Drømmesymbol Instrument

dreams-musik-instrument

Kommunikation, vores evne til at udtrykke os, er ganske vital for vores omgang med andre mennesker. Vi kan kommunikere på mange måder. Via røgsignaler, vores kropssprog, igennem tale, skrift, billeder og musik.

Faktisk var musikken formentlig vores første kommunikationsform. Det er sandsynligt at musikalske udtryksformer er lige så gamle som sproget selv, muligvis opstået ved en udspaltning af primitive kommunikationsformer i “sprog” og “musik”. I hvert fald har alle kendte historiske og nuværende kulturer, uanset graden af deres civilisation, også en musikkultur.

Den europæiske musiktradition hviler på antikkens græske kultur, hvor man udviklede en meget nuanceret musikteori og -æstetik. I sit værk Staten beskriver I sit værk Staten beskriver Platon således de forskellige tonearter og deres psykologiske virkning; visse tonearter gør ifølge hans teori lytteren blødagtig, andre vækker til heroisk handling. Mange musikgenre er historisk set meget unge. En tidlig form for jazz udkrystalliserede sig omkring 1900 med byen New Orleans som centrum. Rock opstod i USA i midten af 1950erne. Og først i 1960erne opstod funk som en fusion mellem soul, jazz og rock.

Det er drømmerens personlige associationer, som er afgørende for tolkningen af det enkelte musikinstrumentets betydning i en drøm. Det er nærliggende at associere fx trompet og saxofon med det mandelige kønsorgan og seksualitet – men dette er en generel anskuelse og du forbinder måske disse instrumenter med noget andet. Det er ved at sætte spørgsmålstegn ved dine egne associationer omkring de enkelte drømmesymboler at du finder betydningen.

Din viden om hvorledes instrumentet benyttes, i hvilke sammenhænge de almindeligvis optræder, hvordan de fremstilles etc. kan have en betydning. Men du kan også have hørt en trompetsolo ved en begravelse, eller oplevet saxofonister optræde på gaden i New Orleans, og det er disse forbindelser din underbevidsthed søger at gøre dig opmærksom på.

Generelt gælder at musik har noget at gøre med kommunikation. Noget skal ud, siges, diskutteres, gøres opmærksomt på. Det kan være en advarsel – Jf kirkeklokker der advarer, jungletrommerne, der fortæller at noget er på færde, trompeten, som kavaleriet brugte til at blæse angreb. Undersøg dine associationer omkring det enkelte instrument for at finde nærmere betydning.

Se også: At stemme | Harpe | Klaver | Koncert | KorMikrofon | Musik | Musikinstrumenter | Sang | Scene | Tromme | Trompet | Violin

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V X Ø
Drømmesymboler oversigte Drømmesymboler oversigt

Sådan bruger du drømmesymboler

Med Danmarks største og mest omfattende oversigt over drømmesymboler – mere end 2000 drømmesymboler er forklaret – er du godt rustet til at tyde dine drømme. I de enkelte drømmesymboler er henvisning til andre relevante drømmesymboler. Du kan også benytte søgefunktionen, eller de alfabetiske oversigter over drømmesymboler.

Er der et drømmesymbol du ikke kan finde, så fortæl det og vi tilføjer det. Ligeledes hvis du gerne vil have andre henvisninger ind under et drømmesymbol. Fortæl hvordan vi kan gøre oversigt over drømmesymboler bedre. På forhånd tak for dit engagement. Har du spørgsmål om drømmetydning eller ønsker du at få tolket din drøm, så foregår dette i vores forum. Her kan du stille spørgsmål, hjælpe andre med svar, få tydet din drøm.

Drømmesymboler er forud definerede forklaringer på, hvad de enkelte symboler i drømmene almindeligvis betyder. Dette regelsæt er ikke helt det samme, hvis man sammenligner fx et østerlandsk regelsæt med et vesterlandsk. Endvidere skal de enkelte symbolforklaringer kun tages som et udgangspunkt, ikke som en klippefast sandhed.

Alle symboler har to sider: en kollektiv og en personlig. Den kollektive side er, at vi alle ved, hvad et hus er, mens den personlige side altid vil være forbundet til drømmerens personlige historiske baggrund, og de steder personen har boet, eller hvordan den person har oplevet de steder, hun/han har boet. Det gælder alle symboler. Forbindelsen mellem, hvad et hus er og personens opfattelse af et hus, er det, der afgør, hvordan et drømmebillede skal forstås.

Drømmesymbolerne benyttes i drømmetydning når man skal fortolke elementer i en drøm. Man kigger man på de enkelte drømmesymboler som drømmen kan huske og herudfra søges at lave en drømmetydning. Benyt oversigten over drømmesymboler til at søge efter det du gerne vil vide mere om. Fx drømmetydning død, drømmetydning slange, drømmetydning kat, drømmetydning tænder, drømmetydning gravid, etc.

Hvad betyder det når jeg drømmer om? Betydning af min drøm? Det kan du få svar på ved at benytte drømmesymboler, der fortæller hvad din drøm handler om.

Mangler du et drømmesymbol? Så fortæl dette i forummet og vi opretter en forklaring på drømmesymbolet til dig. På forhånd tak for dit engagement.