Mandala quiz – Hvad ved du egentlig om mandaler?

Har du nu lært noget? – Quiz

Har du nu lært noget! Det håber vi sandelig. Her er en lille quiz, som du kan tage for sjov. De spørgsmål som optræder er nogle vi har fundet ud fra den tekst som er gennemgået. Så hvis du virkelig har nærlæst det hele burde du nemt kunne svare rigtig på alle spørgsmål. Men husk nu at vi blot har lavet testen for sjov og det her er jo slet ikke udenads læren. Så tag quizen for sjov hvis du har lyst hertil. God fornøjelse og tak fordi du valgte at benytte et af NetSpirits kursuser.

1. Hvad betyder ordet Mandala?

 • Ordet Mandala betyder ”container” eller ”beholder”.
 • Ordet Mandala betyder Livets Træ.
 • Ordet mandala betyder “hellig meditation”.

2. Mandala har været anvendt:

 • De sidste 200 år
 • De sidste 2000 år.
 • Deres oprindelse kan spores mere end 3500 år tilbage i tiden.

3. Den religiøse mandala konstrueres på en bestemt måde?

 • Ja, der er faste mål og farver, som skal benyttes.
 • Nej, der er ingen regler.

4. Den terapeutiske mandala konstrueres på en bestemt måde?

 • Ja, der er faste mål og farver, som skal benyttes.
 • Nej, der er ingen regler.

5. Mandalaens centrum referer til:

 • Vores sinds dybereliggende natur.
 • Det ubevidste

6. I forbindelse med mandala er de såkaldte fire elementer:

 • Jord, Vand, Ild og Luft.
 • Metal, Træ, Ild og Luft.
 • Metal, Træ, Jord og Luft.

7. De fire elemter repræsenteres af hver deres geometriske figur?

 • Ja det er ganske sandt.
 • Næ, det passer ikke.

8. Cirka hvor lang tid tager det buddhistiske munke at lave en sandmadala?

 • 4 – 8 dage.
 • 4 – 8 timer.

9. Når munkene er færdige med at lave en sandmandala, hvad gør de så med den?

 • De kaster den i vandet.
 • De efterlader den som den er.

10. Hvor lang er Danmarks kystlinie ifølge fraktalteorien?

 • Ca. 750 km.
 • Ca. 2000 km.
 • Uendelig.

11. Er en fraktal det samme som en mandala?

 • Hvis fraktalen i udseende ligner en mandala er det faktisk det samme
 • Nej, de to ting har intet med hinanden at gøre.

12. Hvad er en thangka?

 • En thanga er betegnelsen for et stofmaleri med et religiøst motiv.
 • En thanga er den klædedragt munke har på, når de fremstille mandaler.

13. Hvorfor gennemgår vi farvernes betydning i dette kursus?

 • Fordi tolkning af mandala i stor udstrækning sker ud fra de farver de er lavet af.
 • Fordi du kun må benytte bestemet farver til dine mandaler.

14. Opfattelse af farven rød i mandalatydning er:

 • Rød tolkes som tegn på energi fra glæde, magt, autoritet og berømmelse.
 • Rød tolkes som tegn på energi fra kærlighed og ægteskab.
 • Rød tolkes som tegn på risiko for at konflikter og uenigheder blusser op.

15. Opfattelsen af farven blå i mandalatydning er:

 • Blå tolkes som tegn på energi fra Himlen
 • Blå tolkes som tegn på energi fra Jorden.
 • Blå tolkes som tegn på energi fra Havet.

16. Opfattelse af farven grøn i mandalatydning er:

 • Grøn tolkes som tegn på energi fra naturen.
 • Grøn tolkes som tegn på energi fra næstekærlighed, sympati og forståelse.
 • Grøn tolkes som tegn på energi fra havet.

I version 2.0 af dette kursus har vi forhåbentlig fået programmet det således at du får mulighed for at afkrydse svarene og derefter se resultatet. Det har vi dog endnu ikke kommet omkring, så vi håber at du bærer over med at du skal checke svarene selv.

DE RIGTIGE SVAR ER:

 1. Hvad betyder ordet Mandala?
 • Ordet Mandala betyder ”container” eller ”beholder”. Altså kan man tolke ordet som: En container man har ejerskab over, som indeholder essensen. Almindeligvis ser man dog Mandala oversat til ‘hellig cirkel’.
 1. Mandala har været anvendt:
 • Mandalaer har været anvendt i flere tusind år i indiansk, hinduistisk og buddistisk religiøs praksis til at iværksætte healing af krop, ånd og sind.
 1. Den religiøse mandala konstrueres på en bestemt måde?
 • Ja der er faste mål og farver, som skal benyttes. Den religiøse mandala er oftest enten sandmandaler, eller de såkaldte tankaer, der er malede billeder på lærred.
 1. Den almindelige (terapeutiske) mandala konstrueres på en bestemt måde?
 • Nej, der er ingen regler.
 1. Mandalaens centrum referer til:
 • Vores sinds dybereliggende natur, hvilket også kan siges at være det ubevidste, hvorfor begge svarmuligheder kan benyttes. Almindeligvis siges det som er indenfor cirklen at repræsentere vores “jeg”, mens det som er udenfor cirklen repræsentere det som er udenfor os selv.
 1. I forbindelse med mandala er de såkaldte fire elementer:
 • Jord, Vand, Ild og Luft.
 1. De fire elemter repræsenteres af hver deres geometriske figur?
 • Ja det er ganske sandt. Jord (firkant), Vand (cirkel), Ild (trekant) og Luft (halvcirkel). Endvidere er der til hvert element tilknyttet forskellige andre energi-aspekter: lys, lyd, form, chakra etc.
 1. Cirka hvor lang tid tager det buddhistiske munke at lave en sandmadala?
 • Mandalaens farver og former er rituelle tilblivelser, der tager munkene en periode fra 4-8 dage. Igen er det processen ved udformningen der er det essensielle, meditative forløb, og det der er det vigtigste.
 1. Hvad gør munkene med sandmandalen når de er færdige hermed?
 • Munkenes sand-mandalaer er et fællesprojekt, et kollektivt arbejde – og de arbejder uden at tale med hinanden. Når deres mandala er færdiggjort, ofrer de den til universet og ånderne, laver forskellige rituelle og symbolske handlinger – og endelig lader de havet opsluge sand-mandalaen.
 1. Hvor lang er Danmarks kystlinie ifølge fraktalteorien?
 • I 1967 havde Mandelbrot i en epokegørende artikel i magasinet Science stillet spørgsmålet: “How long is the Coastline of Britain?”. Spørgsmålet kan synes banalt i første omgang: Man kan vel bare finde et kort og måle det op! Mandelbrots pointe var imidlertid, at hvis man tager et kort med mindre målestoksforhold, altså zoomer ind på kystlinjen, så vil det, der på det forrige kort så ud til at være et forholdsvist lige stykker kystlinje, vise sig at at være krogede og bugtede kurver, med en væsentligt større længde end på det forrige kort. Sådan kunne man fortsætte med at zoome ind og få en stadig større kystlinjelængde som følge. Man kan selvfølgelig fremdrage, at denne zoomen ind må stoppe på et tidspunkt, nå man når ned til det atomare niveau eller lignende, men fra et matematisk synspunkt kan forfiningen fortsættes uendeligt. Eftersom følgen af kystlinjelængder vokser uden begrænsning med graden af zoom, følger det, at der ikke er nogen præcis matematisk definition af længden af en kystlinje.
 1. Er en fraktal det samme som en mandala?
 • Hvis fractalen i udseende ligner en mandala er det faktisk det samme
 1. Hvad er en thangka?
 • En thanga er betegnelsen for et stofmaleri med et religiøst motiv. Den er beregnet til at kunne rulles sammen og monteres som oftest i en ramme af silkebrokade. De fleste Thangkaer bruges til undervisning, dekoration og til meditation. Eleverne til thangkamaling oplæres gennem et intensivt seksårigt kursus, som omfatter dybtgående teoretiske såvel som praktiske studier.
 1. Hvorfor gennemgår vi farvernes betydning i dette kursus?
 • Fordi tolkning af din mandala i stor udstrækning er vha tolkning af de valgte farver du har brugt til at lave din mandala.

14, 15, 16. Opfattelse af farverne:

 • Mange begreber indenfor det spirituelle univers benytter farver og deres symbolik. Eksempelvis er det ikke tilfældigt hvilke nuancer de enkelte tarotkort har. De farver og de farvetoner, der er benyttet indeholder megen symbolik og forskellige betydninger. Eksempelvis benyttes brug af farver meget indenfor Feng Shui og indenfor begrebet Chakra. I sidstnævnte fortælles eksempelvis at det første chakra; Muladhara, kan styrkes ved at få meget rødt ind i din tilværelse – gå i rødt tøj, spise røde grøntsager, få nogle røde blomster ind i stuen, sov i rødt sengetøj m.v.Det er meget individuelt hvordan farver påvirker os. De farver som du har det godt med lige nu, vil afhænge af din personlighed og hvor du står i din personlige udvikling. Alle kulturer tillægger farver betydning som signaler om handlinger, sindsstemninger osv. Farven rød forbindes fx i den vestlige kulturkreds med opmærksomhed, fare/stop, erotik etc., hvorimod rød i Kina er glædens farve. Farven hvid bliver i den vestlige verden benyttet ved brylluper, mens hvid i Indien symboliserer begravelse. Inden for samme kulturkreds kan der også findes betydelige forskelle i opfattelsen af, hvad farver betyder. F.eks. kan ens erhverv have indflydelse på, hvilken betydning man tillægger en farve.Opfattelsen af farven rød (hóng) i mandalatydning er en farve fuld af energi, der spreder glæde, magt, autoritet og berømmelse. Opfattelsen af farven blå (lan suh) i mandalatydning er en farve, der fremmer afslapning, ro og spiritualitet. Blå stimulerer ærlighed, sandhed og åndelig renhed. Opfattelse af farven grøn (lü) i mandalatydning er en farve der fremmer friskhed, vækst, godt helbred, udbytte og velfærd. Grøn dæmper nervøsitet og præstationsangst.