. Det er øjensynligt også Raquels opgave at holde øje med at englene opfører sig pænt. Blandt hans andre pligter er at holde opsyn med jorden.

Ugedag : Mandag
Stråle : 3. stråle
Chakra : Hjerte
Zodiak / Dyrekreds : Vædderen, Vægten
Farve : Lys rosa
Ædelsten : Rosakvarts, Granat, Rubin
Kvaliteter i deres vibration, som styrkes i os : Kærlighed, Kreativitet, Barmhjertighed, Skønhed, ynde, nåde, Sanselighed
Hvad englen kan hjælpe os med at overvinde : Disharmoni, Utålmodighed, Had, Hæslighed
Refugium   : St.Louis, Missouri, USA
Karakteristika i øvrigt : Også kaldt Remiel, Yerahmeel, CHAMUEL “Ham der ser Gud”.

 

Botticine, Francesco (1446-1497) – De tre ærkeengle med Tobias135 x 154 cm – Galleria degli Uffizi, Firence

 

VIL DU VIDE MERE

Dette afsnit indgår som en del af hovedkapitlet på NetSpirit om engle. Her kan du læse sådan cirka alt om engle; beskrivelse af de enkelte engle, englehierakiet, ærkeengle, skytsengle, mv.

 

Stil spørgsmål om engle

Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål