Drømmesymbol Forfulgt

Drømmens symbol fortæller dig noget om dårlig samvittighed, eller noget du har gjort som du ikke burde. Men det kan også betyde at vrangmæssigt føler dig forfulgt på din personlighed, så du må se på hvem din forfølger er? Er det en du kender i dit vågne liv? Og hvorfor bliver du forfulgt? Det kan være betydningsfuldt hvis afstanden mellem dig og din forfølger bliver størrer. Dette kunne indikerere at du faktisk er ved at komme væk fra et problem, du har i vågen tilstand.

Hvis din forfølger vinder ind på dig, er det måske ikke muligt for dig at løbe fra problemerne, og drømmen kan være en opfordring om at stoppe op og erkende dine problemer, få gjort noget ved dem. Du er måske i besiddelse af større styrke end du er klar over, eller problemerne er måske ikke reelt så store når du endelig tager fat på at løse dem. Tænk nøje over hvad eller hevm, det er som forfølger dig. Hvis din forfølger er et dyr, prøv så at finde ud af hvad dette dyre betyder for dig i vågen tilstand. Hold også øje med de positive symboler i din drøm; især om du er ved at slippe fra din forfølger, eller om du vender dig om og ser vedkommende i øjnene.

Det er meget sandsynligt at du forfølger dig selv, “er efter dig selv”, for at opnå de bedste resultater. Hvis det er dig der er forfølgeren, må du se på hvad det er du gerne vil opnå. Har vedkommende nogle sider i sig som du gerne vil overtage? Hvordan var omgivelserne for forfølgelsen? Læg mærke til om du var angst, om du løb eller du forsøgte at gemme dig. Læg mærke til de samme følelser hos den person du forfølger. En drøm hvori der foregår en forfølgelse er i hvert fald ikke en positiv drøm, men hvis du finder ind til kernen, tolkningen, kan den indeholde vigtige budskaber til dig.

Se også: Angribe / Eksil / Jage / Løbe. At, / Mareridt

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V X Ø
Drømmesymboler oversigte Drømmesymboler oversigt

Sådan bruger du drømmesymboler

Med Danmarks største og mest omfattende oversigt over drømmesymboler – mere end 2000 drømmesymboler er forklaret – er du godt rustet til at tyde dine drømme. I de enkelte drømmesymboler er henvisning til andre relevante drømmesymboler. Du kan også benytte søgefunktionen, eller de alfabetiske oversigter over drømmesymboler.

Er der et drømmesymbol du ikke kan finde, så fortæl det og vi tilføjer det. Ligeledes hvis du gerne vil have andre henvisninger ind under et drømmesymbol. Fortæl hvordan vi kan gøre oversigt over drømmesymboler bedre. På forhånd tak for dit engagement. Har du spørgsmål om drømmetydning eller ønsker du at få tolket din drøm, så foregår dette i vores forum. Her kan du stille spørgsmål, hjælpe andre med svar, få tydet din drøm.

Drømmesymboler er forud definerede forklaringer på, hvad de enkelte symboler i drømmene almindeligvis betyder. Dette regelsæt er ikke helt det samme, hvis man sammenligner fx et østerlandsk regelsæt med et vesterlandsk. Endvidere skal de enkelte symbolforklaringer kun tages som et udgangspunkt, ikke som en klippefast sandhed.

Alle symboler har to sider: en kollektiv og en personlig. Den kollektive side er, at vi alle ved, hvad et hus er, mens den personlige side altid vil være forbundet til drømmerens personlige historiske baggrund, og de steder personen har boet, eller hvordan den person har oplevet de steder, hun/han har boet. Det gælder alle symboler. Forbindelsen mellem, hvad et hus er og personens opfattelse af et hus, er det, der afgør, hvordan et drømmebillede skal forstås.

Drømmesymbolerne benyttes i drømmetydning når man skal fortolke elementer i en drøm. Man kigger man på de enkelte drømmesymboler som drømmen kan huske og herudfra søges at lave en drømmetydning. Benyt oversigten over drømmesymboler til at søge efter det du gerne vil vide mere om. Fx drømmetydning død, drømmetydning slange, drømmetydning kat, drømmetydning tænder, drømmetydning gravid, etc.

Hvad betyder det når jeg drømmer om? Betydning af min drøm? Det kan du få svar på ved at benytte drømmesymboler, der fortæller hvad din drøm handler om.

Mangler du et drømmesymbol? Så fortæl dette i forummet og vi opretter en forklaring på drømmesymbolet til dig. På forhånd tak for dit engagement.