Drømmesymbol Døv

drom-monkeysHvis du drømte om at du var døv kan du overveje om det var fordi der var noget du ikke ønskede at høre. Se på om du af en eller anden grund afskærer dig fra den ydre verden. Det kan være at du har brug for fred og ro, og ikke har lyst til at deltage i det der foregår i dine omgivelser eller i det omgivende samfund.

Hvis du i drømmen vælger bevidst at være døv overfor noget, altså ignorer noget, kan det måske have din interesse at se nærmere på “De 3 vise aber. De tre aber er et gammelt motiv i japansk kunst. Det forestiller tre aber, hvoraf en holder for sine ører, en anden sine øjne, og en tredje sin mund. Motivet forbindes med ikke at se noget ondt, ikke at høre noget ondt, ikke at sige noget ondt”. Hvilket er en buddhistisk tanke om at den som ikke eksponeres for ondskab heller ikke kommer at reflektere denne ondskab i sin tale og gerninger.

Tankegangen om at hvis man ikke bliver eksponeret for uønskede tanker, kommer man heller ikke til at tænke sådanne på egen hånd, giver sig bl.a. udslag i statslig censur hvor lande, som fx Kina, søger at forhindre befolkningens kontakt til pornografi og uønskede politiske budskaber. Ordsproget kan opfattes som et påkrav om ikke at lytte på eller aktivt bidrage eksempeltvis sladder og bagvaskelser. Eller benyttes i betydningen af at man ikke vil se eller erkende misforhold og farer.

Se også: Blind | Kropsfunktioner | Spejl | Stok | Utroskab | Øre

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V X Ø
Drømmesymboler oversigte Drømmesymboler oversigt

Sådan bruger du drømmesymboler

Med Danmarks største og mest omfattende oversigt over drømmesymboler – mere end 2000 drømmesymboler er forklaret – er du godt rustet til at tyde dine drømme. I de enkelte drømmesymboler er henvisning til andre relevante drømmesymboler. Du kan også benytte søgefunktionen, eller de alfabetiske oversigter over drømmesymboler.

Er der et drømmesymbol du ikke kan finde, så fortæl det og vi tilføjer det. Ligeledes hvis du gerne vil have andre henvisninger ind under et drømmesymbol. Fortæl hvordan vi kan gøre oversigt over drømmesymboler bedre. På forhånd tak for dit engagement. Har du spørgsmål om drømmetydning eller ønsker du at få tolket din drøm, så foregår dette i vores forum. Her kan du stille spørgsmål, hjælpe andre med svar, få tydet din drøm.

Drømmesymboler er forud definerede forklaringer på, hvad de enkelte symboler i drømmene almindeligvis betyder. Dette regelsæt er ikke helt det samme, hvis man sammenligner fx et østerlandsk regelsæt med et vesterlandsk. Endvidere skal de enkelte symbolforklaringer kun tages som et udgangspunkt, ikke som en klippefast sandhed.

Alle symboler har to sider: en kollektiv og en personlig. Den kollektive side er, at vi alle ved, hvad et hus er, mens den personlige side altid vil være forbundet til drømmerens personlige historiske baggrund, og de steder personen har boet, eller hvordan den person har oplevet de steder, hun/han har boet. Det gælder alle symboler. Forbindelsen mellem, hvad et hus er og personens opfattelse af et hus, er det, der afgør, hvordan et drømmebillede skal forstås.

Drømmesymbolerne benyttes i drømmetydning når man skal fortolke elementer i en drøm. Man kigger man på de enkelte drømmesymboler som drømmen kan huske og herudfra søges at lave en drømmetydning. Benyt oversigten over drømmesymboler til at søge efter det du gerne vil vide mere om. Fx drømmetydning død, drømmetydning slange, drømmetydning kat, drømmetydning tænder, drømmetydning gravid, etc.

Hvad betyder det når jeg drømmer om? Betydning af min drøm? Det kan du få svar på ved at benytte drømmesymboler, der fortæller hvad din drøm handler om.

Mangler du et drømmesymbol? Så fortæl dette i forummet og vi opretter en forklaring på drømmesymbolet til dig. På forhånd tak for dit engagement.