la-pentacles-0022 MØNTER

Overordnet betydning
Tarotkort To Mønter indikere at du søger at finde eller opretholde balancen mellem forskellige områder i dit liv. Der skal træffes skal træffes beslutninger, måske en kamp for at finde den rigtige balance mellem dine egne behov og andres behov.

Beskrivelse: To mønter viser en jonglør der jonglerer med to mønter og et stort vandret ottetal – uendeligheds – symbolet. Bag ham ser man havet og to skibe, der sejler på nogle høje bølger. Kortet illustrer, hvordan manden leger med og forholder sig til forskellige muligheder. Han lader til at være ubeslutsom og have accepteret dette fuldt ud.

Kortet symboliserer en tilstand, hvor man forholder sig betragtende overfor livets foranderligheder. Og ikke lader sig bringe ud af fatningen selv, men i stedet rider på havets, følelsernes oprørthed, som en korkprop og følger bølgernes/følelsernes bevægelser.

Tolkning: Kortet symboliserer en tid med accept af tings foranderlighed, en accept af at ting kommer og går i livet, og hvordan man kan være åben for enhver ny situation. Forandringen omfatter alle tilværelsens områder. To mønter står for vekselvirkning og forandring. Det viser en tid med bevægelse og et behov for at arbejde med skiftende energier og I skiftende tempo.

Forandringen kan godt være i pengesager, situationen kan også omhandle din sindstilstand. Kortet kan også betyde, at du har evnen til at klare flere ting på en gang. Men om alle omstændigheder beriger forandringerne dig. Derfor hengiv dig tillidsfuldt til forandringerne og dit liv vil blive beriget.

Nøgleord: Andre ord der vil kunne beskrive to mønter er: livskunstner, ubeslutsomhed, observatør af egne følelser og tanker, overraskelse, transformation, balance, tilpasningsevne, fleksibilitet, økonomiske beslutninger, partnerskaber.

Tal: I de næste to uger eller måneder bør du acceptere altings foranderlighed, acceptere at ting kommer og går i livet, og være åben for enhver ny situation.

Affirmation: Jeg følger forandringerne omkring mig. Jeg accepterer, at det eneste bestandige er forandringen. Forandring beriger mig. Jeg hengiver mig tillidsfuldt til forandringerne.

coins_02-marseilles

Tarot of Marseille
Fournier

coins_02-visconti

Visconti
Yale University

tarot-italien-coins-02

Italiensk tarotsæt
Lo Scarabeo

DE 78 TAROTKORT

DEN STORE ARKANA
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
SVÆRD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
STOKKE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
MØNTER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
BÆGRE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

TAROTOPLÆG
Prøv selv at lægge tarotkort

Tarot oplæg - 1 kort
TAROTOPLÆG - 1 KORT Tarot oplæg - 3 kort
TAROTOPLÆG - 3 KORT