Yoga – Vigtige skrifter

En del af vores brugere har udtrykt ønske om at komme til at kigge lidt i de vigtige yoga skrifter som det hele er baseret på. Disse kan stadig købes i mange boghandlere, men du kan naturligvis også vælge at læse dem her på NetSpirit ganske gratis. Hvis du i øvrigt er interesseret i at læse klassiske spirituelle bøger så tag et kig på NetSpirits bibliotek, hvor vi har samlet en række klassiske spirituelle bøger, der kan læses online ganske gratis.

Hatha Yoga Pradipika
Hatha Yoga er opfundet på et tidspunkt omkring 1200 e. Kr., og den er skabt af en person ved navn Gorakhnath. Han grundlagde en orden af yogier, Darshani-yogierne, og det er hos dem, man kan få at vide, hvad den autentiske og ægte Hatha Yoga egentlig går ud på. Efter Gorakhnath’ s død blev hans yogalære nedskrevet i tre sanskrit-tekster, Hatha Yoga Pradipika, Gherand Samhita og Shiva Samhita. Af disse tre skrifter er Hatha Yoga Pradipika, den mest udbredte og den som du har mulighed for at læse her.

Gheranda Samhita
Gheranda Samhita er bygget op som en dialog mellem den lærde Gheranda og novicen Candakapali. Værket er i syv kapitler, der dækker overvejelser omkring træning af psyken, forskellige positioner (asana), tilbagetrækning af bevidstheden fra sanserne (pratyahara), kontrol af den vitale kraft (pranayama), meditation (dhyana) og overvejelser (samadhi).

The Yoga Sutras of Patanjali
En meget berømt person i forbindelse med Yoga er en herre ved navn Patanjali. Han skrev for mange år siden en bog “Yoga Sutra”, hvori han beskriver otte skridt man skal igennem for at komme fra uvidenhed til sandheden. Af disse otte skridt er det vi i Vesten oftest forbinder med Yoga, faktisk kun to af disse trin. Nærmere bestemt Patanjali’s trin nr. tre; Asanas; træning af fysiske øvelser og stillinger, samt Patanjali’s trin fire; Pranayama; åndedrætsøvelser og opmærksomhed på åndedrættet. Bogens fire kapitler (padas) består af ialt 195 såkaldte afroismer / udsagn (eng. aphorisms). På grund af deres kortfattethed behøver de nogle tilknyttede kommentarer eller analyser, som også er medtaget i værket.

Bhagavad Gita
På listen over spirituelle klassikere placerer Bhagavad Gita sig ofte i toppen. Bhagavad Gita er et langt digt, en instruktion i selvrealisation – en åbenbaring af menneskets sande natur, vore omgivelser og vort forhold til det guddommelige. Rammen er en slagmark, hvor prins Arjuna skal kæmpe mod sin egen familie. Han er fortvivlet og beder Gud, i skikkelse af den spirituelle vejleder Krishna, om råd. Digtet er udformet som en dialog mellem den unge kriger Arjuna og hans vognstyrer Krishna. I digtet omtales de mange yogaer, dvs. praksisser, der fører til selvrealisation og hvoraf den fysiske yoga, hathayoga, kun er en ganske lille del af den åndelige vej. Bhagavad Gita betyder Den Velsignedes Sang og er oprindelig skrevet på sanskrit.