Drømmesymbol Nul, tal nr 0

Number, tal 0

Tallet 0 (nul) er en cirkel, eller en mandala, og repræsentere begrebet tomt eller intet. Nogle af de græske filosoffer havde store problemer med begrebet nul: Hvis nul er det samme som intet, hvordan kan det så selv eksistere? Skønt 0 således repræsentere begrebet intet kan det faktisk også symbolisere alting, eller rettere den balance eller tilstand som er midt imellem ondt og godt, mørkt og lyst, koldt og varmt – Yin & Yang – og som er en tilstand der efterstræbes bl.a. i meditation.

At drømme om tallet nul kan fx betyde overvejelser om hvem er jeg, hvad er min identitet? I betydningen at føle sig som et nul, er det tegn på frygt for fiasko, mangelfulde ressourcer af enten følelsesmæssig eller økonomisk art. Drømmen kan afspejle din virkelighed lige nu; prøv at spørge dig selv om der er noget du har satset på i dit vågne liv, som er mislykkedes for nylig? Læg mærke til dine følelser da du vågnede.

Drøm om tal generelt. Drømmer du om et bestemt tal så er tolkningen først og fremmest hvad du forbinder med dette tal. Eksempelvis så står tal nr. 8 traditionelt for uendelighed, et symbol på genskabelse og betegner tillige en balance mellem modsatrettede kræfter eller ligevægt mellem åndelige kræfter og naturens kræfter.

Men hvis du nu drømmer om tal nr. 8 fordi dette er nummeret jeres sommerhus har, eller det er husnummeret for dit barndomshjem, så er det denne vej tolkningen går. Ligeleds hvis tal nr. 8 er det antal du husker omkring en sammenkomst, så er det denne sammenkomst som drømmen søger at spore dig ind på og ikke tal nr. 8 og dets betydning.

Læren om tallene og deres indflydelse på vores liv kaldes numerologi. Indenfor numerologien mener man, at det tal, som ens navn kan reduceres til, indeholder vital information om ens personlighed og de mål, som man bør efterstræbe i livet. Også tal knyttet til vores fødselsdato, m.v. menes at være bestemmende for de energier, vi udsender og dermed tiltrækker i vort liv.

Se også: Cirkel | Geometriske former | Mandala | Tallene

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V X Ø
Drømmesymboler oversigte Drømmesymboler oversigt

Sådan bruger du drømmesymboler

Med Danmarks største og mest omfattende oversigt over drømmesymboler – mere end 2000 drømmesymboler er forklaret – er du godt rustet til at tyde dine drømme. I de enkelte drømmesymboler er henvisning til andre relevante drømmesymboler. Du kan også benytte søgefunktionen, eller de alfabetiske oversigter over drømmesymboler.

Er der et drømmesymbol du ikke kan finde, så fortæl det og vi tilføjer det. Ligeledes hvis du gerne vil have andre henvisninger ind under et drømmesymbol. Fortæl hvordan vi kan gøre oversigt over drømmesymboler bedre. På forhånd tak for dit engagement. Har du spørgsmål om drømmetydning eller ønsker du at få tolket din drøm, så foregår dette i vores forum. Her kan du stille spørgsmål, hjælpe andre med svar, få tydet din drøm.

Drømmesymboler er forud definerede forklaringer på, hvad de enkelte symboler i drømmene almindeligvis betyder. Dette regelsæt er ikke helt det samme, hvis man sammenligner fx et østerlandsk regelsæt med et vesterlandsk. Endvidere skal de enkelte symbolforklaringer kun tages som et udgangspunkt, ikke som en klippefast sandhed.

Alle symboler har to sider: en kollektiv og en personlig. Den kollektive side er, at vi alle ved, hvad et hus er, mens den personlige side altid vil være forbundet til drømmerens personlige historiske baggrund, og de steder personen har boet, eller hvordan den person har oplevet de steder, hun/han har boet. Det gælder alle symboler. Forbindelsen mellem, hvad et hus er og personens opfattelse af et hus, er det, der afgør, hvordan et drømmebillede skal forstås.

Drømmesymbolerne benyttes i drømmetydning når man skal fortolke elementer i en drøm. Man kigger man på de enkelte drømmesymboler som drømmen kan huske og herudfra søges at lave en drømmetydning. Benyt oversigten over drømmesymboler til at søge efter det du gerne vil vide mere om. Fx drømmetydning død, drømmetydning slange, drømmetydning kat, drømmetydning tænder, drømmetydning gravid, etc.

Hvad betyder det når jeg drømmer om? Betydning af min drøm? Det kan du få svar på ved at benytte drømmesymboler, der fortæller hvad din drøm handler om.

Mangler du et drømmesymbol? Så fortæl dette i forummet og vi opretter en forklaring på drømmesymbolet til dig. På forhånd tak for dit engagement.