Selvstudie tarotkort

Quiz

Her er en lille quiz, som du kan tage for sjov. De spørgsmål som optræder er nogle vi har fundet ud fra den tekst som er gennemgået. Så hvis du virkelig har nærlæst det hele burde du nemt kunne svare rigtig på alle spørgsmål. Men husk nu at vi blot har lavet testen for sjov og det her er jo slet ikke udenads læren. Så tag quizen for sjov hvis du har lyst hertil. God fornøjelse

1. En Hvor mange forskellige tarotkort sæt fandtes der omkring år 0?
– De såkaldte “klassiske tre sæt” var de eneste kendte tarotkort dengang.
– Mange, flere end 100 forskellige.

– Ingen, tarotkort var endnu ikke opfundet.

2. I det femte århundrede blev Marseilles tarot af B.P. Grimaaud, meget populært fordi:
– Det var det første tarotsæt med billeder.
– Det blev masseproduceret og var dermed billigt.
– Det var nemt at fortolke.

3. Hvor mange kort er der i et tarotsæt?
98. 78. 88.

4. Arcana Major beskriver:
– Hvilke ting fra vores barndom, der påvirker vores nutid.
– Hvilke ydre forhold, der bidrager til løsningen af det spørgsmål vi har stillet kortene.
– Menneskets fulde spirituelle udviklingsproces gennem genfødslerne.

5. Hvor mange kort er der i Arcana Major?
12. 13. 22.

6. Hvor mange kort er der i Hofkortene?
8. 16. 24.

7. Hvad betyder det at trække et hofkort?
– At mesterskab på et vist niveau er blevet realiseret og er aktuel i den pågældende situation.
– At du står overfor en af de 13 udfordringer.
– At du vil få svaret på dit spørgsmål fra højere sted (hoffet).

8. Dit grundlæggende mesterskab finder du ved:
– At tælle bogstaverne i dit fulde fødselsnavn.
– At spørge tarotkortene til råds om hvad dit mesterskab er.

9. Arcana minor betyder:
– De små mysterier.
– De store mysterier.
– Den lille port.

10. Arcana minor kortene er opdelt i:
– Fire serier af 10 kort hver, der repræsentere forskellige aspekter af personligheden.
– Fire serier af 13 kort hver, der repræsentere forskellige udfordringer du vil møde igennem livet.
– Fire serier af 16 kort hver, der repræsentere energien fra de fire verdenshjørner.

11. De fire serier i Arcana minor er:
– Sværdene, Bægerne, Stokkene og Mønterne.
– Sol, Måne, Stjerner og Jorden.
– Lille serie, store serie, Jord serien og Himmel serien.

12. Hvor mange af Arcana Minor’s 40 kort, menes at være udfordringer eller prøver?
– Ingen.
– 13.
– Halvedelen, 20.

13. Hvordan bør du opbevare dine tarotkort?
– Så beskyttet som overhovedet muligt, gerne i en aflåst skuffe.
– Det er helt individuelt.
– Så frit tilgængeligt som overhovedet muligt, således at flest mulig kan røre dem.

14. Hvordan bør du blande dine tarotkort?
– På samme måde som du ville blande ganske almindelige spillekort.
– Forskelligt afhængig af hvilket spørgsmål du stiller tarotkortene.

15. Ved valg af tarotoplæg
– Skal man benytte et af de tarotoplæg, der er fastsat, som værende gyldig ud fra den gamle tarotbog.
– Kan du vælge at lave lige præcis det tarotoplæg som du har lyst til.

16. Ved brug af tarotkort skal der altid benyttes et tarotoplæg?
Ja. Nej.

17. Hvad betyder det når du trækker tarotkortet døden?
– Et varsel om at død indtræfer i din nærhed.
– Et varsel om at du snart skal dø.

– Et varsel om at noget helt nyt sker.

18. Er det som kortene fortæller dig den uigenkaldlige sandhed?
Ja. Nej.

19. Kan tarotkort fortælle om fremtiden?
Ja. Nej.

20. Skal du have særlige evner for at bruge tarotkort?
– Ja kortene afslører kun deres hemmeligheder til dem med høje spirituelle evner.
– Nej, alle kan benytte tarotkort.

DE RIGTIGE SVAR ER:

1. Hvor mange forskellige tarotkortsæt fandtes der omkring år 0?
Ingen, tarotkort var endnu ikke opfundet. Det bør nævnes at der er nogle, der mener at tarotkort blev opfundet i sagnriget Atlantis og således har eksisteret i mere end 5000 år. Den mest sandsynlige forklaring er dog at tarotkortene stammer fra det femte århundredes Italien, hvor de blev udviklet som en okkult udgave af almindelige spillekort.

2. Omkring det femte århundrede blev Marseilles tarotsættet meget populært fordi:
Et af de første sæt tarotkort vi kender til var et usædvanlig smukt sæt kort, fremstillet i år 1428 af maleren Antonio Cicognara til fyrsteslægten Colleoni fra Bergamo i Italien. De italienske miniaturemalerier var flotte, men svære at tolke og i takt med at tarotkortene blev mere udbredte og populære var der behov for at få kort der var lette at fortolke. Dette ledte i slutningen af det femte århundrede til skabelsen Marseilles tarotsættet af B.P. Grimaaud, der netop koncentrerede sig om at være let at fortolke. Sættet blev hurtigt populært og benyttes den dag i dag.

3. Hvor mange kort er der i et tarotsæt?
Et Tarotsæt består af 78 tarotkort. Disse er opdelt i tre forskellige kategorier. Den første kategori er den store arkana. Denne består af 22 kort, som siges at være symbol for 22 prøvelser et menneske skal igennem for at opnå indsigt og forståelse af sig selv og universets sammenhæng. Den næste kategori er Hofkortene. Denne kategori består af 16 kort, som henviser til personer, der er vigtige i vort liv og hvad vi ønsker at beherske. Og endelig er den sidste kategori den lille arkana, der består af 40 kort.

4. Arcana Major beskriver:
Arcana Major betyder “de store hemmeligheder/mysterier”. Målet for den religiøst inspirerede tarotoplægger er at føre mennesket fra ubevidsthed om at være en del at det større, vi er kommet fra (symboliseret ved Narren, som er det første kort i Arcana Major), til at blive en bevidst del af det større, vi er kommet fra (symboliseret ved Universet, som er det sidste kort i Arcana Major). Arcana Major beskriver således menneskets fulde spirituelle udviklingsproces gennem genfødslerne – frem mod igen at blive en del af den guddommelige energi, som det oprindeligt udsprang af.

5. Hvor mange kort er der i Arcana Major?
22 – De toogtyve kort kan ses som billeder på udviklingesveje, universielle principper, universielle erfaringer, hvert eneste menneske gerne skulle drage i løbet af sit liv. Jung kaldte disse principper for de store arketyper, der opleves ens, uanset kulturel eller familiær prægning.

6. Hvor mange kort er der i Hofkortene?
16.

7. Hvad betyder det at trække et hofkort?
Hofkortene, der også kaldes de kongelige symboler er 16 kort, der demonstrerer mesterskab på forskellige bevidsthedsniveauer. Hvis et hofkort trækkes viser det at mesterskab på et vist niveau er blevet realiseret og er aktuel i den pågældende situation. Hofkortets serie viser på hvilket bevidsthedsniveau mesterskabet p.t. finder sted eller demonstreres.

8. Dit såkaldte grundlæggende mesterskab finder du ved:
Hofkortene, der også kaldes de kongelige symboler er 16 kort, der demonstrerer mesterskab på forskellige bevidsthedsniveauer. Hvert individ har i sig et grundlæggende mesterskab på et af de fire plan. Dette plan er vores udgangspunkt for at lære og lære fra os. Planet er bestemt ud fra det navn, vi fik fra fødsel og findes ved at tælle bogstaverne i dit fulde fødselsnavn. Hvis det samlede antal bogstaver er højere end 16 beregner du tværsummen. Det tal du kommer frem til repræsenterer dit såkaldte iboende mesterskab også kaldet din indre Lærer og er den grundlæggende kvalitet du har med dig igennem hele livet uanset hvilke andre egenskaber du måtte vælge at udforske, eksempelvis som følge af navneændring.

9 og 10. Arcana minor betyder – og er opdelt i:
Arcana minor (de små mysterier) dækker fra es til og med ti i hver af tarotsættets fire serier. Hver serie repræsenterer forskellige aspekter af personligheden. Sværdene repræsenterer det mentale plan. De afspejler vores spirituelle og mentale tilstande. Bægrene repræsenterer det emotionelle plan. De afspejler vor indre, emotionelle virkelighed. Stokkene repræsenterer det åndelige plan. De afspejler vor intuition, indsigt, Selvet, identiteten, energi og livskraft. Mønterne repræsenterer det fysiske plan. Når du trækker et Mønt-kort er det et billede af hvad der sker i din ydre virkelighed.

12. Hvor mange af Arcana Minor’s 40 kort, menes at være udfordringer eller prøver.
Af Arcana Minor’s 40 kort, menes 13 at være udfordringer eller prøver, der kan udvikle en som menneske. Til at stå imod og klare disse udfordringer haves de øvrige 27 kort fra Arcana Minor. De tretten udfordringer kan betragtes, som emner i vores indre vi skal arbejde med. Men til at kæmpe med disse tretten udfordringer – tretten udyr om man vil – haves syvogtyve gaver, talenter, som er meget større og som kan overkomme disse udfordringer. De tretten udfordringer skal ses som problematiske sider af vores bevidsthed. Igennem erkendelse og konfrontation med disse kan vi vokse som mennesker.

13. Hvordan bør du opbevare dine tarotkort?
Opbevaringen af tarotkort bør ske således at de mindst muligt bliver udsat for dårlige energivibrationer. Det menes således ikke at være en god ide at lukke sine tarotkort inde i et blyforet pengeskab, eller anbringe dem i en bankboks for at beskytte dem mod uønskede energier. Det gælder om at respektere kortene og betragte dem som en levende organisme, der dels skal beskyttes, men dels også stimuleres ved hjælp afpositive gode energier. Der er ikke nogen rigtig eller forkert løsning. Lad ikke nogen indbilde dig dette. Hvad der er god energi for dig er også god energi for dine tarotkort.

14. Hvordan bør du blande dine tarotkort?
Du blander dine tarotkort på samme måde som du ville blande ganske almindelige spillekort. Mens du blander tarotkortene skal du have fokus på det hovedspørgsmål, som er stillet til kortene. Hvis der er flere vigtige underspørgsmål kan man dele bunken op i flere og blande disse hver for sig imens man fokuserer på underspørgsmålet. Idet intuitionen menes at ligge i venstre hånd anbefales det at bruge denne til at fordele kortene ud på det valgte oplæg.

15. Hvad er et tarotoplæg?
Et tarotoplæg er et forudbestemt mønster hvori hver plads har en særlig betydning. Der er mange oplæg, traditionelle og moderne af skiftende kompleksitet. Nogle oplæg er fokuseret på særlige problemer, andre har en særlig form. Men der er ingen faste og ubrydelige regler for tarotoplægninger. I princippet kan du lave dine helt egne oplægninger, der kan være så enkle eller komplicerede, som du ønsker det. Et oplæg laves ved at kortene blandes og lægges ud efter numeriske rækkefølge. Kortene lægges med billedesiden opad, hvis ikke andet er angivet.

16. Ved brug af tarotkort skal der altid benyttes et tarotoplæg?
Nej.

17. Hvad betyder det når du trækker tarotkortet døden?
Kortet symboliserer at det gamle må dø og at noget nyt skal fødes. Døden kaldes også for Transformering eller Forvandling. Det betyder praktisk talt aldrig den virkelige død, snarere at noget er definitivt slut og noget nyt skal begynde.

18. Er det som kortene fortæller dig den uigenkaldlige sandhed?
Nej, Igennem det spirituelle kan vi få inspiration, hjælp og vejledning. Hvis du tager en af de mulige udfald og hæger dig fast heri vil chancen for at den går i opfyldelse naturligvis være desto meget større. Desværre gælder dette jo både for gode og dårlige udfald. Dette kan sammenlignes med, at du som kaptajn ombord på dit skib hører efter de råd, din navigationsmand giver dig: “Hvis vi sætter kursen 15 grader mod øst kommer vi lige dertil, hvor vi gerne vil hen, men hvis vi sejler ligeud, ramler vi lige ind i en klippe om to sømil”. Hvis du derefter vælger kursen ligeud, så går du på grund. Og når det sker, så lad være med at bebrejde din navigatør – eller Universet for den sags skyld.

19. Kan tarotkort fortælle om fremtiden?
Ja og nej. Det afhænger af hvordan du anskuer tarortkort. Den ene hovedmåde er at anskue taortkort er som et sjovt og spændende værktøj til at reflektere over de mulige udfaldsrum, der er i alle situationer. Et redskab til at komme i kontakt med sin egen ubeviste intuition og således finde frem til en hel masse ting om sig selv og hvordan man kan handle i forskellige situationer. Andre tarotoplæggere mener, at tarotkortene indeholder hele universets visdom, og at mennesket ved at arbejde med tarotkortene og tyde dem kan få andel i denne visdom og dermed få kosmisk vejledning til at leve livet. Der er altså tale om en spirituel orienteret brug af tarotkort.

20. Skal du have særlige evner for at bruge tarotkort?
Nej, alle kan benytte tarotkort. Det som gør dig til en god tarotoplægger er to ting. Den første er naturligvis din forståelse af de enkelte kort og den anden er graden af din intuition.