la-swords-0022 SVÆRD

Overordnet betydning
Tarotkort To Sværd repræsenterer et dødvande, våbenhvile, at være ved en korsvej. Du er fanget mellem to loyaliteter, forhold, situationer, tilbud eller mennesker. Du er fanget midt i et argument eller en konflikt og må forsøge at mægle mellem modstridende parter. Kortet kan også repræsenterer blokerende følelser, at være i benægtelse, blindhed og en manglende evne eller manglende vilje til at se sandheden.

Beskrivelse: To Sværd viser en kvinde klædt i hvidt siddende ved havet på en sokkel. Hun har bind for øjnene, og holder i begge sine hænder et sværd. Armene holder hun over kors over brystet. I havet bag hende ser man små øer, og på himlen ses nymånens segl.

To sværd kan enten symbolisere dyb fred og klarhed eller dødvande, ubeslutsomhed og modstand mod at vælge eller handle. Kvinden med bind for øjnene kan både symbolisere en trækken sig ind i sig selv og tro på indre fred, balance, ligevægt og klarhed i valgsituationer, eller også kan den symbolisere en fastlåsthed, at følelser ignoreres.

Tolkning: Afhængigt af hvordan To Sværd tolkes, kan det symbolisere kontakt med indre fred eller på den anden side følelser, der ignoreres og spændinger i forbindelse med at lukke omverdenen ind. Tolkningen må være afhængig af spørgerens bevidsthedstilstand og situation. I det følgende fokuseres der på tolkningen, der har med sindets fred at gøre. Kortet symboliserer en tilstand, hvor situationer kan afklares, og beslutninger kan træffes eller er truffet intuitivt. Får du indskydelser og ideer nu, er de formentlig værd at lægge mærke til.

Kortet står for indre fred, som er en stor gave, der bør påskønnes og beskyttes. Den indre fred opstår i forhold til beslutninger i forhold eller situationer, hvor du tidligere har været i vildrede. Det er samtidig en fred der bringer bevægelse og friskhed med sig, fordi freden er ægte. Når du trækker dette kort, er det tegn på, at en beslutning i forbindelse med anliggender, situationer, valg eller relationer allerede er integreret på et underbevidst niveau; den beslutning, du har taget, har medført fred i sind, i følelserne, i intellektet og i kroppen. Det er en fred, der også påvirker Vægtens to polariteter, og snart vil du opleve ydre tegn, beviser på denne mentale integration.

Nøgleord: Andre ord der vil kunne beskrive To Sværd: At befinde sig i mørke, tvivl, fred, tilfredsstillelse, klarhed, balance, beslutninger i forhold som bevirker åndelig eller mental fred.

Tal: I de næste to uger eller måneder vil du tage en beslutning, der vil medførersindsro og afklaring.

Astrologi: Månen I Vægten. Der hersker i det underbevidste (Månen) en dyb fred og balance (Vægten).

Affirmation: Jeg fyldes af dyb fred. Jeg er fred. Jeg er stilhed.

swords_02-marseilles

Tarot of Marseille
Fournier

swords_02-visconti

Visconti
Yale University

tarot-italien-sverd-02

Italiensk tarotsæt
Lo Scarabeo

DE 78 TAROTKORT

DEN STORE ARKANA
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
SVÆRD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
STOKKE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
MØNTER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
BÆGRE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

TAROTOPLÆG
Prøv selv at lægge tarotkort

Tarot oplæg - 1 kort
TAROTOPLÆG - 1 KORT Tarot oplæg - 3 kort
TAROTOPLÆG - 3 KORT