Drømmesymbol Jernbane

dreams-jernbane

I løbet af 1800-t. bredte sig et fintmasket jernbanenet over hele verden. Jernbanen overtog en væsentlig del af den person- og varetrafik, der hidtil havde fundet sted til søs. Jernbanens betydning var størst i begyndelsen af 1900-t.; derefter kom de ud for stigende konkurrence fra først biltrafikken og senere flytrafik på persontransportområdet. I dag er jernbanernes betydning størst i storbyernes nærtrafik og på enkelte hovedlinjer mellem større byer.

I drømmetydning forbindes jernbanerne med rigtig mange ting – Vi har toget i sig selv, som er et meget fallisk symbol. En enorm kraft der drøner af sted og bestemt nem at stoppe når det er kommet lidt i gang. Især når det kører igennem tunneler er forbindelsen til samleje og sex åbenlys. Men også det er trænge igennem noget – hvilket ikke behøver være den seksuelle gennemtrængning – men også kan være at finde en løsning, finde en vej.

Så er der jernbaneskinnerne – som holder det store lokomotiv fast til sin rute. Hvis du kører af sporet i fuld fart så fraviger du ruten, forlader skinnerne, den vej som ellers er bestemt. Det kan også være en henvisning til at du har for travlt, at du har gang i for meget i dit liv. Var du togfører? I så fald hvad var det for et læs du trak? Hvad var togvognene fyldt med?

Så er der stationerne undervejs og endestationen. Her er massevis af symbolik omkring modtagelse og afsked. At komme for sent til noget.

Og omkring jernbanen overordnet set er der tillige tilknyttet mange minder, følelser, oplevelser og associationer – vagabonden som rejser via den åbne godsvogn, nostalgi, barndomsminder, cowboy og indianere, etc. Så jernbanerne forbindes med rigtig mange ting. Din tydning af jernbanen betydning i din drøm starter som sædvanlig med at du stiller hvem, hvordan, hvornår spørgsmål og derfra spore dig ind på tydningen – Spørg dig selv om du har for meget fart på for tiden, eller du nyder kontrollen og at alt er på rette plads.

Var du i drømmen på rette spor? Drømmen kan faktisk give dig rigtig gode muligheder for en uddybende tolkning, men da må du finde andre understøttende symboler, så som fx, om du stod på perronen – alene? Tænkte du på at hoppe ud? Ventede du på toget? Og i fald, hvor skulle du hen?

Se også: Endestation | Motorvej | Perron | Tog | Transportmidler | Tunnel

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V X Ø
Drømmesymboler oversigte Drømmesymboler oversigt

Sådan bruger du drømmesymboler

Med Danmarks største og mest omfattende oversigt over drømmesymboler – mere end 2000 drømmesymboler er forklaret – er du godt rustet til at tyde dine drømme. I de enkelte drømmesymboler er henvisning til andre relevante drømmesymboler. Du kan også benytte søgefunktionen, eller de alfabetiske oversigter over drømmesymboler.

Er der et drømmesymbol du ikke kan finde, så fortæl det og vi tilføjer det. Ligeledes hvis du gerne vil have andre henvisninger ind under et drømmesymbol. Fortæl hvordan vi kan gøre oversigt over drømmesymboler bedre. På forhånd tak for dit engagement. Har du spørgsmål om drømmetydning eller ønsker du at få tolket din drøm, så foregår dette i vores forum. Her kan du stille spørgsmål, hjælpe andre med svar, få tydet din drøm.

Drømmesymboler er forud definerede forklaringer på, hvad de enkelte symboler i drømmene almindeligvis betyder. Dette regelsæt er ikke helt det samme, hvis man sammenligner fx et østerlandsk regelsæt med et vesterlandsk. Endvidere skal de enkelte symbolforklaringer kun tages som et udgangspunkt, ikke som en klippefast sandhed.

Alle symboler har to sider: en kollektiv og en personlig. Den kollektive side er, at vi alle ved, hvad et hus er, mens den personlige side altid vil være forbundet til drømmerens personlige historiske baggrund, og de steder personen har boet, eller hvordan den person har oplevet de steder, hun/han har boet. Det gælder alle symboler. Forbindelsen mellem, hvad et hus er og personens opfattelse af et hus, er det, der afgør, hvordan et drømmebillede skal forstås.

Drømmesymbolerne benyttes i drømmetydning når man skal fortolke elementer i en drøm. Man kigger man på de enkelte drømmesymboler som drømmen kan huske og herudfra søges at lave en drømmetydning. Benyt oversigten over drømmesymboler til at søge efter det du gerne vil vide mere om. Fx drømmetydning død, drømmetydning slange, drømmetydning kat, drømmetydning tænder, drømmetydning gravid, etc.

Hvad betyder det når jeg drømmer om? Betydning af min drøm? Det kan du få svar på ved at benytte drømmesymboler, der fortæller hvad din drøm handler om.

Mangler du et drømmesymbol? Så fortæl dette i forummet og vi opretter en forklaring på drømmesymbolet til dig. På forhånd tak for dit engagement.