Weekend kursus
Spiritualitet
Spirituel i hverdagen

På en klar og forståelig måde, præsenteres hvad det betyder at være spirituel. Du får den ligefremme udgave, hvor essensen af begreberne trækkes frem, og spiritualitet hverken forherliges eller nedgøres. Du får således en konstruktiv, kærlig og nuanceret gennemgang af hvad spiritualitet er for en størrelse. Et udgangspunkt for at kunne finde din egen vej, danne dine egne meninger.

Lykken er derfor noget vi alle kan arbejde med. Vi er selv ansvarlige for vores subjektive velvære. Glæden er et bevidst valg. Spiritualitet kan hjælpe dig til at træffe de rigtige valg her i livet. Hjælpe dig til at begynde at stole på din intuition og guide dig imod lykke og velfærd.

Hvis du følger den spirituelle vej, vil du opnå fremgang i din karriere, sikre din velstand, lykke i dine relationer med omverden, og ro med dig selv. Kort sagt et lykkeligt liv. Lyder det ikke storartet.

Spiritualitet kan være vejen til at gøre dig glad, rig og lykkelig. Og det er en nem vej. Spiritualitet viser vejen til hvorledes vi kan blive lykkelige mennesker blot ved at tænke en smule anderledes. Spiritualitet kan hjælpe os med styrke til at finde vores ståsted i verden og give os energien til at gøre det lille ekstra, der skaber vores succes.

Spirituel kursus weekend

Kursus
opbygning
Kurset er opdelt i fire moduler. Kursus strækker sig over en weekend.

Lørdag – Modul I  

Vi starter helt fra begyndelsen og ser helt overordnet på hvad spiritualitet er for en størrelse. Her er et kulturelt og historisk perspektiv på spiritualitet. Vi kigger på forskelle mellem østerlandsk og vesterlands tænkning.

lørdag – Modul II

Vi tager en tour de force igennem spiritualitet og kigger på de mest populære emner såsom tarotkort, clairvoyance, feng shui, numerologi og meget mere. Dernæst kigger vi på forskellige udviklingsmodeller og sætter så dig på arbejde med at finde ud af hvilken type du er indenfor de forskellige modeller. Med udgangspunkt i enneagrammet rundes dagen af.  Du får massevis af inspiration til videre selvstudie.  

Søndag – Modul III

Vi taler om de spørgsmål, du garanteret har, efter du har forsøgt dig med opgaverne fra modul II. Vægten er på spiritualitet i hverdagen. Hvorledes du rent konkret kan benytte de forskellige værktøjer, som daglige pejlemærker for beslutninger. Vi ser på hvordan du undgår de typiske faldgruber og konkret får spiritualitet til at fungere for netop dig.

Søndag – Modul IV

Hvert modul indeholder både fællesundervisning og individuelle sessioner. Så du får massevis af muligheder for at spørge ind til de områder, som du interesserer dig allermest for. Du sættes til forskellige opgaver og quizzer, som der efterfølgende gives sparring på. Vægten er at finde ind til netop dit udgangspunkt for den videre udvikling. Dine styrker og udviklingsmuligheder.

Du vil efter dette kursus have en rigtig god forståelse af hvad spiritualitet er for en størrelse og hvordan du kan vælge at bruge spiritualitet hvis du har lyst. Dette såvel personligt, som når du indgår i gruppesammenhænge, fx på dit job.

Spirituel kursus weekend

Underviser

Herbert C. Brandt
Du er i gode hænder. Din underviser er Herbert Brandt, der har mere end 30 års erfarring med spiritualitet. Udgiver af adskillige bøger om spiritualitet og grundlægger af NetSpirit. Endvidere vil der også være gæste undervisere.

Steder og Datoer

AARHUS
Modul I & II – Lørdag den 16 maj – kl. 9-15, Sydhavnen
Modul III & IV – Søndag den 17 maj – kl. 9-15, Sydhavnen

KØBENHAVN
Weekend kursus – Modul I & II – Lørdag den 30 maj – kl. 9-15, Indiakaj
Weekend kursus – Modul III & IV – Søndag den 31 maj – kl. 9-15, Indiakaj

Forplejning

Fri økologisk kaffe & The
Morgenmad: Frisklavede økologiske boller, smør, ost
Frokost: Velsmagende anretning, Frit valg mellem vegansk og almindelig.

Undervisningsmateriale

Alt udleveret undervisningsmateriale er dit til evig eje. Du vil også få adgang til massevis af fif omkring de bedste steder hvorfra du kan finde massevis af gratis materiale til videre selvstudier.

Spirituel kursus weekend

TILMELDING

Det er muligt at opdele betaling i to rater af 1995 kr.
Første del betales ved tilmelding. Anden del senest fire uger før.

Forestil dig en tænkt hule, hvori der sidder nogle mennesker. Disse er bundet til en væg og sidder med ryggen mod hulens udgang. Bag dem brænder et bål, og mellem bålet, og menneskene, er en vold. På denne vold går nogle folk med figurer, lavet af træ og sten og allehånde materialer på ryggen således at skyggerne fra disse kastes, på væggen foran fangerne.

Da nogle af bærerne snakker, og lyden reflekteres som ekko fra væggen med skygger, vil fangerne opfatte det som om at lyden kommer fra skyggerne. Disse fanger, der hele deres liv har siddet i denne hule uden mulighed for at dreje hovedet, vil givetvis, opfatte skyggerne som virkeligheden, og hvis disse fanger har mulighed for at tale sammen vil de give disse skygger navne. Fangerne vil givetvis også give hinanden ros efter hvor gode de er til at skelne mellem, og huske rækkefølgen af disse skygger.

Forestil dig nu at vi løser en af fangernes bånd, således at han kan vende sig. Først vil skæret fra bålet gøre fangens øjne tårefyldte, og han vil være meget desorienteret, og ude af stand til at se klart. Her vil nogle mennesker stoppe og ikke gå videre af angst for hvad det der gør så ondt er. Mens andre ville hige efter det ukendte, for at udforske det. Efter en tid vil hans øjne se klart. Og han vil nu se virkeligheden, og forstå at det han før så som virkelighed kun var skygger af den egentlige virkelighed.

Tager man nu denne fange videre ud af hulen vil solens skarpe lys møde ham, Og han vil igen være blændet og desorienteret, indtil han øjne vænnede sig til lyset. Det første han vil være i stand til at opfatte ville være skyggerne. Dernæst tingene i sig selv, og til sidst vil han kunne skue ind i det, der er årsagen til det hele… Solen! Med tiden vil han forstå at det er solen, der skaber årstiderne og årets gang, som hersker over alle synlige ting, og som på en vis måde er årsagen til alle de ting, de har set. 

Tager man nu denne fange tilbage til hulen og de andre fanger vil han i starten være blind i mørket, han vil ikke kunne skelne skyggerne, og vil ikke få de æra og hædersbeviser, der uddeles mellem fangerne, for at skelne skygger, de andre vil anse ham for småtosset, med hans sludder om en anden virkelighed.

Men denne fange vil, med sin nye viden om den egentlige virkelighed, sikkert heller ikke sætte pris på disse hædersbeviser. Og vil derfor heller ikke blive en anset mand i dette samfund. Denne fange ville sikkert helst blive i lyset, og aldrig vende tilbage til mørket.

Platon – Værket ”Staten” Bind VII 

LYN KURSUS
LÆR SPIRITUALITET AT KENDE
Spirituel kursus
OVERSIGT
KURSER, FOREDRAG
NetSpirit serviceydelser