Tarotkort Seks Bægre6 BÆGRE

Overordnet betydning
Tarotkort Seks Bægre repræsentere nostalgi, barndomsminder, fokus på fortiden. Når dette kort vises i en Tarot-spredning, bliver du muligvis påvirket af fortidens begivenheder, minder om fortiden eller tænker på nogen fra din fortid. Kortet kan også betyde hjemlængsel.

Beskrivelse: Seks Bægre viser en dreng og en pige stående i en slotshave. Den lille dreng rækker et bæger med en blomst i til pigen. Rundt om dem står fem andre bægre med blomster i. Der er en atmosfære af åbenhed, sårbarhed og tillidsfuldhed. Bægrene med blomster symboliserer, at kreative anstrengelser vil lede til belønning. Kortet indikerer en parathed til at indgå i en nydelsesfuld udveksling med en elskede eller et projekt – eventuelt at give sig hen til sin egen følelsesmæssige rigdom.

Tolkning: Seks Bægre står for nydelse og indikerer at alt, hvad livet giver dig, bør du nyde fuldt ud. Dette er den bedste måde, hvorpå du kan give udtryk for din taknemmelighed. Kortet opfordrer dig til at tage imod og hengive dig til glæden, lysten, nydelsen på såvel det kropslige, det sanselige, som det sjælelige plan.

Det kan handle om at lade det indre barn, komme frem og udtrykke undren, taknemmelighed og kærlighed. Det kan også handle om, at man hænger ved minder, bliver nostalgisk og idealiserer fortiden. Her vil det være vigtigt, at man investerer energi i nutidige eller fremtidige projekter, for det vil være nu, at en drøm er klar til at manifestere sig for dig.

Nøgleord: Andre ord, der kan anvendes om Seks Bægre er: opmærksomhed på fortiden, at se verden med barnets øjne, barndomsminder, tidligere påvirkninger, længsel, hjemlængsel, nostalgi, enkelhed, barndom, umodenhed, støtte, beskyttelse. At tidligere anstrengelser giver belønning nu.

Tal: I de næste seks uger eller måneder vil være ideelle for en oplevelse af nydelse – og nydelse som et forfriskende og fornyende element.

Astrologi: Solen i Skorpionen. Du vil kunne opleve nydelse (Solen) på et meget dybt plan (Skorpionen).

Affirmation: Jeg er åben og tillidsfuld. Jeg nyder den frugt mine handlinger har båret. Jeg nyder hvad livet giver mig.

DE 78 TAROTKORT

DEN STORE ARKANA
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
SVÆRD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
STOKKE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
MØNTER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
BÆGRE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

TAROTOPLÆG
Prøv selv at lægge tarotkort

Tarot oplæg - 1 kort
TAROTOPLÆG - 1 KORT Tarot oplæg - 3 kort
TAROTOPLÆG - 3 KORT