Huna filosofien

Huna er et hawaisk ord, der betyder “hemmelighed”, men det referere også til polynisk visdom. I daglig tale bruges Huna om den filosofi, som den Hawaiianske shamanisme virker ud fra. Den er bragt til vesten af bla. Serge Kahili King , som har skrevet en del bøger om emnet bla “Byshaman” og “Kahuna Healing”

Huna er forståelsen af tankens kraft. Hvis vi virkelig forstår og tør tro på, at vi skaber vores virkelighed med vores tanker og overbevisninger, så kan vi også bruge denne viden til at skabe den verden vi gerne vil leve i. Huna giver dig en masse praktiske redskaber du kan bruge i din hverdag, til at opdage og ændre de overbevisninger, som ikke tjener dig mere.

Huna er en filosofi, der kombinere diverse discipliner, hvorfor man undertiden ser Huna opsummeret som noget i retningen af “Skab det liv du drømmer om, vær bevidst og tag ansvar”. Dette lyder jo smukt og dejligt, men der kan være et langt stykke fra tanke til handling. For hvordan og hvorledes gøres dette så rent konkret i hverdagen? Huna er en smuk filosofi og for rigtig at begynde at bruge den, anbefales i forlængelse af gennemlæsning at se nærmere på de spirituelle begreber, der er dens enkeltdele.

 

religion-huna-03

 

De syv grundlæggende teser

Huna kan beskrives med 7 grundprincipper:

IKE – Verden er som du tror den er
KALA – Der er ingen grænser
MAKIA – Energien går derhen, hvor du retter din opmærksomhed.
MANAWA – Al kraft er i nuet
ALOHA – At elske er, at være glad sammen med
MANA – Al kraft kommer indefra
PONO – Det der virker for dig, er det rigtige for dig

 

1. Tese: IKE

IKE: Verden er som du tror den er. Afhængig af hvordan man ser på tingene, kan regnvejr være godt – fx. for afgrøderne – eller dårligt – fx. for skovturen. Afhængig af ens indstilling, kan et problem opfattes som en forhindring – eller som en udfordring. – Vi ved at frygt, bekymring, vrede og surhed kan gøre os syge og nedsætte vores ydeevne. Omvendt ved vi at tanker præget af selvtillid, beslutsomhed, kærlighed og tilgivelse får os til at føle os godt tilpas og forbedrer vores ydeevne.

I metafysikken støder vi på den opfattelse, at tanker telepatisk tiltrækker det der svarer til deres indhold. Udtrykt lidt enklere, vil positive tanker tiltrække positive mennesker og hændelser, mens negative tanker tiltrækker negative mennesker og hændelser. Dette er lidt mindre indlysende end de førstnævnte eksempler, men millioner af mennesker deler denne opfattelse: Hvis du omhyggeligt og ærligt bekræfter dine egne tanker og dit eget liv, vil du komme til at opleve, at dine tanker manifesterer sig.

Der findes også en dybere esoterisk opfattelse, som mange spirituelle lærere rundt om i verden deler. Nemlig den, at dine oplevelser fastlægges af det du tror på. Både oldtidens og den nutidige historieskrivning er fulde af eksempler på, at tankens kraft, når den antager form af bøn, tro og overbevisning, kan forandre fysiske forhold, hændelser og omstændigheder.

Shamaner udvider denne forestilling med tanken om at livet er en drøm. Forstået på den måde, at den virkelighed, du oplever, er en af mange mulige virkeligheder eller drømme. Hvor drømme kan være lige så virkelige som virkeligheden. For at kunne fatte denne tanke, må man gøre sig klart, at virkeligheden ikke er mere virkelig end at den egentlig kun består af signaler, d.v.s. svingningsmønstre, som vi opfanger med vores sanser.

Mens vore nat- og dagdrømme og hvad vi ellers forestiller os i fantasien i første omgang er individuelle, er den drøm, vi kalder virkelighed, til en vis grad en fælles drøm, en fælles oplevelse, som vi umiddelbart kan kommunikere med andre mennesker om. Men – som vi fx. ved fra mange vidneudsagn – også kun til en vis grad. I princippet er der ikke noget i vejen for, at vi kan være lige så fælles om andre drømme end den, vi kalder virkeligheden.

Huna filosofiens første tese kan også udtrykkes som: “Vær bevidst”.

Bevidsthed og årvågenhed er nøglen til forståelse af hvordan du selv skaber dine tanker og de dermed relaterede følelser. At tænke er en evne og ikke en udefrakommende realitet. Du har muligheden for at luge i dine tanker så kun dem der støtter dig er tilbage. det er tankerne og ikke omstændighederne der afgør hvordan du har det, og hvordan du oplever verden.

Hvis du f.eks. er blevet mishandlet som barn kan du have en mening at : »På grund af det vil jeg aldrig kunne elske eller blive hel«. En anden vil have formået at skabe en mere livsgivende holdning som :»Fordi jeg blev behandlet uretfærdigt, vil jeg være mere sentisiv overfor andres behov og forsøge at hjælpe andre«.

Bibelhenvisninger

  • “Repent – that is, change your mind for the better, heartily amend your ways with an abhorrence of your past sins, for the kingdom of heaven is at hand” (Matt. 4:17AV)
  • “As thou hast believed, so be it done unto thee.” (Matt. 8:13)
  • “Thy faith hath made thee whole. (Matt. 9:22)
  • “According to your faith, be it unto you.” (Matt. 9:29)
  • “And all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.” (Matt. 21:22)
  • “Thy faith hath made thee whole.” (Mark 5:34)
  • “Whosoever … shall not doubt in his heart but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith.” (Mark 11:23)
  • “What things soever you ask in prayer, believe that ye receive them, and ye shall have them” (Mark 11:24)
  • “Thy faith hath saved thee.” (Luke 7:50)
  • “Your faith has made you well.” (Luke 8:48)

Følgende afsnit kan uddybende belyse denne tese

Afsnittet: Den spirituelle opfattelse af begrebet energi, kunne måske have interesse, da den forklarer den grundtese som alt spirituelt er funderet på, nemlig at alt i universet består af forskellige former af den samme grundenergi og at energi af samme svingsart og type tiltrækker hinanden. Eller sagt på en anden måde, så tiltrækker god energi anden god energi og vice versa for dårlig energi.

 

2. Tese: KALA

KALA: Der er ingen begrænsninger. Ved første øjekast synes denne påstand absurd, fordi vi overalt kan se begrænsninger. Vor krop vokser kun til en bestemt størrelse. Der er grænser for hvor langt vi kan se. Vi kan kun i et begrænset tidsrum undvære vejrtrækning eller føde. Jorden har en bestemt størrelse. Vi har x kroner og ikke en øre mere i banken. Det er da begrænsninger.

Men universet er uendeligt. Det er det nødt til at være, når verden er som vi tror den er. Hvordan skal man så forklare de begrænsninger, vi alle oplever? Men kunne fx. skelne mellem to former for begrænsninger: kreative, altså skabende, og filtrerende. Da man ikke kan opleve hele det uendelige univers på én gang – en uendelig oplevelse ville være det samme som ingen oplevelse, er vi udstyret med sanser, der har nogle indbyggede begrænsninger.

Vi kan kun se, høre og føle inden for bestemte bølgelængder og vi er underkastet tyngdekraft, afstand og tid. Hertil kommer de fænomener, som vi kan føle hhv. måle ved hjælp af psykiske evner og instrumenter. – Man kunne uden videre forestille sig andre væsener – her på jorden eller andre steder, der sanser i helt andre bølgeområder og lever i en “helt anden verden”, som er ligeså virkelig som vores.

For at bringe emnet ned på et mere overskueligt plan, kan vi sammenligne livet med et spil dam. Spillepladen, der repræsenterer den fysiske dimension, er inddelt i 64 kvadrater, halvelen sorte og halvdelen hvide. Der er 24 brikker, 12 af hver farve. I begyndelsen har spillerne deres brikker linet op i hver sin side. Man går fremad og tager modstanderens brikker, idet man springer over dem. Brikker, der når den modsatte side, kan gøres til damer, d.v.s. de må bevæge sig i alle retninger. – Hvem siger at man ikke fra starten kan gøre alle sine brikker til damer? Ja, det siger spillereglerne! Det er altså spillereglerne, der udgør begrænsningen.

På samme måde ser en shaman på livet. En shaman ville sikkert bruge spillepladen til at spille skak i stedet – og på den måde udvide oplevelsen af, hvad der er muligt inden for den samme fysiske dimension. – Over for den kreative begrænsning står den filtrerende begrænsning, en slags indsnævring af oplevelsesspektret, som virker hæmmende på konstruktive løsninger i stedet for at fremme dem. Det kan fx. være fikse ideer og overbevisninger, der forstærker følelser som hjælpeløshed, håbløshed eller hævngerrighed og grusomhed.

Da vi alle mere eller mindre er underlagt såvel kreative som filtrerende begrænsninger, har vi ikke altid antenner for det faktum, at alt inden for det uendelige universum er indbyrdes forbundet. Shamanerne har fra gammel tid brugt sammenligningen med et edderkoppespind, hvor enhver lille påvirkning kan mærkes i hele spindet. På samme måde påvirker selv en enkel kærlig eller ond tanke hele universet. Virkningen er selvfølgelig stærkest hos den der tænker tanken, men vil kunne spores på den fjerneste stjerne.

Når alt er forbundet, er afstand i tid og rum ikke nødvendigvis ensbetydende med adskillelse. På denne måde kan man forklare fænomener som telepati, clairvoyance mv.

Hunafilosofiens anden tese kan også udtrykkes som: “Vær fri”.

Der er ingen grænser, kun dem vi selv sætter os. Forestillingsevnen, fantasien, tanken er grænsen for hvor langt vi kan nå. Sjovt nok er det mest virkningsfulde “medicin” overhovedet det man kalder for placebo. Et såkaldt snydepræparat, som ikke skulle have nogen som helst virkning, men som viser sig at virke i meget stor udstrækning, fordi patienten tror det virker.

Store filosoffer og ledere er sjældent “realistiske”, men genialle på en banebrydende måde. Mahata Gandhi var overbevist om at Indien kunne gøres uafhængig via et ikke voldeligt, fredeligt oprør. Det var aldrig set før, og de fleste ville anse det for urealistisk. Den urokkelige og grænseoverskridende overbevisning gjorde hele forskellen.

Bibelhenvisninger

 • “Your father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.” (Matt. 6:8)
 • “If ye forgive men their trespasses, your heavenly father will also forgive you.” (Matt. 6:14)
 • “Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you.” (Matt. 7:7)
 • “If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, ‘Remove hence to yonder place,’ and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you.” (Matt. 17:20)
 • “Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.” (Matt. 18:18)
 • “All things are possible to him that believeth.” (Mark 9:23) ‘
  “With God all things are possible.” (Mark 12:27)

Følgende afsnit kan uddybende belyse denne tese

Begrebet visualisering, er oplagt at lave en relation til, da dette begreb på samme måde som Huna filosofiens tese nr. 2, beskæftiger sig med at der ingen grænser er – andet end dem vi selv opstiller. Et andet afsnit, der måske kunne have interesse er afsnittet om clairvoyance.

Også nævnes bør afsnittet om NLP, der ganske vist mere er et psykologisk end et spirituelt begreb. Men begrebet er interessant og relevant i denne forbindelse, da det på samme måde som visualisering beskæftiger sig med tankens kraft, som redskab til at ændre den måde vi mennesker opstiller indbildte grænser for os selv.

 

3. Tese: MAKIA

MAKIA: Energien strømmer samme vej som opmærksomheden. To af de mest succesrige og længst praktiserede teknikker, shamaner benytter sig af, er meditation og hypnose. Begge funderer på 3. tese. – Meditation er mange forskellige ting. Nogle tænker straks på en ensom munk, der snakker med gud. Andre minder meditation om hippier, der med korslagte ben sidder i rundkreds og messer mantraer på et sprog, som ingen af dem forstår. For andre igen er det at nyde en kop te i skumringen, mens man ser solen gå ned.

Der er altså mange forskellige former for meditation. Man mediterer, når man fastholder sin opmærksomhed på noget i længere tid. Ifølge huna-filosofien kanaliserer man derved universets energi, således at den manifesterer sig som et fysisk sidestykke til det, man koncentrerer sig om.
Men det er ikke kun det, bevidstheden – “lono” – koncentrerer sig om, men også de vanemæssige forestillinger, man måtte have under meditationen. Med andre ord: Når “lono” mediterer, mediterer “ku” også. – En væsentlig del af optræningen som shaman består i at lære, hvordan man får “lono” og “ku” til at meditere på det samme. Man kan selvfølgelig også bruge meditation eller hypnose til at rette “ku”‘s opmærksomhed mod andre felter – hvis dette er ønsket eller påkrævet.

Hypnose er i grunden en anden form for meditation. Nogle mennesker opfatter hypnose som en proces, andre som en tilstand. I vores sammenhæng er processen ligegyldig. Det interessante er tilstanden. Som sådan består hypnose simpelthen i vedvarende koncentreret opmærksomhed over for noget bestemt. Altså det samme, som kendetegner meditation. Den største forskel består i, at meditation i almindelighed betragtes som noget spirituelt, mens hypnosen anses for at være et praktisk anvendeligt redskab. Betragtet som tilstande, er de begge identiske stadier, hvor man vedvarende fastholder opmærksomheden på noget bestemt.

Huna filosofiens tredie tese kan også udtrykkes som: “Vær tilstede”.

Når vi er glade/lykkelige er det en ren værens tilstand i nuet. Det har derfor ikke noget at gøre med at opnå den ene eller anden ting, ej heller er det omstændighederne som gør os lykkelige, følelsen kommer jo indefra. Vi har alle oplevet at ønske os forskellige ting, og når vi så har det, konstatetet at det ikke var det der gjorde os lykkelige. i HUNA er al “tid” nu. Der findes ikke fortid og fremtid, kun i vores tanker. For når vi gør os tanker om fortiden eller fremtiden så gør vi det jo i nuet.

Når følelser af frustration, bekymring, angst, rastløshed dukker op i vort sind, er det bl.a. fordi vi ikke er tilstede i nuet. F.eks. er følelsen af angst en forventning om noget smertefuldt. Prøv at trække vejret dybt, og tænk på noget glædeligt. Du vil da allerede kunne mærke en vis fredfyldthed og glæde i nuet.

Biblehenvisninger:

 • “For where your treasure is, there will your heart be also.” (Matt. 6:21)
 • “Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them.” (Matt. 7:12)
 • “For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance; but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath.” (Matt. 13:12)
 • “Do not judge and criticize and condemn others, so they you may not be judged and criticized and condemned yourselves.” (Matt. 7:1AV)
 • “Unto you that hear shall more be given.” (Mark 4:24)
 • “For he that hath, to him shall be given; and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath.” (Mark 4:25)
 • “For where your treasure is, there will your heart be also.” (Luke 12:34)

Afsnit, der uddybende kan belyse denne tese:

Meditation, som er omtalt i teksten ovenfor er uddybende forklaret i særskilt afsnit. Ligeledes for begrebet Hypnose.

 

4. Tese: MANAWA

MANAWA: Nuet er kraftens øjeblik. I østens filosofi står “karma” – ordet stammer fra sanskrit og betyder “aktion og reaktion” – for den opfattelse, at ens nuværende situation er resultat af beslutninger og handlinger, man har foretaget i et tidligere liv. Man siger også, at gode handlinger skaber “god” karma – og dårlige handlinger “dårligt” karma – i fremtidige liv.
I vesten er en af de almindelige opfattelser den, at man allerede i dette liv bliver belønnet eller straffet for sine handlinger. Med alle de skyldfølelser, der følger med. – En nyere vestlig opfattelse tillægger arv og miljø al tak og skyld for ens nuværende situation. Også “samfundet”.

Shamanerne siger derimod, at det er vore nuværende overbevisninger, beslutninger og handlinger, der giver os det vi har og gør os til det vi er. Karma findes kun i nuet og påvirker os derfor kun i nuet. – Uanset arv og miljø er hver ny dag en ren tavle. Det er os selv der bestemmer, hvad der skal stå på tavlen. Det er ikke nemt, men vi kan fra den ene dag til den anden lægge vores liv om. Fra vores enorme gen-bank kan vi vælge netop de arveanlæg, som vi har brug for lige nu.

I det omfang, vi med vores bevidsthed bringer dele af fortid og fremtid ind i nuet, kan vi endda forandre og forme fortid, nutid og fremtid på én gang. – Men det kræver at vi koncenterer hele vores opmærksomhed i nuet – oplever nuet med alle vore sanser. Når det lykkes fuldt ud, bliver man bevidst om former, farver, lyde, lugte og energistrømme omkring sig – og man når frem til en stigende forståelse af den fysiske virkeligheds drømmeagtige beskaffenhed samt ens egen rolle i denne “drøm”.

Det hawaiianske ord for nuet illustrerer denne metode: Ano betyder ikke kun nuet, men også frø, lighed, fredsommelighed, at længes, hellig, indviet samt kraftig brand.

Huna filosofiens fjerde tese kan også udtrykkes som: “Vær focuseret”.

Behold din opmærksomhed på det du ønsker, og hold den væk fra det du ikke ønsker. De ting du er optaget af, dem nærer du via dine tanker, følelser og forestillinger. De vokser herved. Så det er bl.a. derfor det er så vigtigt at tænke positivt. Ved f.eks. at være optaget af en sygdom kan du ligefrem forstærke den, i et sådan tilfælde er det vigtigt at rette opmærksomheden hen på fordelene ved at være rask.

Tanker er som små frø vi sætter i jorden, vi nærer dem med vores tillid, følelser, forestillinger og sanser, så de en dag vokser op og bliver til virkelighed. Ifølge filosofien Huna er alt som eksisterer manifesteret tankeenergi, j.v.f. Johannes evangeliget »I begyndelsen var ordet«.

Ord er meget kraftfulde udtryk for tanker, derfor er det også vigtigt at vælge sine ord med omhu. Ved at være vedholdende i dit focus på det positive, det glædelige vil du automatisk opdage at det er det som kommer til at fylde dit liv.

Bibelhenvisninger

 • “So do not worry or be anxious about tomorrow, for tomorrow will have worries and anxieties of its own. Sufficient for each day is its own trouble.” (Matt. 6:34AV)
 • “The kingdom of heaven is at hand.” (Matt. 10:7)
 • “‘O woman, great is your faith. Be it done for you as you wish.’ And her daughter was cured from that moment. “(Matt. 15:28)
 • “So the father knew that (his son was healed) at the same hour in the which Jesus said to him “Thy son liveth.'” (John 4:53)

Følgende afsnit kan uddybende belyse denne tese

Nærliggende er afsnittet “karma & karmaloven”. Men også afsnittet om Dharma, som er et begreb, der handler om at den rette vej har vi allerede truffet før vi indtrådte i dette liv, kunne have interesse. Afsnittet om Dharma læner sig kraftigt op ad afsanittet om Intuition, idet beslutningen om hvad der er den rette skæbne for os, ganske vist er truffet af os selv før vi trådte ind i dette liv, men desværre har vi i vores bevidsthed glemt alt om denne beslutning og den kan således kun findes ved at vi lytter til vores intuition (vores underbevidsthed).

5. Tese: ALOHA

ALOHA: At elske er at være glad ved, hhv. sammen med. “At elske” og “kærlighed” har på hawaiiansk bevaret en helt klar betydning. Aloha, kærlighed, er sat sammen af “alo”, hvilket betyder “at være sammen med, at dele en oplevelse her og nu”, og “oha”, hvilket betyder “at føle for” samt “glæde”. Dermed bliver Aloha til “at elske er at være glad sammen med”. Kærlighedens “omfang” afhænger altså af, hvor glad man er for kærlighedens objekt.

Kærligheden er altid til stede. Men den kan skjules af frygt, vrede og tvivl, som giver grobund for negativ kritik. – Kritik virker dræbende – ros derimod skabende og opbyggende. Gennem ros får man ifølge den 3. tese – “Energy flows where attention goes” – styrket det gode man roser, så det vokser og udvikler sig. Lidt sværere at forstå er det måske, at enhver kritik – efter samme tese – vil få det man kritiserer til at vokse – hvilket er imod hensigten. – Man opnår altså størst indflydelse ved at rose de ting, man kan lide, i stedet for at kritisere de ting, man ikke bryder sig om.

Det samme gælder for ens egen person. Selvkritik, men også kritik af andre mennesker eller forhold, får “ku” (hjerte, krop, underbevidsthed) til at føle sig angrebet. “Ku” forsvarer sig ved at spænde musklerne, hvilket giver stress og i det lange løb virker svækkende. – Enhver kritik øger desuden adskillelsen fra det man kritiserer – mens ros bringer dig tættere på og øger bevidstheden om det du roser.

Hvordan skal man reagere, når man bliver kritiseret? På Hawaii var folk før i tiden bange for forhekselse, som jo i grunden er kritik, fremsat som en trussel. Folk, der havde kontakt med en shaman, havde ikke denne frygt. For ifølge shamanens lære kan enhver forhekselse afværges med en velsignelse – en form for ros.

Huna filosofiens femte tese kan også udtrykkes som: “Elsk og vær elsket”.

At rose, at prise, at give komplimenter og at være taknemmelig er andre udtryk for glæde og kærlighed. Des mere glæde vi kan udtrykke des mere vil kærligheden blomstre. Så hvergang du har mulighed for det, og vel og mærket mener det, så husk at udtrykke din positive anderkendelse. Små ting tæller, fortæl kassedamen hvilket flot smil hun har, eller ros buschauførren for hendes kørsel.

Da vores aktive underbevidsthed ikke kender forskel mellem dig og andre vil den tilskrive dig komplimenterne. På den måde bliver du samtidig selv stærkere og øger dit eget selvværd. naturligvis kan vi ikke være positive overfor alt og alle, blot skal vi vide at styrken ligger i det positive, så næste gang du står overfor en person som er dig direkte imod, så tænk på at personens udåndingsluft hjælper planterne til at gro! Prøv også at føre en taknemmeligheds-dagbog, på den måde vil du automatisk rette din opmærksomhed på det gode og dermed styrke det.

Bibelhenvisninger

 • “Happy (blessed) are the humble (poor in spirit), for the kingdom of heaven is theirs; happy are they that mourn, for they shall be comforted; happy are they who are patient (the meek), for they shall inherit the earth; happy are the upright, for they shall be satisfied; happy are the merciful, for they shall obtain mercy; happy are the pure in heart, for they shall see God; happy are the peacemakers, for they shall be called sons of God; happy are those who are persecuted for being and doing right, for theirs is the kingdom of heaven; happy are you when people revile you and persecute you and say all kinds of evil things against you falsely on my account. Be glad and supremely joyful for your reward in heaven is strong and intense.” (Matt. 5:3-12AV)
 • “Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you.” (Matt. 5:44)
 • “A new commandment I give unto you, that ye love one another.” (John 13:34)

 

Serge King’s refleksioner omkring ordet “Aloha”

På Hawaiiansk betyder Aloha meget mere end bare goddag, farvel, eller kærlig hilsen. Den dybere betydning er: En glædesfyldt (oha) deling (alo) af livsenergi (ha) i nuet (alo).Når du deler denne energi, tuner du ind på den universelle kraft som hawaiianerne kalder MANA. Den kærlige brug af denne utrolige kraft er hemmeligheden bag sundhed, rigdom og sand lykke.

Den måde hvorpå; du tuner ind på denne kraft og bruger den, er så enkel at du måske føler det er for simpelt til at kunne være sandt. Men lad dig ikke narre af enkelheden. Dette er den mest kraftfulde teknik i verden, og selvom den er exstrem simpel, er den ikke nødvendivis let. For du må huske på at gøre det , igen og igen. Det er en hemmelighed som er blevet givet til menneskeheden utallige gange, og her er den så igen i en anden form.

Hemmeligheden er: Pris enhver og alt som repræsenterer det du ønsker dig.

Det er det hele. Noget så simpelt, kræver dog en forklaring. At prise (to bless) noget betyder, at omgive det med din positive anderkendelse (kærlighed), med den hensigt at øge dets indflydelse. At prise er en effektiv måde hvorpå du kan ændre dit liv, eller skabe det du ønsker dig af 3 grunde: 1. Et positivt mentalt focus , er med til at øge den universelle kreative energi. 2.Det bevæger din energi udad og dermed strømmer der mere universal energi gennem dig. 3. Når du velsigner dine omgivelser og ikke dig selv direkte, vil du automatisk gå uden om din egen ubevidste angst for hvad du selv ønsker dig. Og således øge de samme ting i dit liv. Det smukke her er at n˚r du priser, så hjælper du ikke alene det du priser men også det som det repræsenterer i dit liv.

Prise kan du gøre med din forestillingsevne eller berøring, men den mest anvendte og nemmeste måde er med ord. De bedste er:

Beundring. At give et kompliment til noget som du kan lide. F.eks. “Hvilken flot solnedgang”; “din kjole er vel nok flot”; “du er virkelig smuk”.

Bekræftelser. Dette er en speciel form for prisen, som har til hensigt at øge energien i det du priser. F.eks. “Jeg priser skønheden i dette træ” ; “velsignet være dit helbred”.

Anderkendelser. Dette er et udtryk for taknemmelighed over noget som er eller som er sket. F.eks. “Jeg takker gud for at hjælpe mig” ; “jeg takker regnen for at nærer min jord”.

Positiv forventning. Dette er at prise fremtiden. F.eks. “Vi vil få en dejlig skovtur” ; “tak for min voksende indkomst” ; “jeg ønsker dig en velsignet rejse” , ” Må du altid have vinden med dig”.

For at opnå den største effekt af at prise, bliver du nødt til at skære ned på, eller holde helt op med at kritiserer. Det refererer til det modsatte af en velsignelse, hovedsaglig at kritiserer/forbande istedet for at beundre, tvivle istedet for at bekræfte, bebrejde istedet for at påskønne, og bekymre sig istedet for at have en tillidsfuld forventning. Når somhelst noget af dette kommer op, vil det udviske noget af værdien af påskønnelsen. Så dets mere du kritiserer dets sværere vil det blive at få gavn af påskønnelsen. På den anden side dets mere du priser, dets mindre indflydelse vil kritikken få.

Her er nogle ideer til prisen af forskellige områder.

Helbred
Pris raske og sunde mennesker, dyr eller planter, alt som er godt konstrueret eller lavet, og alt hvad der udtrykker masser af energi.

Lykke
Pris alt hvad der er godt, eller det gode som er i alle mennesker og i al ting. Alle de tegn på lykke og glæde som du ser, hører eller føler i mennesker eller dyr, og alle de muligheder for lykke og glæde som du lægger mærke til.

Rigdom
Pris alle de tegn på rigdom som du ser og møder, inklusiv alt hvad penge har hjulpet med at frembringe, samt alle de penge du har i hvilken som helst form, og alle de penge som cirkulerer i hele verden.

Succes
Pris alle tegn på fuldendelse ( bygninger, broer, sports-begivenheder), alt som ankommer (skibe, fly, biler og mennesker); samt alle tegn på fremadrettet bevægelse, og tegn p˚ glæde og sjov.

Tillid
Pris alle tegn på tillid hos mennesker og dyr, og tegn på styrke hos mennesker, dyr og ting ( inckl. stål og beton), samt slle tegn på stabilitet (som bjerge og høje træer), og alle tegn på meningsfyldt kraftfuld energi (såsom store maskiner, kraftsteder).

Kærlighed og venskab
Pris alt det som repræsenterer omsorgsfuldhed, nærhed, medfølelses og hjælp. Alle harmoniske forhold i arkitektur og i naturen, samt alle de ting som er forbundne eller som berører hinanden på en blid måde, alle tegn på samarbejde, som i spil eller på arbejde. Og al latter og glæde.

Indre fred
Pris alle tegn på stilhed, sindsro (som en stille skovsø),samt fjerne billeder (horisonten, stjerner og månen). Alle tegn på smukke billeder,lyde eller berøring. Også klare farver og former, samt detaljer af naturlige og designede former.

Spirituel vækst
Pris alt som gror, udvikler sig og forandrer sig i naturen. Skiftet mellem lys og mørke, bevægelerne af solen, månen og alle planeterne samt stjernerne. Også fuglene som flyver i himmelen og bevægelserne af vinden og havet.

For dig som ikke er vant til at prise, påskønne og velsigne, er disse ideer retningningslinier, men lad dem ikke begrænse dig. Husk at enhver ting eller situation og omstændighed kan prises (f.eks. kan du påskønne slanke telefonpæle for at fremme et slank figur hos dig selv), om det har eksisteret, er nu, eller eksisterer i din fantasi er underordnet.

Jeg har selv brugt velsignelses-kraften til at helbrede min krop, forøge min indkomst, udvikle mange evner, samt et dybt kærlighedsfyldt forhold til min kone og vores børn. Desuden har jeg brugt kraften til at etablerer et verdensomspændende netværk af fredsudøverer som arbejder med “Aloha Spirit”. Det er fordi det har fungeret så godt for mig at jeg ønsker at dele denne viden med dig.

Hvordan du forbedrer din energi til at velsigne.

Dette er en teknik som forstærker din velsignelses-evne , ved at for&oslsh;ge din personlige styrke, den bliver praktiseret af hawaiianske shamaner. Det er en let måde at trække vejret p˚ , som også bliver brugt til at øge jordforbindelsen, til at centrer sig, samt i meditation og healing. Denne teknik kræver ingen speciel fysisk stilling, og kan g&oslsh;res mendes du bevæger dig , og med åbne eller lukkede øjne. På Hawaii kaldes denne teknik pikopiko, fodi piko betyder både toppen af hovedet og navlen.

Tenikken.

 1. Vær opmærksom på dit naturlige ˚ndedræt.(det ændre sig måske ved din blotte opmærksomhed, men det er O.K.)
 2. Bliv opmærksom på toppen af dit hoved og din navle , med din bevidsthed og/eller din hånd.
 3. Træk vejret ind med opmærksomheden på toppen af hovedet, og når du puster ud med opmærksomheden ved navlen. Træk vejret p˚ denne m˚de, så længe du synes.
 4. Når du føler dig afslappet, centreret og/eller vitaliseret, begynd da at forestille dig at du er omgivet af en usynlig sky af lys eller et elektromagnetisk felt, og at din vejrtrækning forøger enegien af dette lys eller felt.
 5. Når du priser , forestil dig da at det du priser er omgivet med noget af den samme energi som omgiver dig.

Varaition.

 • Istedet for toppen af hovedet og navlen, skift opmærksomheden mellem skuldrene, eller fra himmelen til jorden.
 • Til at hjælpe med at focusere enegifeltet, kan du bruge farver og/eller lyd.

(Kilde: Serge Kahili King)

 

6. Tese: MANA

MANA: Al styrke kommer indefra. De fleste af os er opdraget til at tro på Gud den almægtige. Det er ikke os selv, der har magt og styrke, men forældrene, lærerne, cheferne, regeringen, samfundet osv. – Huna-filosofien fortæller os derimod, at al den kraft, som skaber vor oplevelse, kommer fra vores egen krop, bevidsthed og ånd. Der findes ikke nogen begrænsninger – universet, livets kilde, er uendelig – følgelig må alle dets kræfter findes i alle dets dele, også i hvert enkelt menneske.

Rent praktisk betyder dette, at der ikke sker noget for os, uden at vi selv medvirker til det. Alt hvad man oplever, har man selv skabt og tiltrukket gennem sine overbevisninger og beslutninger, sin frygt og sine forventninger. Ud fra samme betragtning kan andre heller ikke gøre dig ulykkelig. Men du kan selv gøre dig ked af det, når andre ikke opfører sig som du ønsker eller forventer.

Det er vigtigt at indse, at noget i dig selv har været medvirkende til det der er sket. – Men også den, der sårer eller skader dig, må indse, at det skete er et resultat af vedkommendes overbevisninger, holdninger og forventninger. Når man inde i sig selv har magten til at volde skade, har man også magten til at gøre skaden god igen. – En ting er det dog vigtigt at huske: Det er ikke kun dig, der har magten. Alle har samme styrke. Ikke kun menneskene, også vinden, træerne, stjernerne, bjergene – alt hvad der findes i universet.

I psykologien taler man om indre og ydre autoritet. Ydre, når man afgiver sin ret til at træffe beslutninger til andre – og indre, når man giver den til sig selv. MANA betyder også autoritet – og ordet autoritet er afledt af “at skabe”. Når man taler med autoritet, forventer man resultater. Bønner, velsignelser og selv-bekræftelser skal siges med autoritet – med tro og tillid.

Huna filosofiens sjete tese kan også udtrykkes som: “Ha´tillid”.

Alle levende ting har styrke. I Huna filosofien defineres liv som bevægelse, d.v.s. alt som bevæger sig er levende. Indre styrke og tillid er det som behøves for at kærligheden kan formidles videre. Troen på at du gør en forskel. En dyb tillid til din indre egen autoritet, som gør at du ved at intet udenfor dig selv har magt over dig medmindre du selv tillader det. Det er tilliden til denne indre styrke som kan få en spinkel kvinde til at løfte en bil, hvis hendes barn ligger under den. Det er den samme kraft som får jorden til at dreje rundt om solen, som får træerne til at vokse, den kraft og styrke findes også inde i dig.

Bibelhenvisninger

 • “Not that which goes into the mouth defileth a man, but that which cometh out of the mouth, this defileth a man.” (Matt. 15:11)
 • “There is nothing from without a man that entering into him can defile him, but the things which come out of him, those are they that defile the man…For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts.” (Mark 7:15, 21)
 • “The kingdom of God is within you.” (Luke 17:21)

7. Tese: PONO

PONO: Effektivitet er målestokken for sandhed. Denne tese siger ikke at målet helliger midlet, men det modsatte: – Midlerne bestemmer resultatet. Vold avler vold, fredelige midler fører til fredelige resultater osv.

Tesen siger også noget om shamanernes jordnære opfattelse, at det som virkelig betyder noget, er det som virker. Shamaner er hverken teologer eller teoretikere, men praktiske rådgivere, der uden hensyn til de forskellige retninger i tro og videnskab søger efter de midler, der i hvert enkelt tilfælde gør mest gavn.

Dertil hører også erkendelsen, at ethvert problem har mere end én løsning. I stedet for at give op, når en bestemt metode ikke virker, bør man derfor ændre metode, for at nå et vigtigt mål. Det gælder i alle livets forhold, om det er sygdomsbehandling, personlige bekendtskaber eller forretninger.

Huna filosofiens syvende tese kan også udtrykkes som: “Vær fleksibel”.

Kan du være fleksibel og erkende at der ikke kun findes en måde at gøre tingene på, og at ethver udfordring har flere forskellige løsninger.

Alligevel tror de fleste på en særlig metode, teknik eller sandhed som de følger for at nå deres mål. Ved at ændre metode, teknik eller overbevisning kan der pludselig opstå nye løsningsmodeller. Det afgørende er, om det virker for dig. Så hvis du kan holde dig rask ved at spise citroner, en anden ved at dyrke motion og en tredie ved at tænke positivt, og det virker, så er det det rigtige hver især har valgt.

Bibelhenvisninger

 • “Bring forth fruit that is consistent with repentance let your lives prove your change of heart.” (Matt. 3:8 – John the Baptist AV)
 • “You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, its strength, its quality, how shall its saltness be restored? It is not good for anything any longer.” (Matt. 5:13 AV)
 • “Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house.” (Matt. 5:14-15)
 • “Beware of false prophets … Ye shall know them by their fruits.” (Matt. 7:15,16)
 • “A good man out of the treasure of his heart bringeth forth good things; and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things.” (Matt. 12:35)

 

religion-huna-02

 

De tre bevidsthedslag i Selvet

Nu er vi så igennem de syv teser, som Huna filosofien bygger på. I sig selv er de jo ganske omfattende. Men Huna filosofien er mere end de syv teser. Huna filosofien beskæftiger sig også med at opdele Selvet i tre bevidsthedslag. Mennesket opfattes som et hele, underopdelt i tre bevidstheder, én boende i kroppen, én i den tænkende del af os og endelig én som forbinder os med Gud, den spirituelle bevidsthed.

Egentlig er der ingen grænser mellem de her beskrevne bevidsthedslag, men en opdeling tjener til en større forståelse af de grundliggende principper. Alt, også fysiske genstande, kroppen for eksempel, anses for at være resultatet af bevidsthed/energi som har fortættet sig.

  1. KU – DEN AKTIVE OG TJENENDE BEVIDSTHED. Psykologisk set står ku for det, som kan kaldes kroppens bevidsthed. Den der modtager informationer fra den fysiske verden, ligesom det er den, der iværksætter praktiske handlinger. Den kan afbildes som et væsen uden hovedprydelse, hvis opgave det hovedsageligt er “at forestille sig erindringer”. Lange bånd, der når ned til jorden symboliserer at det primære engagement ligger i den fysiske verden. De lukkede øjne symboliserer en begrænset opmærksomhed overfor omverdenen. Alt hvad sker og udfolder sig i vores liv er en direkte virkeliggørelse af hvad vores aktive underbevidsthed har af input. KU vil altid bevæge sig imod det gode/behagelige og væk fra det smertefulde.
  1. LONO – DEN BEVIDSTE BEVIDSTHED. Psykologisk set kan lono opfattes som den “styrende” bevidsthed. Den kan afbildes som et væsen med en høj hovedprydelse, symboliserende en skabende forestillingsevne. Kort bånd, der ikke når ned til jorden, symboliserer en indirekte kontakt med det fysiske element. Statuen har ingen øjne, derved symboliseres dens afhængighed af “noget andet”, hvorigennem, den kan skaffe sig oplysninger om hvad der foregår i verden.Din vilje. Evnen til at styre din opmærksomhed bevidst. LO betyder opnå, ONO betyder ønske. Det er LONOs opgave at dirigere eller at navigere dig gennem livet. Det er her du har din frie vilje. LONO kan forestille sig ting, være kreativ og komme med nye ideer. LONO analyserer, systematiserer og giver alle sine informationer videre til KU.
 1. KANE – DEN HØJERE BEVIDSTHED. Kane (Aumakua, Kanaloa) repræsenterer det ideale menneske, en sammensmeltning af ku og lono. Det på én gang helt opmærksomme, helt fysiske og helt spirituelle menneske, der elsker og elskes og bevidst står i forbindelse med kilden til sin egen oprindelse. Den kan afbildes som et væsen med en høj hovedprydelse, der symboliserer den skabende tankes kraft. Bånd, der når helt ned til jorden, symboliserer fuld tilstedeværelse i det fysiske element. Vidt åbne øjne symboliserer at opmærksomheden både er rettet imod de spirituelle og de fysiske verdener. Den indre gud eller gud i dig. Aumakua er din indre vejleder. Giver dig informationer, inspirationer og beskytter dig. Aumakua skaber din virkelighed, udfra dine anvisninger. De anvisninger som den får fra KU.

 

religion-huna-04

 

Forskellige retninger

I den polynesiske historie omtales tidligt en filosofi ved navn Huna, der som nævnt betyder “hemmeligheden” eller den “skjulte viden”. Betydningen af navnet Huna hentyder ikke til et ønske om at holde en særlig viden skjult for andre, men snarere til opfattelsen af at alting rummer skjulte eller usete sider. Den som var mester eller ekspert i den praktiske udnyttelse af denne viden, kaldtes på hawaiiansk for en kahuna, på tahitisk en tahuna og på maorisproget en tohunga. På et tidspunkt delte disse eksperter sig i tre, indbyrdes løseligt forbundne, særskilte grupper.

 • Ku-ordenen, lagde vægt på fysiske behandlinger, ceremoniel religion, politik og krigsførelse.
 • Lono-ordenen, lagde vægt på både de spirituelleog materielle sider af håndværk, såsom fiskeri og landbrug, skibsbygning og navigation, plantefarvning og urtemedicin.
 • Kane-ordenen, lagde vægt på magi, mystik og psykologi. Ku, Lono og Kane var arketyper, det vil sige personifikationer af henholdsvis krop, bevidsthed og det spirituelle element. Oprindelig hed Kane for Kanewahine, som kan oversættes til “mand/kvinde” og bygger på en ide om polaritet, magen til de tanker, der ligger bag forståelsen af Yin-Yang. Kane var den arketypiske gud for skoven, for højt beliggende steder, for kilder med vand og for fred.

 

VIL DU VIDE MERE

Huna er en filosofi og en blanding af diverse spirituelle enkeltelementer. Der kan således laves mange relationer til forskellige afsnit rundt omkring på NetSpirit. Der er i afsnittene om de enkelte teser gjort opmærksom på hvilke afsnit, der specielt kunne have interesse for uddybning.

Men der kan laves mange andre relationer. Det som er vigtigt er blot at være opmærksom på at Huna refererer til mange spirituelle “grundbegreber” og man skal passe på når man blander forskellige spirtuelle begreber og kalder dem noget helt tredie. Dette gør dem ikke nødvendigvis nemmere tilgængelige.

Ses eksempelvis på tese nr. 2 KALA – Der er ingen grænser, så kan dette siges at være en anden måde at udtrykke begrebet Visualisering på. Hvis man skal udbygge dette lidt kan man også inddrage NLP, der ganske vist mere er et psykologisk end et spirituelt begreb. Men begrebet er interessant og relevant i denne forbindelse, da det på samme måde som visualisering beskæftiger sig med tankens kraft, som redskab til at ændre den måde vi mennesker opstiller indbildte grænser for os selv.

 

Stil spørgsmål om Spiritualitet

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Spiritualitet
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål