la-swords-0066 SVÆRD

Overordnet betydning
Tarotkort Seks Sværd repræsentere at bevæge sig ind i roligere farvande, bevæge sig videre eller bevæge sig fremad. Det kan dog også repræsentere flugt, løb væk, rejse. Ved at bevæge dig væk fra en konflikt, eller poteniel farlig situation, får du ro til at beskytte og heale dig selv. Bliver i stand til at samle styrke og herefter bestemme hvorledes du vil forholde dig overfor det du er igang med at bevæge dig væk fra.

Tarotkortet opfordrer dig til at lægge afstand til potentielle konflikter og søge til roligere farvande for der at genvinde din mentale og fysiske styrke. Det er også et Tarot kort som peger på at du kan finde hjælp i din intuition og via spirituelle hjælpere, såsom dit totemdyr, din skytsengel, mv.

Beskrivelse: Seks Sværd viser en mand, der stager sig af sted i en båd. Med som passagerer er, hvad der kunne ligne en kvinde og et barn. Seks sværd står på højkant, stukket ned i båden. I baggrunden skimtes bredden. Det kunne se ud som om,de sejler fra noget oprørt vand til højre mod noget stille vand mod venstre.

Stemningen på kortet er en blanding af opnået harmoni og sorg over fortiden. Det lader til, at der tages afsked med nogen eller noget. Kvinden på båden lader til at have affundet sig med sin situation og har formentlig overgivet sig til skæbnen og håbet om en bedre fremtid.

Tolkning: At kvinden på kortet lader til at have accepteret sine begrænsninger. vil være det første skridt mod at forstå dem. Med tiden vil man således kunne rumme gamle sorger og nye besværligheder bedre. Kortet indikerer, at man flytter sig fra en problematisk situation eller tid mod noget mere tilfredsstillende. Flytningen kan ske på flere måder; enten fysisk fra et land eller en by eller fra nogle omgivelser eller fra en person.

Det kan også handle om en indre rejse, hvor du for eksempel forlader gamle negative tankeformer, og lader dem erstattes af nye mere positive tanker og dermed en forøget viden. En lysere og lettere tid er i sigte. Der kan også være usigt til en løsning på et problem. Kortet indikerer at forskellige ideer og betragtningsmåder, kan samles i en helhed. Din evne til at opfatte tingene på en holistisk måde bør udnyttes til en løsning, og denne bør kommunikeres ud.

Når du trækker dette kort, er det et tegn på, at du besidder evnen til logisk, rationel, videnskabelig tænkning til brug i kommunikation, om et emne, der er nyt, og som trænger til at blive udtrykt på en klar objektiv måde.

Nøgleord: Andre ord, der karakteriserer Seks Sværd er: rejse ind i en uvis fremtid, målrettet intellekt, det helhedsorienterede objektive intellekt, gamle sorger eller en svær vej, der skal betrædes.

Tal: I de næste seks uger eller måneder vil det være vigtigt for dig at se realistisk og objektivt på tingene. Nye ideer skal også kommunikeres objektivt.

Astrologi: Merkur i Vandbæreren. Originalitet og nytænkning (Vandbæreren), der kommunikeres (Merkur) på en fredelig, konstruktiv og objektiv måde.

Affirmation: Jeg går ind i min fremtid med tillid. Jeg tager let og ubesværet mod det nye der kommer til mig. Jeg er parat til at give slip på det jeg ikke har brug for længere.

swords_06-marseilles

Tarot of Marseille
Fournier

swords_06-visconti

Visconti
Yale University

tarot-italien-sverd-06

Italiensk tarotsæt
Lo Scarabeo

DE 78 TAROTKORT

DEN STORE ARKANA
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
SVÆRD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
STOKKE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
MØNTER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
BÆGRE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

TAROTOPLÆG
Prøv selv at lægge tarotkort

Tarot oplæg - 1 kort
TAROTOPLÆG - 1 KORT Tarot oplæg - 3 kort
TAROTOPLÆG - 3 KORT