Tarotkort Tre Mønter3 MØNTER

Overordnet betydning
Tarotkort Tre Mønter repræsenterer læring, studier og læretid. Det betyder også hårdt arbejde, beslutsomhed, dedikation og engagement.

Beskrivelse: Tre mønter viser tre mænd i et kirkerum. Den ene, en arbejder, måske en billedhugger, står på en bænk og arbejder, og holder et bæger i sin hånd. En munk og en nar står og kigger i tegningerne for bygningen. Over dem er udskåret tre mønter i en trekant.

Kortet symboliserer både, at et projekt – et bygningsværk vokser, men symboliserer også din egen personlige vækst. Kortet indikerer, at kreativitet og kærlighed forbindes, og at du virkeliggør dig selv og bliver mere tilfreds ved at lægge hele din eksistens og energi i arbejdet.

Tolkning: Kortet symboliserer, at vejen til vækst og ekspansion går gennem vedholdende arbejde. Det indikerer, at der endnu er en del arbejde at gøre på det værk eller projekt, du er i gang med. Når du trækker dette kort, er det et tegn på, at du formentlig er fast besluttet på at holde fast ved og gennemføre dit projekt, uanset hvor vanskelig eller frustrerende opgaven måtte være.

Det er nødvendigt, at du giver alt, hvad du har i dig. Men gør det, for det lønner sig. Gør dig dog klart, hvad det helt præcist er, du gerne vil have ud af dine anstrengelser for samtidig at arbejde fokuseret og effektivt.

Samtidig antyder kortet også, at du, gennem at forholde dig meditativt til dine aktiviteter, vil kunne føle en tilfredsstillelse i og med, at du, når du arbejder, bliver opfyldt af handlingen i sig selv. Der vil følge en oplevelse af helhed og hengivelse med, som også kan beskrives som det flow,du føler, når du arbejder.

Nøgleord: Andre ord der vil kunne karakterisere kortet Tre mønter er: succes, selvrealisering gennem arbejde, møjsommeligt arbejde, vedholden indsats, arbejdshest, håndværkeren og designeren.

Tal: De næste tre uger eller måneder bør du holde fast ved og gennemfører det værk eller projekt, du er i gang med. Vejen til vækst og ekspansion går gennem vedholdende arbejde.

Affirmation: Jeg giver hele mig selv til arbejdet. Jeg oplever meningsfuldhed i arbejdet. Jeg er meditativ i mit arbejde.

coins_03-marseilles

Tarot of Marseille
Fournier

coins_03-visconti

Visconti
Yale University

tarot-italien-coins-03

Italiensk tarotsæt
Lo Scarabeo

DE 78 TAROTKORT

DEN STORE ARKANA
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
SVÆRD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
STOKKE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
MØNTER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
BÆGRE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

TAROTOPLÆG
Prøv selv at lægge tarotkort

Tarot oplæg - 1 kort
TAROTOPLÆG - 1 KORT Tarot oplæg - 3 kort
TAROTOPLÆG - 3 KORT