Husk dine drømme

dromme-husk-forside

Forudsætningen for, at du overhovedet kan begynde at forstå dine drømme, er naturligvis, at du kan huske dem. Dette er noget, du kan opøve dig selv i ved eksempelvis at have en notesblok ved sengen og straks om morgenen skrive lidt stikord om, hvad du husker af dine drømme. Først vil det typiske være brudstykker, enkeltpersoner, bestemte ting eller steder ol. Senere vil du begynde at kunne huske små sekvenser, og til sidst vil du have ret let ved at genkalde dig dine drømme. Det er således for langt de fleste mennesker blot et spørgsmål om træning. Det er vigtigt at udvise en vis disciplin med hensyn til at skrive drømme ned – det er slet og ret en måde at tage sig selv og sine drømme alvorligt.

“Lytter du aldrig indad, så kan du selvfølgelig heller ikke huske dine drømme.” – Svarede Jung, da han blev spurgt, hvorfor så mange mennesker ikke kan huske deres drømme. “Der er ikke ret mange mennesker, der egentlig tør se sig selv og deres liv i øjnene. Og derfor kan de selvfølgelig heller ikke huske deres drømme. Drømme og deres sjæl synes ikke særlig vigtige for ret mange mennesker – og derfor føler de blot tomhed.” Drømmene vil, hvis du forstår budskaberne i dem, dybt indefra støtte dig i at vælge mere helhjertet og leve et mere ægte liv.

Der er i mennesket indbygget en naturlig fortræningsmekanisme, således at der lukkes af for emner, der er for hårde at blive konfronteret med, eller som man ganske simpelt endnu ikke er moden til at tackle. Hvis du ikke kan huske dine drømme, kan det derfor være en ide at kigge nærmere på, om du eventuelt har nogle større konflikter i dit liv eller på anden måde har fortrængt noget. “Det eneste, jeg husker fra mit ægteskab, er at jeg skrev under på skildsmissepapirene” – udtalte en kvinde engang, hvilket netop er et stærkt eksempel på fortrængning.

Der er nogle drømme, der er nemmere at huske end andre. En klar drøm (lucid dream på engelsk) er en drøm, hvor du ved, at du drømmer. Du kan så styre drømmens forløb og gøre ting, som du gerne ville prøve, men som ikke kan lade sig gøre i virkeligheden. Ting som at hoppe ud fra et bjerg, og dreje af lige inden man rammer jorden, flyve og meget andet. De klare drømme er de nemmeste at huske. Første skridt er altså at vie drømmene opmærksomhed. Hvis man ikke viser sine drømme opmærksomhed, kan man selvsagt ikke arbejde med dem.

dromme-freud-09
Drømmetydning og drømmesymboler

 

Hvordan man husker sine drømme

  • Start med at fortælle dig selv og dermed dit ubevidste, at du ønsker at huske dine drømme.
  • Beslut dig for at skrive dem ned med det samme du vågner – også selv om det er midt om natten. (Er du vågnet af en drøm midt om natten, er den sandsynligvis vigtig. Men chancen for at huske den, hvis du falder i søvn igen er minimal). Hvis du står ud af sengen og foretager dig andre ting, kan drømmen også let glide væk igen.
  • Køb en bog til at skrive drømme i, og lad den ligge klar ved siden af sengen sammen med en blyant. På den måde fortæller du dit ubevidste, at du mener det alvorligt. Og der er større chance for, at du får skrevet drømmen ned, straks du vågner.
  • Gå ind i en drømmegruppe eller lav en fast jævnlig aftale med en ven eller en terapeut, hvor du kan arbejde med dine drømme. Det øger også motivationen for at huske og nedskrive drømmene.
  • Husk at nedskrive de følelser, du har i drømmen. Det er vigtigt for forståelsen af den.
  • Giv drømmen en titel, udfra hvad der er mest energifyldt i drømmen. Det giver en fornemmelse af essensen i drømmen.
  • Skriv ned, hvad du forbinder med de personer og centrale ting, der er i drømmen.
  • Du kan også prøve langsomt at genfortælle drømmen i nutid. Det kan hjælpe dig på sporet af drømmens egentlige indhold.
  • Det kan også være givende at tegne/male et billede af den vigtigste situation eller det vigtigste symbol i drømmen. Måske dukker der noget op undervejs, mens du laver billedet, eller når du bagefter betragter det.

 

dromme-freud-07
Drømmetydning og drømmesymboler

 

Mal dine drømme

Nu skal dette her naturligvis ikke udvikle sig til en skovbørnehave eller have præg af en happining fra 70érne, men der findes mange gode kreative måder, hvor du, ved at male eller skulpturere eller på anden måde udtrykker din drøm, kan få en dybere forståelse for, hvad det er, som drømmen betyder, og hvad den prøver at fortælle dig. For at få budskabet tydeligere frem brugte Frederick Perls Jacob Moreno forskellige lege og dramatiseringsmetoder. Det ,som Perls m.fl. opfordrer dig til, er egentlig ganske enkelt. Brug din fantasi i tolkningen af dine drømme.

Erstat eksempelvis personerne i din drøm med det første møbel eller bil, som du kan finde på – uden at tænke nærmere over det – bare skyd fra hoften, fri associering og se, hvad du finder på. Eller forstil dig, at du betragter din drøm fra forskellige vinkler. Hvis du i en drøm er ude at køre med en eller flere mennesker så forestil dig, at du er den bil, der køres i. Hvordan ser livet ud set fra bilens synsvinkel? Når du leger du er bilen, kan du da mærke bilens energi og kraft? Prøv nu at være chaufføren. Hvordan opleves køreturen set fra den synsvinkel? “Hvordan opleves det, der sker i drømmen set fra passagerens side? Herfra kan du gå videre og overveje, på hvilke områder af dit liv du mest er passager og selv undgår at tage fat i rattet?

Undersøgelser viser, at de fleste mennesker for det meste drømmer i farver, men at man hurtigt glemmer det, medmindre der er en speciel grund til at huske det. Hvis en farve optræder flere gange i en serie af drømme, er det værd at bruge noget tid på, at finde ud af hvem eller hvad den henleder opmærksomheden på. Det er meget individuelt, hvordan farver påvirker os. De farver, som du har det godt med lige nu, vil afhænge af din personlighed, og hvor du står i din personlige udvikling.

At opfattelse af farver dybest set er en individuel sag, og ikke kan generaliseres, ses eksempelvis ved at kigge på de kulturelle forskelle i opfattelse af farver. Hvis der reelt skal opstilles et skema for, hvorledes farver påvirker din person, skal vi tilbage til noget meget spirituelt, nemlig intuitionen. At stifte bekendtskab med sine egne subjektive farveharmonier er en lang proces. Man skal i kontakt med sin egen medfødte intuition og herigennem frigøre farveenergier, som ligger godt gemt væk. Man skal finde frem til at anvende farver på sin egen måde. Vi har hver især vores helt egen opfattelse af farver og deres betydning.

Og på samme måde som hver farve har en tone og et symbol, har hver farve en form. Det er den form, hvor formen og farven går op i en højere enhed. Hvis du har lyst til at komme dybere ned i din egen farveforståelse og opfattelse, kunne du eventuelt prøve at give hver af farverne din egen form og eventuelt sammenligne disse forme med de former, som dem, du bor sammen med, mener at farverne har.

dromme-freud-08
Drømmetydning og drømmesymboler

 

Fremgangsmåde når du skal male dine drømme

Billedsprog er et symbolsprog og herigennem kommer mangetydige, sammenhængende oplevelser af drømme til et naturligt udtryk. For at finde relationerne til dine drømme kan du arbejde med billeder som et symbol. Symbolarbejdet kan virke helhedsskabende, idet symbolet repræsenterer en helhed. Men det er vigtigt, at du er klar over, at tydningen af symbolerne i dit maleri aldrig kan blive endelige og entydige. Der vil altid findes flere tolkninger, og symbolerne vil altid rumme noget, der ikke kan tolkes – det har sin egen betydning.

En god metode til at arbejde med symboler og maleri er amplifikation. Du associerer til symbolet både subjektivt og objektivt. Du skal finde ud af, hvad du forbinder med dit drømmesymbol og beslutte dig for at male symbolet. Ganske langsomt vil du opdage, at selve processen med at male griber om sig. Du vil sikkert opleve, at du får flere og flere symboler med i dit billede – end du havde forestillet dig. Men det er vigtigt, at du slår hjernen fra og arbejder instinktivt og impulsivt. Du skal ikke fokusere på den kunstneriske værdi – forsøg at male det, du har set i din drøm – det mest fremtrædende symbol, det du nærer de stærkeste følelser omkring.

Under processen er det en god ide at vende billedet på hovedet – og se det fra andre vinkler, det vil sikkert foranledige, at du får yderligere associationer og kommer nærmere din drøm. Du kan undervejs hænge dit billede op, før du er færdig – og derved have en dialog med det, mens du betragter det fra forskellige sider. Tal eventuelt til billedet, og lad det tale til dig. Det kan føles lidt kunstigt i starten, men der er virkelig informationer at hente. Det er denne metode, Fritz Pearl anvender i gestaltterapien.

Mogens Hoff skrev, at værkets funktion i maleprocessen var at få oplevelserne ud altså en slags renselsesproces, og J.F. Willumsens oplevelse var, at han måtte befri sig selv, skrige sin skræk ud i farverne. Tegne- og maleprocessen giver gode muligheder for at se eventuelle dæmoner i dine drømme direkte i øjnene – og derved slippe angsten og frygten. Du kan opnå en fantastisk indsigt i dit drømmeliv og forstå, hvad din underbevidsthed forsøger at fortælle dig.

Du kan næsten male på hvad som helst. Du behøver ikke anskaffe det store kunstnerudstyr – du kan male på en masonitplade, et stykke pap eller karton – men selvfølgelig kan du også vælge at male på et lærred. Vælger du lærred, skal det grundes først, og du skal derpå anvende oliefarver i tuber og pensler. Hvis du ikke har malet før, er det en god ide først at bruge de lidt lettere materialer – også af hensyn til spontaniteten. Hvis du først skal rigge det hele til, går der måske lidt af din intuition af, men det kan sagtens være, at processen med at stille det hele an vil virke som en slags meditation, at du indstiller din underbevidsthed til, at du nu vil male – og lege. Glem ikke, at det først og fremmest er en leg, og mal aldrig, hvis du ikke føler, du har lyst til det.

 

dromme-freud-10
Husk din drømme. Gode råd

 

Gode råd til, hvordan du bedre husker dine drømme

For at kunne tyde dine drømme skal du selvfølgelig kunne huske dem. Her følger 5 gode råd til hvordan du bedre kan huske dine drømme, og derfor også har et grundlag for at blive bedre til drømmetydning da du så har noget tyde!

1. Vis dine drømme interesse

I det øjeblik du begynder at vise dine drømme (ægte) interesse vil du opleve, at du bedre kan huske dem. Du får ganske enkelt en bedre forbindelse til dit ubevidste. At lytte til sin underbevidsthed, sin intuition er traditionelt noget kvinder er bedre til end mænd. Men det ligger generelt i vores vestlige verdenssyn at alting skal kunne måles, vejes og kategoriseres, hvorfor vi ikke er så gode til alt dette som umiddelbart ikke kan netop dette – måles, vejes, kategoriseres. Du kan dog hurtigt blive meget bedre til at få forbindelse med din intuition hvis du vise den (ægte) interesse.

2. Beslut dig for at du vil huske dine drømme.

Sig til dig selv – lige inden du falder i søvn – at du vil huske dine drømme når du vågner. På den måde fortæller du din hjerne at du skal kunne huske dine drømme.

3. Skriv dine drømme ned/indtal dine drømme

Hav papir og kuglepen liggende på dit natbord. Hvis du bruger en notesbog, sørg da for, have slået den op på den side hvor din næste drøm skal skrives ind – så skal du ikke bruge tid på at lede efter en blank side. Alternativt kan du indtale drømmen på en diktafon/din smartphone. Når du begynder at skrive dine drømme ned/optage dem fortæller du din bevidsthed og dit ubevidste, at dette er noget du gerne vil – og du vil blive bedre til at huske dine drømme.

4. Fokusér på at huske din drøm lige så snart du vågner

Når du at vågne vil drømmen forsvinde ud af hukommelsen. Lig derfor roligt i sengen når du vågner – gerne i den position du var i da du vågnede (dvs. da du drømte). Hold øjnene lukket, og forsøg at forblive i denne meget afslappede, halvt sovende tilstand – på den måde vil du bedre kunne huske drømmen(e).

 

Stil spørgsmål om Drømmetydning

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om Drømmetydning
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

Drømmetydning – Drømmetemaer