Numerologisk profil

NUMEROLOGI
Få udregnet
Din numerologiske profil

En numerologisk profil er et komplet billede af hvad alle tal knyttet til dit navn og fødselsdag har af betydning. I en numerologisk profil får du en komplet liste af hvilke tal, der er knyttet til din person. Numerologi drejer sig om at skabe overensstemmelse mellem den person du gerne vil være, de muligheder du gerne vil have åbner sig for dig – og de energier som du udstråler.

Et redskab til at blive bevidst om hvilke energier du rummer er enten et numeroskop, eller en numerologisk profil. Dette er to måder at opstille de numerologiske tal på. Mens et numeroskop dog kun indeholder de mest populære tal, så indeholder den numerologiske profil alle de tal som er tilknyttet din person – hvilket er ganske mange!

Her får du din numerologiske profil udregnet af numerolog og som ekstra bonus får du adgang til video samtale med numerologen hvor de mange tal bliver forklaret.

[wpforms id=”35066″]

Dit Numeroskop

Hvordan bruges den
numerologiske profil?

Den overordnede ide i numerologi er ganske enkel – det drejer sig om at skabe overensstemmelse mellem den person du gerne vil være, de muligheder du gerne vil have åbner sig for dig. Altså at bringe dig hen i situationer hvor du tiltrækker de positive energier, subsidiært beder de dårlige energier om at finde andre græsgange!

Via numerologi får du mulighed for at skabe overensstemmelse mellem den person du gerne vil være og de energier som du tiltrækker. Arbejdsredskabet til denne proces er din numerologiske profil.

Hvad kan jeg bruge
samtalen til?

I din samtale med numerologen vil din numerologiske profil blive forklaret og du kan frit kommentere og stille spørgsmål undervejs. Numerologen vil med udgangspunkt i din numerologiske profil kunne fortælle en lang række ting om din person. Hvordan andre opfatter dig, hvilke tidspunkter i dit liv som er gunstige og hvilke som bestemt ikke er det. Numerologen kan fortælle om hvilken skæbne du har i dette liv, hvilke energier dine forskellige navne (kæle- kaldenavn(e) i private og offentlige sammenhæng) udsender, etc.

Hvad sker der
efter sessionen?

  • Du modtager din numerologiske profil via e-mail.
  • Du er blevet mere afklaret om muligheder og løsninger.
  • Du vil komme til at kigge godt og grundigt på dig selv – Numerologen tager altid udgangspunkt i det, DU kan gøre – for du kan kun ændre dig på selv, ikke på de andre.

numerologi

BETALING

 

DIN NUMEROLOGISKE PROFIL

Et numeroskop er to trekanter ovenpå hinanden. Et numeroskop indeholder en lang række tal og disse i sig selv, samt samspillet mellem dem, udgør tolkningen af numeroskopet. Din numerologiske profil er ikke helt det samme som dit numeroskop. Din numerologiske profil er større og mere omfattende.

Udfordringen er at du kommer til at stå med en hel masse tal og det kan være svært at holde hoved og hale på deres forskellige betydninger. Men principelt kan du sagtens selv opstille din numerologiske profil.

Den anden del af processen – selve tolkningen – er lidt mere udfordrende. For at få det optimale ud af din numerologiske profil anbefales at du får hjælp til fortolkningen af en numerologi. Akkurat som det sker hvis du bestiller din numerologiske profil igennem os.