Kristendom – Den Sidste Nadver

Santa Maria della Grazia

Originalen af den Sidste Nadver (The Last Supper) af Leonardo da Vinci, befinder sig på endevæggen af munkenes spisesal ved siden af Santa Maria della Grazia kirken i Milanos vestlige del. Den seneste restaurering sluttede i 1999, og af hensyn til bevaringen må der kun komme 25 personer ind i rummet ad gangen. Der skal således bestilles tid til at se “Den Sidste Nadver” i munkenes spisesal ved Santa Maria delle Grazia-kirken- og klosteretværket, der begge er på UNESCO’s Verdensarvsliste.

Santa Maria delle Grazia-kirken- og klosteretværket

Leonardo da Vinci’s vægmaleri i munkenes spisesal ved Santa Maria della Grazia-kirken i Milano er historien om, hvordan et enkelt maleri kom til at præge 500 års kunsthistorie. Den Sidste Nadver blev til på bestilling af renæssancehertugen Ludovico il Moro´s ordre. Leonardo arbejdede ved hoffet i Milano fra 1482 til 1499. Leonardo malede “Nadveren” i årene 1495 til 1497 og “graffitti’en”, som det jo i grunden er, begyndte allerede at “smuldre” efter ganske få årtier.

Kunstnere fra hele verden kom til Milano for at beundre værket, og de mange kopier, nogle i fuld størrelse, cirkulerede over hele den kendte verden. Det er nødvendigt at studere fremstillinger af “Nadver”-malerier før Leonardo, for at forstå det revolutionerende i hans epokegørende beskrivelse af Jesu’ sidste måltid med de 12 disciple. Motivet med den “Sidste Nadver” var nemlig absolut ikke en ukendt størrelse før Leonardos udgave, men et motiv brugt overalt i kristen kunst.

Leonardos revolutionerende nyskabelser var, at han valgte et andet øjeblik under måltidet end kunstnerne før ham. Samt at han mestrer perspektivet til fuldkommenhed, og at han lader det levende drama komme til udtryk i sit værk.Før Leonardo skildrede kunstnerne ofte det øjeblik, hvor Jesus bryder brødet og giver det til en Judas, der befinder sig alene på den anden side af bordet og ofte med ryggen til Jesus og disciplene.

Leonardo derimod vælger det øjeblik, hvor Jesus bekendtgør, at én af disciplene vil forråde ham. Et dramatisk øjeblik som Leonardo i modsætning til sine forgængere beskriver ved at illustrere disciplenes følelser lige netop da. Og så lader han Judas sidde med ved bordet – og ikke siddende på den anden side af bordet med ryggen til publikum, som han ellers oftest blev afbilledet.

Dynamikken i disciplenes ansigsudtryk, der spænder fra vantro over overraskelse til vrede samt deres gestikuleren i de fire grupper med tre disciple i hver, var sammen med det perfekte perspektiv i Leonardos maleri en nyskabelse i kunstens verden. Til forberedelsen af Nadveren har man i dag skitserne, som Leonardo lavede på den tid. Leonardo’s skitser til væg-maleriet var ofte tegnet med rosa farve, hvad der igen giver helt nye muligheder for at arbejde med personernes ansigtsudtryk.

Den Sidste Nadver af Leonardo da Vinci – Efter sidste restaurering

Den Sidste Nadver af Leonardo da Vinci – Før restaureringen