Sværd PageSVÆRDENES PAGE

Overordnet betydning
Tarotkort Sværdenes Page er en person, der er ung af hjertet, livlig, hurtig tænkende, analytisk, logisk og cool. Denne person afviser uretfærdighed, men kan samtidig fremstå som ufølsom, omend han dog ikke forårsager skade med vilje. Tarotkortet må tolkes ud fra den position det har i dit oplæg.

Dets betydning kan fx være ideer, planlægning og inspiration. Det kan også betyde at være beskyttende, bevogtet og årvågen. Tarotkortets præcise betydning og tolkning er afhængig af de øvrige kort i oplægget samt dets placering i oplægget.

Beskrivelse: Sværdenes page viser en ung mand stående på et højdedrag med et sværd i sine hænder. I baggrunden ses bjerge, store luftige skyer og en flok fugle. Vinden blæser i træerne og i hans hår. Kortet symboliserer tilstedeværelsen af et ungt sind. Dog ejer manden på billedet potentiale for fornyende tænkning. Han repræsenterer begyndelsen på noget nyt, og denne unge mand er eventuelt klar til at begynde en ny rejse.

Sværdet han bærer indikerer hans intellektuelle og mentale formåen. Dette er en evne, han stadig er ved at lære om. Han har endnu ikke fået afprøvet alt, men er betaget af det intellektuelle i forbindelse med nye ideer, tænkemåder, og når det gælder beherskelse af tankens kraft.

Tolkning: Kortet symboliserer din evne til at få ideer og planlægge ting, der har med noget praktisk at gøre. Du vil kunne anvende dine ideer helt konkret i dit liv. Det indikerer, at du er sammen med nogen eller i en situation, der endnu ikke er fuldt udviklet. Du er i en begyndelsesfase, hvor der så absolut er muligheder i området for tænkeevne. Kortet symboliserer desuden en person, som er fast besluttet på at gennemskære begrænsninger eller forhindringer, der måtte blokere mental kreativitet.

Når du trækker dette kort,er det et tegn på, at du har brug for at skære igennem alt, hvad der begrænser din evne til at have fri mental tænkning. Du bør målrettet søge at frigøre din kreative intuitive tankegang.

Nøgleord: Andre ord, der karakteriserer Sværdenes Page, er: konstruktiv tænkning, fra ord til handling, manifesterede tanker og klarhed. Forsinkede nyheder, behov for tålmodighed, ideer, inspiration, beskyttende, bevogtet, retfærdighed, tænk, før du taler, ikke trækkes ind i argumenter, snak, kommunikativ, tale ud, bekæmpe uretfærdighed.

Affirmation: Jeg gør mig fri af det, der binder mig. Jeg er fri til at gøre det mentale fysisk.

swords_11-Cary-Yale
Visconti
Yale University

tarot-italien-sverd-11
Italiensk tarotsæt
Lo Scarabeo

swords_11-marseilles
Tarot of Marseille
Fournier

tarot-oswald-swords-11
Oswald Wirth
US Games

Sværdens Page (engelsk: Page of Swords, italiensk Fante di Spade) ses ovenfor i fire versioner. Cary-Yale Visconti tarotkort fra omkring 1420’erne er hovedsagelig designet ud fra at skulle være smukke og gengive venner og familie. Det smukke gamle italienske tarotsæt har ligeledes sin hovedvægt på det kunsteriske udtryk. Marseille tarotkort er enkle da disse blev fremstillet så de egnede sig til trætryk. Oswald Wirth indvarsler nedtoning af kristne symboler og mere inspiration fra det okkulte, via skrifter især af Éliphas Lévi. Det okkulte kom herfra til at præge hvorledes tarotkort blev illustreret. Mest berømt er Rider-Waite tarotkort med massevis af symbolik fra Egypten, den jødiske kabbala, astrologien, alkymien og frimurerne.

DE 78 TAROTKORT

DEN STORE ARKANA
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
SVÆRD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
STOKKE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
MØNTER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
BÆGRE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

TAROTOPLÆG
Prøv selv at lægge tarotkort

Tarot oplæg - 1 kort
TAROTOPLÆG – 1 KORT Tarot oplæg - 3 kort
TAROTOPLÆG – 3 KORT