Ayurveda kroppens syv Dhatus

I vestlig medicin arbejder man med at kroppen er opbygget af celler. En gruppe celler danner vævene, en gruppe af væv danner et organ, en gruppe af organer danner et system og en gruppe af systemer danner den menneskelige krop. I Ayurveda arbejder man med at kroppen er opbygget af syv Dhatus. Man siger at syv Dhatus fremstiller kroppen og holder kroppen sammen.

De syv Dhatus benævnes Bodily Tissues | Body Tissues, hvilket betyder kropsvæv. Ayurveda forklarer menneskekroppen ved de 3 kontrollerende energier – Vata, Pitta og Kapha. Disse kaldes Tridosha. Disse Doshas kontrollerer alle væv i kroppen. Funktionen af ​​kropsvæv reguleres af Tridosha. Så, Doshaserne, der arbejder på væv, danner den menneskelige krop.

Disse væv kaldes Dhatus. De syv Dhatus er ifølge ayurveda elementerne i den menneskelige krop, der nærer, vokser og understøtter kroppen og sindet.

DE SYV DHATUS

Bodily Tissues |  Sapta Dhatu

Rasa Dhatu
Plasma
Kapha
Denne dhatu er en transportør af krop-plasma-væskerne og giver næring til alle de andre dhatus. Rasa produceres kort efter fordøjelsen. Det er essensen af fødevaren, der cirkulerer over hele kroppen og nærer alt kropsvævet. Det sammenlignes groft med plasmadelen af blod. Dets grundlæggende funktion er Preenana – at give næring til alt kropsvævet. Rasa Dhatu cirkulerer konstant i kroppen. Rasa Dhatu giver Kapha (slim) som affaldsprodukter.
Rakta Dhatu
Blod
Pitta
Blod er ansvarlig for styrke og immunitet, hudfarve, lykke, komfort og levetid for den enkelte. Det spiller en meget vigtig rolle i livets livskraft.Rakta er årsagen til hudfarve, styrke og immunitet i kroppen. Ayurveda antager at blod stammer fra lever og milt. Derfor er blod, Pitta, leversygdomme og hudtilstande indbyrdes relateret. Rakta (blod) giver pitta (levergalden) som affaldsprodukter.
Mamsa Dhatu
Muskler
Kapha
Denne dhatu giver bevægelse til muskelsystemet i kroppen. Det giver fysisk støtte til meda dhatu. Det giver form til kroppens dele, og det klæber til knoglerne og hjælper med til lokomotoriske aktiviteter. Det kontrolleres af Kapha Dosha. Normalt fører Kapha Dosha-stigning og -fald til henholdsvis Mamsa Dhatu-stigning og -fald. Mamsa Dhatu består hovedsageligt af jordelementet. Mamsa (muskelvæv) giver kha-mala (affaldsprodukter, der udskilles fra hulrummene som ører, øjne, næse, mund og kønsorganer)
Meda Dhatu
Fedt
Kapha
Denne dhatu opsamler energierne og opbevarer den for at give kroppen styrke. Fedtvævet opbevarer også fedt som et middel til kropssmøring og en støtte til knogler. Meda Dhatu – det sammenlignes med fedtvæv. Det får næring af Mamsa Dhatu. Dets vigtigste funktion er Snehana – smøring. Dens stigning og fald påvirkes af Kapha Dosha. Derfor er den dominerende person i Kapha dosha normalt rig på fedtvæv. Medas (fedtvæv) – giver sved som affaldsprodukt.
Asthi Dhatu
Knogler
Vata
Denne dhatu inkluderer alle knogler og brusk og giver form til kroppen. Det understøtter også Mamsa dhatu. Asthi Dhatu – Det sammenlignes med knoglevæv. Det får næring af Meda Dhatu. Dets vigtigste funktion er Dharana – at holde kroppen oprejst. Det er påvirket af Vata Dosha. Vata Dosha-stigning fører til Asthi Dhatu-fald og Vata Dosha-fald fører til Asthi Dhatu-stigning. Dette er grunden til, i alderdommen, når Vata øges, forekommer knoglevævsgenerering. Asthi (knogle) – giver kesha (hår) og loma (små hår / kropshår) som affaldsprodukt.
Majja Dhatu
Benmarv
Kapha
Denne dhatu refererer til knoglemarv. Det nærer kroppen og hjælper med at bevare dens funktioner. Majja dhatu styrker kroppen, fylder knoglerne og nærer Shukra dhatu. Majja Dhatu – Det sammenlignes med knoglemarv og alt væv, der fylder knoglenhulen. For eksempel betragtes øjenvæv også som Majja.  Den vigtigste funktion af majja dhatu er “purana”, hvilket betyder at fylde hulrummet inde i  knogler. Majja Dhatu kontrolleres af Kapha Dosha.
Shukra Dhatu
Formering
Kapha
Shukra Dhatu  sammenlignes med det mandlige og kvindelige reproduktive system og dets sekreter. Dets vigtigste funktion er Garbhotpadana – reproduktion. Det kontrolleres af Kapha Dosha. Det får næring fra Majja Dhatu. Shukra gennemsyrer hele kroppen. Det kontrolleres af Kapha Dosha. Mandligt og kvindeligt reproduktionssystem. Kønshormoner – østrogen, progesteron, testosteron, sæd.

Ayurveda dhatus

VIGTIGE PRINCIPPER

De syv Dhatu er indbyrdes forbundne
Hver dhatu støtter den næste – fx Rasa Dhatu støtter Rakta Dhatu. Alle de syv dhatus er indbyrdes forbundet; funktionssvigt i en enkelt dhatu kan have indflydelse på alle de andre dhatus. Dhatusen er sammensat af de fem mahabhutaer eller elementer. Doshaerne, der også består af de fem elementer, hjælper med til at styre balancen i dhatus. Et system med velafbalanceret doshas hjælper med at afbalancere dhatus, hvilket fører til, at hele kroppen fungerer korrekt.

Hver Dhatu er forbundet med et dosha
Hver Dhatu er forbundet med, eller kontrolleret af et dosha. Fx er Rasa Dhatu kontrolleret af Kapha, således at når Kapha dosha forøges så forøges også Rasa Dhatu. Ligeledes når Kapha dosha formindskes, så formindskes, reduceres også Rasa Dhatu.

Sådan bruger du ideen om Dhatus

Man benytter ideen om Dhatus i ayurvedisk medicin. Her kigger man eksempelvis på de affaldsstoffer som de enkelte Dhatus producere. Hvis der er ubalance i kroppen kigger man således efter hvad denne ubalance er forbundet med. Eksempelvis er overdreven svedproduktion forbundet med Meda Dhatu og man går således ind og kigger på hvad der nærer og støtte og forstærker denne Dhatu. Disse emner søger man så at begrænse for at harmonisere og balancere de samlede energier.

Det vigtigste at forstå om Dhatus er at de er en af grundprincipperne i ayurveda. Og at de benyttes til hele det store korrelationssystem som ayurveda har som grundlag for at diagnostisere, forebygge og behandle sygdomme. Det er altså sammenhængene du først og fremmest bør have dit fokus på – at  de syv Dhatus hver især er støttet af en af de tre doshaer, at de syv Dhatus hver især støtter og forstærker hinanden, at de syv Dhatus er forbundet med de fem elementer, etc.

 

Ayurveda dhatus sammenhænge