Biografier

Stolte krigere, store høvdinge, betydningsfulde indianere og amerikanske generaler. Her får du en kort biografi over nogle af de mennesker, der har betydet mest i forhold til de nordamerikanske indianere og deres historie.

Big Bear
Cree
1825-1888
Big Foot
Hunkpapa-Sioux
1825-1890
Big Ox
Apsaroke
1830-1908
Black Kettle
Cheyenne
1803-1868
Calico
Oglala-Sioux
1843-1909
Cochise
Apache
1812-1874
Crazy Horse
Lakota-Sioux
1849-1877
C.A. Eastman
Sioux
1858-1939
 Dull Knife
Cheyenne
1845-1877
Eagle Elk
Oglala-Sioux
1853-1911
Fast Thunder
Oglala-Sioux
1839-1904
Frank Fools Crow
Lakota-Sioux
1892-1989
Gall
Sioux
1840-1895
Geronimo
Apache
1829-1909
Good Lance
Oglala-Sioux
1846-1908
His Fights
Oglala-Sioux
1832-1909
Hunts The Enemy
Crown
1845-1907
Joseph
Nez Perce
1840-1904
Keokuk
Fox, Sauks

1788-1848
Little Dog
Brulé-Sioux
Født 1848.
Little Wolf
Cheyenne
1820-1904
Looking Glass
Nez Perce
1832-1877
Many Horses
Oglala Sioux
1837-1913
Medicine Crow
Mandan
1795-1837
Old Dog
Apsaroke/Crow
Født ca. 1828.
Plenty Coups
Mountain Crow
1848-1932
Quanah Parker
Comanche
1850-1911
Red Cloud
Oglala/Brulé
1822-1909
Seattle
See-ahth
1786-1866
Shot In The Hand
Apsaroke
Født ca. 1848
Sitting Bull
Hunkpapa Sioux
1831-1890
Slow Bull
Oglala-Sioux
1844-1909
Spotted Elk
Hunkpapa-Sioux
1825-1890
Spotted Rabbit
Mountain Crow
Født 1846
Struck By Crow
Oglala-Sioux
Født 1848
Two Leggins
River Crow
1844-1924
Washakie
Shoshones
1802-1900
Wet
Apsaroke/Crow
Født ca. 1851
Whitemanrunshim
Mountain Crow
1855-1928
Wolf Lies Down
Mountain Crow
1843-1910
Wowoka
Paiute
1856-1932
Yellow Hawk
Yanktonai-Sioux
Født i 1854
Yellow Horse
Yanktonai-Sioux
Født i 1853
Pocahontas
Algonquian
1595-1617
G. A. Custer
(1839-1876)
George Crook
(1829-1890)
John Gibbon
(1827-1896)
Chivington
(1821-1892)
Marcus A. Reno
(1834-1889)
William F. Cody
(1846-1917)

 

Navngivning af indianerne

Indianerne gav ofte deres børn navne efter medicinhjulet, fødselstidspunktet, eller hædelser i forbindelse med fødselen. F.eks. vandrende falk, høvding ti bjørne osv. Navnerne kunne også sige noget om personligheden, men en indianer kunne godt opleve at få flere navne igennem livet. det kunne ske dersom man udførte en handling eller flere som viste nye sider af hans eller hendes personlighed.

I den vestlige verden er således at efternavnet på en længst afdød forfædre bliver videregivet fra generation til generation og ved fødslen får barnet tildelt et eller flere fornavne. Skønt det i de senere år er blevet mere almindeligt for ganske almindelige mennesker at ændre dele eller hele deres navn når de når voksenalderen er det dog stadig således at langt de fleste beholder deres fødselsnavn hele livet igennem. Dette system er enkelt og det virker. Da de hvide mødte indianerne fandt de at indianernes navne var alt for lange, meget svære at udtale og huske, undertiden vulgære eller stødende i forhold til det engelske sprog – og frem for alt fandt de hvide at indianernes navne var ukristne.

Alt dette, sammenholdt med et forsøg på at assimilere indianerne ind i de hvides system og levevis gjorde at indianerne fik nye navne. Til dels kan man godt forstå de hvide idet de stødte på navne som: Flying eagle, Pipe-chief, Crazy-horse, Yellow bonnet, Afraid-of-his-enemy, Walk-in-the-water, Rain-in-the-face, Bull-all-the-time, Keeps-his-head-above-water, No-hair-on-his-tail, Bob-tail-wolf-No. 3, Kills the-one-with-the-blue-mark-in-the-centre-of-the-chin, etc.

Til en start navngav de hvide indianerne efter forgodtbefindende, uden at tage hensyn til deres stamme, geografiske opholdelsested eller familienavn. Dette gav naturligt nok hurtigt mere forvirring end afklaring idet tilhørsforhold de enkelte indianere imellem blev slettet. Der findes mange eksempler på at personer indenfor den samme familie fik tildelt helt forskellige såvel for- som efternavne. Dette var ganske vist også tilfældet da indianerne levede isoleret.

Her var det enkelte indianske navn sjældent knyttet til hverken ens forfædre, eller ens forældre. Men indianerne selv vidste det jo ganske udmærket og så ikke behov for at have et navngivningssystem på samme måde som vi kender det. Der kom først rigtig rod i systemet da indianerne blev tvunget til at foretage store og lange folkevandringer og efterfølgende blev blandet i de forskellige reservater samt opsplittet ved at nogle blev sendt i skoler, forskellige opdragelsesanstalter etc.

De hvide indså efterhånden problemet og begyndte at navngive indianerne mere systematisk og nuanceret. Hvor de tidligere hovedløst have tildelt indianerne navne som: Samuel, Robert, James, Peter, Richard, etc., eller forkortelser heraf: Sam, Bob, Jim, Pete, Dick, etc., begyndte agenterne i de forskellige reservater (hvis opgave det blandt andet var at navngive indianerne) efterhånden at være lidt mere nuancerede i navngivningen. Der blev skelnet til om det oprindelige navn, som den enkelte indianer havde, kunne benyttes, eventuelt i en forkortet, eller i en angliceret udtaleform. Hvis det indianske navn var for besværligt at udtale, for langt eller på anden måde anses for uegnet blev der undertiden givet et engelsk fornavn og det indianske navn blev brugt som efternavn.

 

civi-indi-spirit-06

 

De 10 største indianerhøvdinge

1. Geronimo, 1829–1909

Styrker: Berømmet for sin snarrådighed og frygtet for sin uslukkelige hævntørst. Legendarisk for sin evne til at undvige tusindvis af forfølgere. Anerkendt for sit mod, som bl.a. inspirerede USA’s faldskærmssoldater til at råbe “Geronimo!” når de sprang. Svagheder: Tog fjendens religion til sig og opgav sin egen tro. Fik ikke opfyldt sit ønske om at blive begravet på sin fødeegn – blev begravet på en kirkegård for krigsfanger. Opgav kampen mod overmagten.

2. Sitting Bull, 1831-1890

Styrke: Førte indianerne til en historisk sejr, da han udslettede general Custer ved Little Bighorn. Svaghed: Blev dræbt under mystiske omstændigheder, da politiet ville anholde den fredelige høvding.

3. Crazy Horse, 1840-1877

Styrke: Tabte aldrig et slag og blev aldrig taget til fange. Gav aldrig køb på sine værdier.
Svaghed: Mistede i 1867 ca. 100 mand, da han ikke vidste, at hans fjender havde fået nye våben.

4. Cochise, 1812-1874

Styrke: Kæmpede en lang kamp mod Mexico, der ville kontrollere apachernes landområder.
Svaghed: Gjorde Arizona til et livsfarligt område for civile – ca. 5.000 døde i løbet af 11 års konflikt.

5. Pontiac, 1720-1769

Styrke: Forsvarede Detroit-området i hele tre år, indtil de britiske styrker accepterede en fredsaftale. Svaghed: Nogle historikere mener, at Pontiac ikke havde så stor betydning i kampene om Detroit.

6. Black Hawk, 1767-1838

Styrke: Kæmpede i 1812 på britisk side mod USA og blev udnævnt til brigadegeneral.
Svaghed: Blev så vred over den brutale europæiske krigstaktik, at han trak sig ud af kampene.

7. Red Cloud, 1820-1909

Styrke: Påførte USA’s hær historisk store tab og fik regeringen til at afstå land til et stort reservat. Svaghed: Kæmpede forgæves mod regeringen, da den brød sit løfte og tog landområder fra indianerne.

8. Standing Bear, 1834-1908

Styrke: Vandt en afgørende retssag, der fastslog, at indianere havde samme rettigheder som hvide. Svaghed: En tredjedel af høvdingens folk måtte dø af sult og sygdom, før han tog initiativ til retssagen.

9. Tecumseh, 1768-1813

Styrke: Kæmpede på britisk side mod USA med et mål om at skabe en selvstændig indiansk stat.
Svaghed: Blev dræbt i et slag mod amerikanerne, hvorefter hans koalition af indianere brød sammen.

10. Opechancanough, 1554-1646

Styrke: Var en af de første høvdinge, der førte an i kampen mod de netop ankomne nybyggere.
Svaghed: Fik en uværdig død for en kriger ved at blive skudt i ryggen, da han var taget til fange.

 

civi-indi-spirit-07

 

VIL DU VIDE MERE

Nærværende kapitel er en del af NetSpirits sektion om de nordamerikanske indianere, hvor du kan læse om indianernes historie helt tilbage fra de første indianske forfærde indvandrede via Beringstrædet. Indianernes sagn og legender. Spændende fortællinger, der blev givet videre i arv fra generation til generation og som rummer nøglen til forståelse af mange af indianernes overbevisninger. For at forstå hvilken nuanceret gruppe, som indianerne udgjorde, er det nyttigt at kende lidt til geografien i de områder som de udfoldede sig i. Fra Canada og Alaska i nord, over de bjergrige egne i det vestlige amerika, den flade prærie og til de frugtbare jordarealer ved østkysten af USA. Den store forskel i geografien gjorde at de forskellige indianerstammer havde helt forskellig levevis.

Mange af indianernes overbevisninger har rod i at vi allesammen er et med naturen og hinanden. En filosofi, der bestemt er aktuel i dag og som vi allesammen, på hver vores måde, kan lære noget fra. Læs om shamanisme, medicinmænd, shamaner og religiøse ceremonier: pibeceremoni, svedehytte, visionssøgning og hvorledes indianernes spiritualitet anviser veje til hvad du kan gøre for at blive et menneske i harmoni og ro med dig selv og din verden.

 

Stil spørgsmål om indianerne

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om de nordamerikanske indianere.
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

DE NORDAMERIKANSKE INDIANERE

 

Høvding Seattle – Vi er en del af jorden

 

SHAMANISME