Drømmesymbol Ide

dreams-kreativ-ide

Grunden til at du drømmer er fordi din underbevidsthed søger at gøre dig opmærksom på muligheder og løsninger på udfordringer som du har i dit vågne liv. Disse problematikker kan du være mere eller mindre bevidst om, men din underbevidsthed arbejder på fuld hastighed med at finde løsninger og sætte alle tanker i system. Især mens du sover er din underbevidsthed travlt beskæftiget med at rydde op i dagens tanker og muligheder, trusler. Når der findes en løsning, når brikkerne falder på plads opfattes det som en ide.

Hvordan din underbevidsthed arbejder med at finde helheder forklares af gestaltterapien. “Gestalt” er et tysk ord, der betyder helhed, form, skikkelse. Det centrale begreb i gestaltterapien er tilbøjeligheden til at danne færdige figurer, at danne helhed – at danne gestalter. Hvis du iagttager en tegning af en ting, der ikke er helt færdig tegnet, er du tilbøjelig til at se og omtale den som færdig – som en cirkel, ikke som en brudt cirkel eller en buet linje, som et hus, ikke som det meste af et hus etc.

Det ufærdige billede opfattes som en åben gestalt. Dette afføder en proces, som gør billedet færdigt. Det kaldes at lukke gestalten.

Vi danner uvægerligt åbne gestalter dagen og livet igennem, og vi vil uvægerligt søge at lukke dem. Du kan have uafsluttede og uafklarede relationer – grænser der ikke bliver sat, behov der ikke bliver dækket og følelser der ikke kommunikeres. Hver dag kommer vi igennem situationer, samtaler og oplevelser som efterlades ufærdige. Da vi ikke er færdige med disse situationer binder vi mere eller mindre bevidst energi i disse situationer, vi bruger en del af vores energi på at hænge fast i fortiden.

Man kan opøve sig selv i at tænke på hverdagens ufærdige situationer, visualisere sig tilbage i dem og få den afrundet, afsluttet for derefter at forlade den. Man kan starte med engang imellem at tænke på den situation som i løbet af dagen er efterladt mest ufærdig. Efterhånden som man bliver bedre til at lukke situationer af, få dem færdiggjort vil man få fornyet energi for man bryder de mange bindinger, der haves til fortidens forladte ufærdige situationer.

At få en god ide i en drøm er således at lukke en gestalt. Nu falder brikkerne på plads. Puslespillet er løst og energien kan benyttes til noget andet. Derfor bliver du altid glad når du får en ide. At blive god til drømmetydning kan således hjælpe dig til stort overskud!

Se også: Åbenbaring

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V X Ø
Drømmesymboler oversigte Drømmesymboler oversigt

Sådan bruger du drømmesymboler

Med Danmarks største og mest omfattende oversigt over drømmesymboler – mere end 2000 drømmesymboler er forklaret – er du godt rustet til at tyde dine drømme. I de enkelte drømmesymboler er henvisning til andre relevante drømmesymboler. Du kan også benytte søgefunktionen, eller de alfabetiske oversigter over drømmesymboler.

Er der et drømmesymbol du ikke kan finde, så fortæl det og vi tilføjer det. Ligeledes hvis du gerne vil have andre henvisninger ind under et drømmesymbol. Fortæl hvordan vi kan gøre oversigt over drømmesymboler bedre. På forhånd tak for dit engagement. Har du spørgsmål om drømmetydning eller ønsker du at få tolket din drøm, så foregår dette i vores forum. Her kan du stille spørgsmål, hjælpe andre med svar, få tydet din drøm.

Drømmesymboler er forud definerede forklaringer på, hvad de enkelte symboler i drømmene almindeligvis betyder. Dette regelsæt er ikke helt det samme, hvis man sammenligner fx et østerlandsk regelsæt med et vesterlandsk. Endvidere skal de enkelte symbolforklaringer kun tages som et udgangspunkt, ikke som en klippefast sandhed.

Alle symboler har to sider: en kollektiv og en personlig. Den kollektive side er, at vi alle ved, hvad et hus er, mens den personlige side altid vil være forbundet til drømmerens personlige historiske baggrund, og de steder personen har boet, eller hvordan den person har oplevet de steder, hun/han har boet. Det gælder alle symboler. Forbindelsen mellem, hvad et hus er og personens opfattelse af et hus, er det, der afgør, hvordan et drømmebillede skal forstås.

Drømmesymbolerne benyttes i drømmetydning når man skal fortolke elementer i en drøm. Man kigger man på de enkelte drømmesymboler som drømmen kan huske og herudfra søges at lave en drømmetydning. Benyt oversigten over drømmesymboler til at søge efter det du gerne vil vide mere om. Fx drømmetydning død, drømmetydning slange, drømmetydning kat, drømmetydning tænder, drømmetydning gravid, etc.

Hvad betyder det når jeg drømmer om? Betydning af min drøm? Det kan du få svar på ved at benytte drømmesymboler, der fortæller hvad din drøm handler om.

Mangler du et drømmesymbol? Så fortæl dette i forummet og vi opretter en forklaring på drømmesymbolet til dig. På forhånd tak for dit engagement.