Drømmesymbol Tallene

Drøm om tal

Drøm om tal. Drømmer du om et bestemt tal så er tolkningen først og fremmest hvad du forbinder med dette tal. Eksempelvis så står tal nr. 8 traditionelt for uendelighed, et symbol på genskabelse og betegner tillige en balance mellem modsatrettede kræfter eller ligevægt mellem åndelige kræfter og naturens kræfter.

Men hvis du nu drømmer om tal nr. 8 fordi dette er nummeret jeres sommerhus har, eller det er husnummeret for dit barndomshjem, så er det denne vej tolkningen går. Ligeleds hvis tal nr. 8 er det antal du husker omkring en sammenkomst, så er det denne sammenkomst som drømmen søger at spore dig ind på og ikke så meget tallet nr. 8 og dets betydning.

Læren om tallene og deres indflydelse på vores liv kaldes numerologi. Indenfor numerologien mener man, at det tal, som ens navn kan reduceres til, indeholder vital information om ens personlighed og de mål, som man bør efterstræbe i livet. Også tal knyttet til vores fødselsdato, m.v. menes at være bestemmende for de energier, vi udsender og dermed tiltrækker i vort liv.

Drøm om tal

Tal nr. 1 – Persontypen; Individet – skabende, modige, uafhængige og fødte ledere. De har viljestyrke og troen på sig selv og egne ideer De frembringer ideer og besidder organisatoriske evner til at gennemfører dem. Men idet de også er udpræget individualister kan de være utilbøjelige til at indpasse sig som underordnede medlemmer af en gruppe. De kan optræde egoistisk og have mangel på interesse for andre.Vibrationen for skabelse, mod, uafhængighed, viljestyrke og troen på sig selv og egne ideer. Der er ved denne vibration fare for egoisme og mangel på interesse for andre.

Tal nr. 2 – Persontypen; Partneren – passive og tjenende i stedet for ledende. De er gode som undergruppemedlemmer og idet de har en medfødt evne til at se to sider af samme sag er de gode til at forene modsætninger. De går ind for fællesskab og er fuld af kærlighed, godhed og ønsker om at arbejde godt sammen med andre. De kan være tilbøjelige til at være underdanige, og deres medfødte blidhed kan opfattes som svaghed og holdningsløshed.Denne vibration kræver fællesskab og er fuld af kærlighed, godhed og ønsker om at arbejde godt sammen med andre. Fare for svaghed og holdningsløshed.

Tal nr. 3 – Persontypen; Kunstneren. Tre er et heldigt tal. Det betegner kreativ energi, elegance, livlighed og en naturlig tiltrækning på både penge og det modsatte køn. Personer med mange tre taller i deres numerologiske profil er aktive, harmoniske, underholdende og optimistiske. Tallet viser behov for kommunikation og kan lade sin energi komme til udtryk i skrift, tale, underholdning eller kunst. Disse mennesker prøver at forene modsætningerne mellem 1 og 2 i harmoni. De har ofte succes og befinder sig godt i opmærksomhedens midtpunkt. Fare for overdrevne talegaver og manglende koncentration.

Tal nr. 4 – Persontypen; Arbejdshesten – repræsentere stabilitet og selvom dette kan være vigtigt er det også stillestående og kedeligt. Det samme kan siges om mennesker med mange fire taller i deres numerologiske profil. De er hårdtarbejdende og som regel gode til deres job, men der er ikke megen intuition og begejstring bag deres handlinger. De er ofte detaljemennesker og har høj selvdisciplin og koncentration. Med deres stabile ret konventionelle væsen kan de nogle gange opfattes som kolde og alvorlige.Intet af værdi undgås, alt opnås og der er gode muligheder for at få alle detaljer med ved tilstrækkelig selvdisciplin og koncentration. Fare for at blive kold og alvorlig.

Drøm om tallene

Tal nr. 5 – Persontypen; Sigøjneren. Fem er tallet for det livlige, impulsive, rask tankegang og gemytlighed, Eksperimenterer med tilværelsen til yderste konsekvens og kan ikke underlægge sig rutinemæssige opgaver. Fare for ekstremer af alle slags, når det gælder laster/lyster. Personer med tallet fem siges at elske forandringen for dens egen skyld, og de ynder spil, rejser og risikable forehavender. Som resultat af deres stræben efter frihed er de som regel ikke særlig stabile eller troværdige. Numerologisk repræsenterer 5-tallet foreningen af personlig kreativitet (tallet 3) og ambivalens/følelserne (tallet 2) samt individets oplevelse af verden gennem sanserne (tallet 1 og 4).

Tal nr. 6 – Persontypen; Moderen – balance, sindsro, tilpasning og glæde. Personer med tallet seks er hjemmemennesker, der trives bedst i vante rammer og elsker familiens varme og tryghed. De har talent for venskabet og for at kurerer fejl og uretfærdigheder. Men der er også risiko for at disse mennesker påtager sig alverdens byrder og pylrer for meget om alle og enhver.Påtager sig alverdens byrder og pylrer om alle og enhver. Kurerer fejl og uretfærdigheder. Fare for påtrængenhed og alt for meget “indblanding i andres sager”. Tallets numerologiske symbolik i øvrigt: Tallet seks er symbol for den højeste form for abstrakt tænkning. Abstraktionsevne, intellektuel kreativitet, mennesket som opfinder. Den skabende evne ophøjet til et højere bevidsthedsniveau (3+3). Det højere intellekt. Inspiration, der opstår ved at valg (tallet 2) kombineres med det materielle (tallet 4). Det bevidste menneskes anvendelse af sanserne til højere formål (1+5).

Tal nr. 7 – Persontypen; Den lærde – den indadvendte, reserverede, alvorlige, værdige filosofiske eller åndelige type. Disse mennesker er oftest indadvendte individualister eller slet og ret enespændere. De er intellektuelle og på evig søgen efter “sandheden”. De ynder ro til meditation og dybe overvejelser over livets spørgsmål og mysterier. Sindets tal for analyse af alle kendsgerninger. En evig søgen efter “sandheden”. Behøver ro til meditation. Fare for eneboer-tilværelse og overbekymring. Tallets numerologiske symbolik i øvrigt: Tid, tidens begrænsninger, den materielle verdens yderste grænser. Menneskets bevidsthed om det materielles begrænsninger gennem begrebet tid – intet i verden varer evigt, medmindre det bliver omformet på en eller anden måde.

Tal nr 8 – Persontypen; Forretningsmanden. Energien for handel og forretningsfolk. Personer med mange otte taller i deres numerologiske profil er materialistiske, selviske, ambitiøse og skrupelløse. De er gode forretningsmænd og har en medfødt evne til at tjene penge. De har talent for at lede andre mennesker og styrer projekter. Fare for at blive enevældig og meget materialistisk. Tallet otte er et tegn for det uendelige og numerologis står 8-tallet for individets sans for evigheden. Dvs. overskridelse af grænserne for det materielle. Tallet otte er symbolet for genskabelse (død/genfødsel) og betegner tillige en balance mellem modsatrettede kræfter eller ligevægt mellem åndelige kræfter og naturens kræfter.

Tal nr. 9 – Persontypen; Menneskevennen – kan komme i snak med alle mennesker. De besidder en bred menneskelig sympati og en stor charme. De er kilde til inspiration for andre og selvom de er stolte over deres evner og ikke går ad vejen for at være i centrum, så vifter de ikke med deres opnåede resultater. De er også præstationsmennesker og forfølger deres egne høje satte mål og idealer. Kan komme i snak med alle mennesker. Besidder alle andre tals kvaliteter og kan være kunstnerisk, uafhængig og effektiv. Fare for manglende personlig holdning. Tallet ni er det tredobbelte af tallet tre, et komplet billede af de tre verdner: den legemlige, den intellektuelle og den åndelige.

Kort sagt er tolkning af tal i en drøm afhængig af i hvilken forbindelse  tallet optrådte. Du skal derfor forsøge at huske tilbage og finde ud af hvad du forbinder med det tal du drømte om. Dette vil give dig den tolkning som din drøm forsøger at spore dig ind på.

Se også: Nummer | Tidspunkter | Tal nr. 0  | Tal nr. 1 | Tal nr. 2 | Tal nr. 3 | Tal nr. 4 | Tal nr. 5 | Tal nr. 6 | Tal nr 7 | Tal nr. 8 | Tal nr 9

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V X Ø
Drømmesymboler oversigte Drømmesymboler oversigt

Sådan bruger du drømmesymboler

Med Danmarks største og mest omfattende oversigt over drømmesymboler – mere end 2000 drømmesymboler er forklaret – er du godt rustet til at tyde dine drømme. I de enkelte drømmesymboler er henvisning til andre relevante drømmesymboler. Du kan også benytte søgefunktionen, eller de alfabetiske oversigter over drømmesymboler.

Er der et drømmesymbol du ikke kan finde, så fortæl det og vi tilføjer det. Ligeledes hvis du gerne vil have andre henvisninger ind under et drømmesymbol. Fortæl hvordan vi kan gøre oversigt over drømmesymboler bedre. På forhånd tak for dit engagement. Har du spørgsmål om drømmetydning eller ønsker du at få tolket din drøm, så foregår dette i vores forum. Her kan du stille spørgsmål, hjælpe andre med svar, få tydet din drøm.

Drømmesymboler er forud definerede forklaringer på, hvad de enkelte symboler i drømmene almindeligvis betyder. Dette regelsæt er ikke helt det samme, hvis man sammenligner fx et østerlandsk regelsæt med et vesterlandsk. Endvidere skal de enkelte symbolforklaringer kun tages som et udgangspunkt, ikke som en klippefast sandhed.

Alle symboler har to sider: en kollektiv og en personlig. Den kollektive side er, at vi alle ved, hvad et hus er, mens den personlige side altid vil være forbundet til drømmerens personlige historiske baggrund, og de steder personen har boet, eller hvordan den person har oplevet de steder, hun/han har boet. Det gælder alle symboler. Forbindelsen mellem, hvad et hus er og personens opfattelse af et hus, er det, der afgør, hvordan et drømmebillede skal forstås.

Drømmesymbolerne benyttes i drømmetydning når man skal fortolke elementer i en drøm. Man kigger man på de enkelte drømmesymboler som drømmen kan huske og herudfra søges at lave en drømmetydning. Benyt oversigten over drømmesymboler til at søge efter det du gerne vil vide mere om. Fx drømmetydning død, drømmetydning slange, drømmetydning kat, drømmetydning tænder, drømmetydning gravid, etc.

Hvad betyder det når jeg drømmer om? Betydning af min drøm? Det kan du få svar på ved at benytte drømmesymboler, der fortæller hvad din drøm handler om.

Mangler du et drømmesymbol? Så fortæl dette i forummet og vi opretter en forklaring på drømmesymbolet til dig. På forhånd tak for dit engagement.

Se også: Elektricitet | Identitet | Lommeregner |  Lotteri | Løn | Navn | Numre | Penge | Radiator | Ruineret | Test | TidspunkterUdsalg | Quiz | Årstider

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V X Ø
Drømmesymboler oversigte Drømmesymboler oversigt

Sådan bruger du drømmesymboler

Med Danmarks største og mest omfattende oversigt over drømmesymboler – mere end 2000 drømmesymboler er forklaret – er du godt rustet til at tyde dine drømme. I de enkelte drømmesymboler er henvisning til andre relevante drømmesymboler. Du kan også benytte søgefunktionen, eller de alfabetiske oversigter over drømmesymboler.

Er der et drømmesymbol du ikke kan finde, så fortæl det og vi tilføjer det. Ligeledes hvis du gerne vil have andre henvisninger ind under et drømmesymbol. Fortæl hvordan vi kan gøre oversigt over drømmesymboler bedre. På forhånd tak for dit engagement. Har du spørgsmål om drømmetydning eller ønsker du at få tolket din drøm, så foregår dette i vores forum. Her kan du stille spørgsmål, hjælpe andre med svar, få tydet din drøm.

Drømmesymboler er forud definerede forklaringer på, hvad de enkelte symboler i drømmene almindeligvis betyder. Dette regelsæt er ikke helt det samme, hvis man sammenligner fx et østerlandsk regelsæt med et vesterlandsk. Endvidere skal de enkelte symbolforklaringer kun tages som et udgangspunkt, ikke som en klippefast sandhed.

Alle symboler har to sider: en kollektiv og en personlig. Den kollektive side er, at vi alle ved, hvad et hus er, mens den personlige side altid vil være forbundet til drømmerens personlige historiske baggrund, og de steder personen har boet, eller hvordan den person har oplevet de steder, hun/han har boet. Det gælder alle symboler. Forbindelsen mellem, hvad et hus er og personens opfattelse af et hus, er det, der afgør, hvordan et drømmebillede skal forstås.

Drømmesymbolerne benyttes i drømmetydning når man skal fortolke elementer i en drøm. Man kigger man på de enkelte drømmesymboler som drømmen kan huske og herudfra søges at lave en drømmetydning. Benyt oversigten over drømmesymboler til at søge efter det du gerne vil vide mere om. Fx drømmetydning død, drømmetydning slange, drømmetydning kat, drømmetydning tænder, drømmetydning gravid, etc.

Hvad betyder det når jeg drømmer om? Betydning af min drøm? Det kan du få svar på ved at benytte drømmesymboler, der fortæller hvad din drøm handler om.

Mangler du et drømmesymbol? Så fortæl dette i forummet og vi opretter en forklaring på drømmesymbolet til dig. På forhånd tak for dit engagement.