Tarotkort Stokkenes KongeSTOKKENES KONGE

Overordnet betydning
Tarotkort Stokkenes Konge indikerer, at du vil have energi, erfaring og entusiasme til at udføre det, du ønsker at opnå på dette tidspunkt. Du tager kontrol over dit liv. Du vil motivere dem omkring dig, lede vejen frem og være et godt eksempel for dem, der ser op til dig. Du behøver ikke bekymre dig om andre menneskers mening om dig, og du tør være anderledes.

Beskrivelse: Stokkenes Konge viser en konge, der sidder på en trone. Tronen er pyntet med billeder af løver og firben. Han bærer en mægtig kappe med påsyede firben. Hans dragt er rød og kappen gul. I hånden holder han en stok og, han kigger væk fra betragteren. Et firben ses ved hans fod. Kongen personificerer væddertegnets pulserende og livgivende kvaliteter.

Kortet symboliserer desuden mod, varme, entusiasme og tillid. Han inspirerer folk omkring sig til at gå efter deres drømme og forsøge det, der umiddelbart synes umuligt.

Tolkning: Stokkenes Konge indikerer, at kvaliteter som fantasi, energi og livslyst træder ind i dit liv og er klart til stede. Ligesom reptiler fra tid til anden skifter ham, viser kongens kappe med påsyede salamandere, at det er muligt at lade gamle begrænsninger bag sig og være åben overfor forandringer i såvel bevidsthed som den fysiske tilværelse. Således vil du komme i kontakt med din optimistiske og visionære side og komme til at gøre indflydelse.

Når du trækker dette kort, er det tegn på evolution og forandring på et dybt indre niveau; gamle perceptioner kastes til side,og alle forhindringer eller blokeringer kan ryddes af vejen, og der kan opstå ny udvidet indsigt. Du vil forfølge dine visioner med stor iver og energi.

Nøgleord: Andre ord, der karakteriserer Stokkenes Konge er: humor, gavmildhed, optimistisk, vovehals, vision, vitalitet, selvsikker, stærk, venlig, morsom, charmerende, frygtløs, motiveret, handlingsorienteret, stolt, lidenskabelig, ærlig, loyal, pålidelig, beskyttende, tager kontrol, tør at være anderledes.

Astrologi: Kortet forbindes med tegnet Vædderen.

Affirmation: Jeg arbejder målrettet efter mine visioner. Jeg overvinder forhindringer med lethed.

wands_14-Cary-Yale

Visconti
Yale University

tarot-italien-stokke-14

Italiensk tarotsæt
Lo Scarabeo

wands_14-marseilles

Tarot of Marseille
Fournier

tarot-oswald-stokke-14

Oswald Wirth
US Games

Stokkenes Konge (engelsk: King of Wands, italiensk Re di Bastoni) ses ovenfor i fire versioner. Cary-Yale Visconti tarotkort fra omkring 1420’erne er hovedsagelig designet ud fra at skulle være smukke og gengive venner og familie. Det smukke gamle italienske tarotsæt har ligeledes sin hovedvægt på det kunsteriske udtryk. Marseille tarotkort er enkle da disse blev fremstillet så de egnede sig til trætryk. Oswald Wirth indvarsler nedtoning af kristne symboler og mere inspiration fra det okkulte, via skrifter især af Éliphas Lévi. Det okkulte kom herfra til at præge hvorledes tarotkort blev illustreret. Mest berømt er Rider-Waite tarotkort med massevis af symbolik fra Egypten, den jødiske kabbala, astrologien, alkymien og frimurerne.

DE 78 TAROTKORT

DEN STORE ARKANA
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
SVÆRD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
STOKKE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
MØNTER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
BÆGRE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

TAROTOPLÆG
Prøv selv at lægge tarotkort

Tarot oplæg - 1 kort
TAROTOPLÆG - 1 KORT Tarot oplæg - 3 kort
TAROTOPLÆG - 3 KORT