Tarotkort ti Mønter10 MØNTER

Overordnet betydning
Ti Mønter repræsenterer solidt fundament, sikkerhed og lykke på alle områder i dit liv. Som alle kort indenfor mønterne, peger det især hen på områder forbundet med økonomiske eller materielle problematikker. Men det er også et godt kort at få i forhold til familie, da det repræsenterer familiens ansvar, familieværdier og støtte.

Beskrivelse: Ti mønter viser en familiescene med tre generationer. Det viser en ældre mand, der sidder i en gårdsplads og klapper den ene af to hunde, der er ved hans fødder. Et par og et barn ses også. Barnet leger med den anden hund. Skikkelserne befinder sig i en rig borgbygning.

Ti er tallet for fuldendelse, og kortet symboliserer opfyldte drømme, og at man synes om det, man har skabt. Kortet symboliserer også, at tiden nu er til at værne om, skabe eller fokusere på noget fysisk og håndgribeligt, som kan eksistere for flere generationer, og flere generationer kan nyde frugten af. Det kan være, at dette opnås gennem projekter eller genstande, der kan gå i arv.

Tolkning: Kortet symboliserer et ønske om at slå rod og finde sig tilrette i en base. Basen eller fundamentet kan være i form af at starte familie, købe hus eller starte en tradition. Det vigtige her er at skabe en følelse af bestandighed og stabilitet i dit liv. Kortet gør dig desuden opmærksom på, at du har skabt din egen virkelighed.

Ethvert menneske, enhver hændelse har du selv tiltrukket. Som den gamle mand på kortet betragter du livet og kan se, at selvom vi betragter det som fast og sikkert, er det kun et spil, som vi mennesker optræder i. Altså fortæller kortet, at du bør være opmærksom på, at du selv har skabt al rigdom i dit liv, og for at denne skal vokse videre, må du søge efter at være rig i alle livets forhold – altså både på de åndelige og de fysiske områder.

Nøgleord: Andre ord, der vil kunne karakterisere ti mønter er: traditioner, arv, videregivelse af rigdom, perfektion, livet er et spil, fundament for familie, fremtidige og varige traditioner, uventet økonomisk fremgang, engangsbeløb, arv, privilegium, arvelige emner, rigdom, gamle penge, velstand.

Tal: I de næste ti uger eller måneder kan du med fordel søge at forøge din rigdom på alle områder – altså både på de åndelige og de fysiske område. Tiden nu er til at værne om, skabe eller fokusere på noget fysisk og håndgribeligt, som er i den store skala.

Affirmation: Jeg betragter verden og er i ro. Jeg nyder verdens rigdom.

coins_10-marseilles

Tarot of Marseille
Fournier

coins_10-visconti

Visconti
Yale University

tarot-italien-coins-10

Italiensk tarotsæt
Lo Scarabeo

DE 78 TAROTKORT

DEN STORE ARKANA
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
SVÆRD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
STOKKE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
MØNTER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
BÆGRE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

TAROTOPLÆG
Prøv selv at lægge tarotkort

Tarot oplæg - 1 kort
TAROTOPLÆG - 1 KORT Tarot oplæg - 3 kort
TAROTOPLÆG - 3 KORT