Ayurveda og de fem elementer

Det er væsenligt at du opfatter de tre typer som en helhed. Ganske vist er du primært en af typerne, men det er den samlede harmoni, mellem de tre typer i din person, som er afgørende for din velstand, dit helbred og din succes. Tænk på de tre energier som en tremastet skonnert. Hver af de tre typer repræsentere et sejl. Det er ikke godt for din fremdrift og stabilitet hvis de tre sejl modarbejder hinanden.

KLIK OG LÆR OM DE FEM ELEMENTER
Element TræTræ Luft
Engelsk : Air
Sanskrit: Vayu
Element MetalMetal Æter
Engelsk : Ether
Sanskrit: Akasha
Element JordJord
Engelsk : Earth
Sanskrit: Prithvi
Element IldIld
Engelsk : Fire
Sanskrit: Agni
Element VandVand
Engelsk : Water
Sanskrit: Jala
VATA PITTA KAPHA
5-elementer-tra
Luft
Fem elementer Metal
Metal
Fem elementer Ild
Ild
Fem elementer Vand
Vand
Fem elementer Jord
Jord
Fem elementer Vand
Vand

I alle former for spiritualitet er fundamentet at skabe balance, Yin & Yang harmoni. Hvilket udtrykkes på mange måder. I kinesisk astrologi og feng shui benyttes symbolikken med de fem elementer. Og i ayurveda benyttes symbolikken med de tre dosha typer. I Ayurveda beskrives disse fem elementer som tre livsenergier (doshaer) med to elementer i hver.

Målet er at balancere dit liv og dine energier, din kost, din levevis, etc. således at det bliver nemt for dig at opnå sundhed, lykke og fremdrift på alle plan.

I kinesisk astrologi benævnes de fem elementer for Ild, Vand, Jord, Metal, Træ.- mens de i ayurveda benævnes som Ild, Vand, Jord, Luft,  Æter . Det er dog de samme elementer, der er tale om. “Træ” og“Luft” er det samme – Træ forbindes med Dragen, der flyver i luften. Og den måde, man “ser” vind på, er når denne får træerne til at blæse. Elementet “Metal” svarer til “Æter”, hvilket der fx kan argumenteres for, ved at ædle metaller som guld, sølv mv.  forbindes med det ophøjede, det overjordiske.

Da ayurveda kommer fra Indien omtales de fem elementer i ayurveda som Pancha Bhoota / Pancha Maha-Bhoota pancha mahabhutus – de fem store elementer, som ifølge hinduismen er grundlaget for al kosmisk skabelse. Disse elementer er: Akash | Akasha (Æter), Vayu (Luft), Agni (Ild), Jala | Apas (Vand), Prithvi (Jord).

Man benytter de fem elementer som et værktøj til overvejelser omkring, hvorledes de grundlæggende kræfter i universet gensidigt påvirker hinanden og gensidigt enten støtter, dræner eller ødelægger hinanden. Det er således et værktøj til overvejelser omkring, hvorledes der kan skabes balance, harmoni, Yin & Yang.

Ayurveda og de fem elementer

Idet alle mennesker har hver deres egen unikke vægtfordeling af de fem elementer, er mulighederne for at inddrage de fem elementer i de forskellige ræsonnementer næsten altid til stede. Man kan erstatte og supplere elementerne med materialer, form og farve, og der vil således være mange mulige løsninger på et problem.

Ordet “element” er lidt misvisende. Det, som menes, er mere, at universet er sammensat af fem forskellige energier. Hvilket eksempelvis ses af, at den kinesiske benævnelse for de fem elementer er “Wu Hsing”, hvor ordet Wu betyder energier, og Hsing betyder bevægelse, hvorfor det ville være mere korrekt at benytte benævnelsen “De Fem Bevægende Energier”.

 

Ayurveda og de fem elementer

De fem elementer repræsenterer et vigtigt koncept i Ayurveda. De fem elementer er samlinger af kvaliteter, der sammen danner byggestenene i vores krop, i naturen. I kroppen er hvert element forbundet med forskellige funktioner. I sindet er elementerne forbundet med personlighedskarakteristika. I medicinen bestemmer elementerne deres handlinger. Kendskab til de fem elementer er vigtig en del af Ayurveda. Hvis man ikke forstår de fem elementer, kan man ikke forstå Ayurveda korrekt.

De fem elementer i Ayurveda

pancha mahabhuta
Æter ELEMENT (Metal)

De fem elementer Metal

Engelsk : Ether | Sanskrit: akasha
Tanmatra:  Sound (Lyd)
Sæson (Season) Efterår (Autumn)
Retning (Direction) Vest (West)
Yin organ: Lunger (Lungs)
Yang organ: Large Intestine
Følelse (Emotion) Sadness
Vokal (Vocal Quality): Tearful
Smag (taste) Spicy
Egenskaber: Kold (Cold), Let (light),  ubevægelig (immobile), diskret (subtle), omnipresent. Den er overalt.

pancha mahabhuta
Luft ELEMENT (Træ)

De fem elementer Træ

Engelsk : Air | Sanskrit: vayu
Tanmatra: Sparsha (Touch).

Sæson (Season) Spring (Forår)
Retning (Direction) East (Øst)
Yin organ: Liver (Lever)
Yang organ: Gall Bladder (Galdeblære)
Følelse (Emotion). Anger (Vrede)
Vokal (Vocal Quality): Shout (Råb)
Smag (Taste): Sour (Sur)
Egenskaber : Luft er mobil, kold, let, tør, rå, flygtig, flydende, skarp, ren og hård.

pancha mahabhuta
Ild ELEMENT

De fem elementer Ild

Engelsk : Fire | Sanskrit: Tej
Tanmatra:  Rupa (Vision).
Sæson (Season) Summer (Sommer)
Retning (Direction) South (Syd)
Yin organ: Heart (Hjerte)
Yang organ: Small Intestine
Følelse (Emotion) Joy Glæde
Vokal (Vocal Quality): Laughing (Latter)
Smag (Taste) Bitter
Egenskaber: Ild er varm, let, tør, rå, flygtig, flydende, ren og skarp.  

pancha mahabhuta
Vand

De fem elementer Vand

Engelsk : Wather | Sanskrit: Jala
Tanmatra:  rasa (taste)
Sæson (Season) Winter (Vinter)
Retning (Direction) North (Nord)
Yin organ: Kidneys
Yang organ: Urinary Bladder (Urinblære)
Følelse (Emotion) Fear (Frygt)
Vokal (Vocal Quality): Moaning (Stønnen)
Smag (Taste) Salty
Egenskaber : Vand er kold, tung, flydende, og blød.

pancha mahabhuta
Jord

De fem elementer Jord

Engelsk : Earth | Sanskrit: Prithvi
Tanmatra:  Gandha (Smell)
Sæson (Season) Late Summer Sensommer

Retning (Direction) Center
Yin organ: Spleen / Pancreas
Yang organ: Stomach (Mave)
Følelse (Emotion) Worry (Bekymring)
Vokal (Vocal Quality): Sining
Smag (Taste) Sweet
Egenskaber : Jord er kold, stabil, tung, tør, hård og ren.

ayurveda-tre-typer-balance